Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Додаток В.13
Витрати на оплату праці

Стаття витрат Зміст і характеристика витрат
Фонд основної заробітної плати 1) заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами; 2) вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам згідно з чинним законодавством; 3) надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: - кваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність; - за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних бригад, трактористам-машиністам; - робітникам провідних професій та іншим категоріям працівників галузей народного господарства, в яких запроваджено такі надбавки й доплати за звання майстра і класи кваліфікації; - бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадами; - персональні надбавки; - керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання; - за знання іноземної мови у випадках, передбачених законодавством; - за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; - за стаж роботи та вислугу років; - доплата до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством; - інші надбавки й доплати, передбачені законодавством; 4) оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, але виконують роботи (послуги) згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу проводяться безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначають, виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором і платіжним документом. Плата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, здійснюється за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побілка і фарбування, експертиза тощо); 5) вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів харчування; витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно житла, комунальних послуг та ін.); 6) вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами відповідно до чинного законодавства (крім вартості виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією); 7) оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку (крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати, яка нараховується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства); 8) оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам; 9) оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства; 10) плата за працю у вихідні й святкові (неробочі) дні, в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами; 11) виплати за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в пустелях, безводних місцевостях і високогірних районах, за іншими коефіцієнтами до заробітної плати, що враховують галузеві особливості; 12) відсоткові надбавки до заробітної плати за безперервний стаж роботи в районах Крайньої Півночі, у прирівняних до них місцевостях і в інших районах а тяжкими природно-кліматичними умовами; 13) доплати за шкідливі умови праці (за роботу в тяжких, шкідливих умовах, в багатозмінному режимі, у нічний час таін.); 14) доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування їх у шахті від ствола до місця роботи і назад; 15) відсоткові або комісійні винагороди, незалежно від того, виплачені вони додатково до тарифної ставки (окладу) чи є основною оплатою в галузях, де це передбачено чинним законодавством; 16) виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств із збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також у разі тимчасового заміщення; 17) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад робочий час при вахтовому методі організації праці, підсумковому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством; 18) суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями (на надання робочої сили), як видані безпосередньо цим особам, так і перераховані державним організаціям; 19) оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл; 20) суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; 21) оплата праці студентів державних вищих навчальних закладів 3-4 і 1-2 рівнів акредитації, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів; 22) оплата праці студентів державних вищих навчальних закладів 3-4 і 1-2 рівнів акредитації, які проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, які залучені на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул; 23) оплата відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, аспірантурах, а також без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах та для участі в сесії та складання іспитів; 24) оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові й відпочинку; 25) плата за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством; 26) суми вихідної допомоги, які виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, а також у зв'язку з призовом на дійсну військову службу.
Фонд додаткової заробітної плати 1) премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей і об`єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та ін.; 2) одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань); 3) премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, в тому числі за: - виконання і перевиконання виробничих завдань; - виконання акордних завдань у встановлений термін; - підвищення продуктивності праці, виробітку; - поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади; - економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей; зменшення простоїв устаткування та інші якісні показники в роботі підприємств, а також премії, нараховані робітникам з преміального фонду майстра та інші; 4) виплата різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу.

 

Додаток В.14


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 297 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.