Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤. —тан здоров'€ д≥тей та молод≥ в ”крањн≥
 онституц≥€ ”крањни визнаЇ житт€ ≥ здоров'€ людини найвищими соц≥альними ц≥нност€ми. ¬≥дпов≥дно до ќсновного «акону, держава несе в≥дпов≥дальн≥сть перед людиною за свою д≥€льн≥сть ≥ зобов'€зана ефективно вир≥шувати завданн€ вихованн€ здорового покол≥нн€, в≥д чого значною м≥рою залежить соц≥ально-економ≥чний розвиток сусп≥льства ≥ крањни в ц≥лому.

1991 року в ”крањн≥ набула чинност≥  онвенц≥€ ќќЌ про права дитини. ¬иконанн€ њњ умов, а також положень ¬сесв≥тньоњ декларац≥њ про забезпеченн€ виживанн€, захисту ≥ розвитку д≥тей вимагаЇ в≥д украњнськоњ держави, всього сусп≥льства ц≥леспр€мованих д≥й щодо створенн€ спри€тливих умов дл€ житт€ д≥тей та молод≥, оск≥льки стан ф≥зичного, псих≥чного, соц≥ального ≥ духовного здоров'€ п≥дростаючого покол≥нн€ Ї ≥нтегральним показником сусп≥льного розвитку, д≥Ївим чинником впливу на економ≥чний, культурний, оборонний потенц≥ал крањни.

« метою пол≥пшенн€ здоров'€ населенн€ в ”крањн≥ зд≥йснено в≥дпов≥дн≥ практичн≥ кроки: прийн€то р€д закон≥в ≥ п≥дзаконних акт≥в щодо запоб≥ганн€ поширенню ≥нфекц≥йних хвороб, пор€дку правового регулюванн€ питань, пов'€заних ≥з поширенн€м —Ќ≤ƒу; орган≥зовано ÷ентр плануванн€ с≥м'њ при ≤нститут≥ пед≥атр≥њ, акушерства ≥ г≥неколог≥њ јћЌ ”крањни, 45 обласних, м≥ських центр≥в плануванн€ с≥м'њ, що забезпечують доступн≥сть медичних послуг, спр€мованих на збереженн€ репродуктивного здоров'€, в першу чергу, д≥тей та молод≥. ќсобливою увагою оточено потерп≥лих внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи; розвиваЇтьс€ мережа соц≥альних служб дл€ молод≥, зб≥льшуЇтьс€ обс€г та р≥зноман≥тн≥сть соц≥альних послуг дл€ них, створюютьс€ нов≥ типи спец≥ал≥зованих соц≥альних служб: консультативн≥ пункти, кризов≥ стац≥онари, школи батьк≥вськоњ п≥дтримки тощо.

Ќезважаючи на це, серед молод≥ продовжують поширюватис€ так≥ негативн≥ €вища €к наркоман≥€, зловживанн€ алкоголем, кур≥нн€, що в≥дбуваютьс€ на фон≥ надм≥рного психоемоц≥йного навантаженн€, безладних статевих стосунк≥в, рац≥онального харчуванн€, г≥подинам≥њ та ≥нших складових нездорового способу житт€.

“ак, за даними ћ≥н≥стерства охорони здоров'€ ”крањни в останн≥ дес€ть рок≥в зареЇстровано п≥двищенн€ р≥вн€ захворюваност≥ й поширенн€ серед молод≥ хвороб кров≥ та кровотворних орган≥в, новоутворенн€, сечостатевоњ та к≥стково-м'€зовоњ систем та кровооб≥гу; почаст≥шали ускладненн€ ваг≥тност≥, полог≥в ≥ п≥сл€пологового пер≥оду, вроджен≥ вади розвитку. «алишаЇтьс€ високим р≥вень захворювань, що передаютьс€ статевим шл€хом.

—оц≥альне небезпечною проблемою став —Ќ≤ƒ (¬≤Ћ-≥нфекц≥€): за темпами розвитку ц≥Їњ еп≥дем≥њ ”крањна пос≥даЇ одне з перших м≥сць у св≥т≥. ѕереважна б≥льш≥сть ¬≤Ћ-≥нф≥кованих наркоман≥в-особи в≥ком в≥д 15 до «ќ рок≥в; спостер≥гаЇтьс€ зростанн€ ¬≤Ћ-≥нфекц≥њ серед наркоман≥в-п≥дл≥тк≥в ≥ д≥тей.

¬ ”крањн≥ в≥дзначаЇтьс€ щор≥чне пог≥ршенн€ псих≥чного здоров'€ п≥дл≥тк≥в, насамперед, внасл≥док вживанн€ алкогольних напоњв, наркотичних та ≥нших психотропних речовин.

Ќизький р≥вень здоров'€ молодих людей, що призиваютьс€ на службу до «бройних —ил ”крањни, Ї св≥дченн€м негативних тенденц≥й у ставленн≥ молод≥ до власного здоров'€: придатними до в≥йськовоњ служби визнаЇтьс€ 74 - 76% юнак≥в, а к≥льк≥сть тих, хто отримуЇ в≥дстрочку за станом здоров'€, пост≥йно зб≥льшуЇтьс€.

ќкр≥м того, низький стан здоров'€ молод≥ спричин€Їтьс€ пад≥нн€м сусп≥льноњ морал≥, значним соц≥альним розшаруванн€м населенн€, складною крим≥ногенною ситуац≥Їю, комерц≥ал≥зац≥Їю статевих стосунк≥в, ранн≥м початком статевого житт€, на що також негативно впливають засоби масовоњ ≥нформац≥њ.

Ўкола, трудов≥ колективи, с≥м'€ - найефективн≥ш≥ ≥нститут≥ формуванн€ здорового способу житт€ та культури здоров'€ д≥тей та молод≥ - недостатньо використовують своњ можливост≥ через брак практичного досв≥ду та нерозроблен≥сть в≥дпов≥дних виховних технолог≥й.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1219 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2539 - | 2137 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.