Лекции.Орг

Поиск:


Організація і основи діяльності
1.7. Центр відкривається за рішенням обласного (міського) управління освіти і діє за сприяння Фонду "Добро" як самостійний навчально-виховний заклад.

1.8. Центр, за погодженням з відповідними органами управління освітою, може засновуватись при навчальних та виховних закладах - центрах дитячої творчості, студіях, дитячих клубах, шкільних музеях тощо.

1.9. Центр здійснює навально-виховну діяльність на основі Статуту Центру з урахуванням потреб і запитів учнів, їх сімей, місцевих культурних традицій.

1.10.У Центрі створюється методична рада, яка спрямовує його роботу на створення і удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності, підвищення рівня майстерності педагогічних працівників, надання допомоги педагогічним колективам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, іншим навчально-виховним закладам.

3. Напрями діяльності Центру:

• запровадження факультативів, курсів за вибором, гуртків, клубів, спортивних секцій, організація хорових, музичних, драматичних, танцювальних, естрадних, декоративно-прикладних, художніх колективів, студій, ансамблів тощо;

• демонстрація кіно-відеофільмів, організація концертів, вистав, огляд свят, змагань, виставок і т.д.;

• організація екскурсій, колективних і сімейних днів відпочинку, турпоходів, виставок-продажів товарів самодіяльних митців;

• застосування ефективних новітніх педагогічних технологій (тренінги, рольові ігри, "мозкові штурми", дебати тощо).

1.11.Діяльність учнів у Центрі здійснюється як в одновікових, так і різновікових групах, студіях, секціях, гуртках і т.д.

1.12.Мета, завдання і зміст діяльності факультативів, студій, секцій, клубів, гуртків тощо визначається їх керівниками відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Педагогічні працівники можуть розробляти авторські програми, що підлягають затвердженню методичною радою Центру та відповідних органів управління освітою.

1.13.Заняття у творчих об'єднаннях можуть проводитись як за профільними програмами, так і за комплексними програмами, індивідуально, в групах або всім об'єднанням.

- Чисельний склад творчого об'єднання визначається методичною радою Центру, з урахуванням педагогічної доцільності, умов роботи, але не менше 12 чол.

Розклад занять у Центрі складається директором (заступником директора) за погодженням з керівниками об'єднань з урахуванням побажань учнів та їх батьків, встановлених санітарно-гігієнічних норм і вікових особливостей дітей.

1.14. Центр може створювати об'єднання у навчально-виховних закладах різного типу за місцем проживання. Матеріально-технічну базу для їх роботи створює Центр, що здійснює контроль за їх роботою.

1.15.Центр організовує роботу з дітьми протягом усього календарного року, у тому числі, за згодою учнів та їх батьків, у святкові і вихідні дні, канікулярний час. У літній час Центр може відкривати в установленому порядку профільні табори, створювати різні об'єднання за інтересами.

1.16.Центр організовує і проводить масові заходи, лекторії, створює необхідні умови для спільного відпочинку і спілкування дітей та їх батьків.

1.17.Центр співпрацює з навчальними закладами різних типів, науковими установами, державними, громадськими організаціями, створює разом з ними творчі лабораторії з науково-дослідної роботи.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 496 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.