Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


VII. —истема п≥дготовки кадр≥в до зд≥йсненн€ процесу формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€
ќсновним завданн€м п≥дготовки педагог≥чних кадр≥в до зд≥йсненн€ формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ Ї забезпеченн€ неперервност≥ у формуванн≥ культури здоров'€ особистост≥ €к нев≥д'Їмноњ складовоњ њњ профес≥йноњ компетентност≥ та адаптац≥њ до гуман≥стичноњ спр€мованост≥ навчально-виховного процесу.

—истема п≥дготовки кадр≥в включаЇ к≥лька р≥вн≥в в≥дпов≥дно до структури ступеневоњ осв≥ти в ”крањн≥.

« ц≥Їю метою зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка спец≥ал≥ст≥в з валеолог≥њ у поЇднанн≥ з п≥дготовкою за сум≥жними спец≥альност€ми (дошк≥льне вихованн€, початкове навчанн€, б≥олог≥€, ф≥зична культура, психолог≥€, основи медичних знань, соц≥альна педагог≥ка, дефектолог≥€).

”мовою дл€ п≥дготовки педагог≥чних кадр≥в Ї введенн€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни профес≥њ "валеолог" до  ласиф≥катора профес≥й ƒ  003-95 (зм≥ни та доповненн€ є 4).

 ласиф≥катором профес≥й передбачена п≥дготовка вчител≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йними р≥вн€ми: "бакалавр", "спец≥ал≥ст, "маг≥стр".

” навчальних планах педагог≥чних вищих навчальних заклад≥в ≤-ѕ р≥вн≥в акредитац≥њ, €к≥ готують асистента валеолога, передбачено курси "ќснови валеолог≥њ" (обс€г - один кредит) та "ћетодика викладанн€ навчального курсу дл€ початковоњ школи "ќснови здоров'€" (один кредит), €к≥ повинн≥ сформувати ≥ндив≥дуальну валеолог≥чну культуру майбутнього педагога, забезпечити його п≥дготовку до проведенн€ системноњ навчально-виховноњ роботи.

—истема п≥дготовки студент≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "спец≥ал≥ст" включаЇ вивченн€ курс≥в: "¬≥кова ф≥з≥олог≥€ з основами г≥г≥Їни д≥тей", "ќснови педагог≥чноњ валеолог≥њ", "“еор≥€ ≥ методика викладанн€ основ здоров'€" ≥ педагог≥чну практику (загальний обс€г часу - не менше 5 кредит≥в). ѕерел≥к спецкурс≥в формуЇтьс€ з урахуванн€м основноњ спец≥альност≥ студента. ¬ к≥нц≥ вивченн€ курсу (курс≥в) з питань формуванн€ здорового способу житт€ студенти складають ≥спит (зал≥к).

ѕ≥дготовка фах≥вц≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем "маг≥стр" передбачаЇ вивченн€ курсу "“еор≥€, методолог≥€, методика формуванн€ здорового способу житт€", спецкурс≥в в≥дпов≥дно до основних аспект≥в валеолог≥њ.

ѕ≥сл€дипломна переп≥дготовка ≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ педагог≥чних кадр≥в з формуванн€ здорового способу житт€ в≥дбуваЇтьс€ на баз≥ педагог≥чних вищих навчальних заклад≥в, обласних ≥нститут≥в п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти, €к≥ мають л≥ценз≥ю на такий вид д≥€льност≥.

” планах навчальних курс≥в п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ ≥нститут≥в п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти забезпечуЇтьс€ диференц≥йований п≥дх≥д до слухач≥в:

а) кер≥вн≥ кадри осв≥ти вивчають обов'€зковий курс "ќснови здоров'€" (обс€гом до 18 годин);

б) дл€ виховател≥в дошк≥льних навчальних заклад≥в, вчител≥в початкових клас≥в та класних кер≥вник≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в з метою ознайомленн€ з валеолопчними технолог≥€ми, окр≥м обов'€зкового курсу "ќснови здоров'€", вивчаЇтьс€ спецкурс "ќснови педагог≥чноњ валеолог≥њ";

в) викладач≥ природничого проф≥лю, ф≥зкультури, психолог≥њ розширюють одержан≥ у вищих навчальних закладах знанн€ при вивченн≥ курс≥в "¬алеоф≥лософ≥€", "ѕедагог≥чна валеолог≥€", "ћетодика викладанн€ основ здоров'€", спецкурс≥в з ≥нновац≥йних методик формуванн€ здорового способу житт€ (ознайомленн€ з д≥€льн≥стю заклад≥в Ќац≥ональноњ мереж≥ шк≥л спри€нн€ здоров'ю).

ѕедагог≥чн≥ кадри, в≥дпов≥дно до план≥в ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, обласних ≥нститут≥в п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти, м≥ських (районних) в≥дд≥л≥в осв≥ти, залучаютьс€ до участ≥ у пост≥йно д≥ючих методичних сем≥нарах, сем≥нарах-трен≥нгах, ≥нформац≥йно-методичних нарадах, школах педагог≥чноњ майстерност≥, робот≥ "круглих стол≥в", науково-практичних конференц≥€х тощо.

ѕ≥дготовка кадр≥в щодо реал≥зац≥њ  онцепц≥њ маЇ передбачати:

Х теоретичну п≥дготовку (введенн€ обов'€зкового навчального спецкурсу дл€ вс≥х категор≥й педагог≥чних кадр≥в "ѕедагог≥ка здорового способу житт€", €кий забезпечуЇ засвоЇнн€ ≥нновац≥йних педагог≥чних систем, технолог≥й вихованн€ ≥ навчанн€ та системи управл≥нн€ цим процесом);

Х засвоЇнн€ вимог осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних характеристик та положень, €к≥ випливають з них, дл€ побудови зм≥сту, вибору форм та метод≥в навчанн€, способ≥в та критер≥њв оц≥нки дос€гненн€ ц≥лей навчанн€;

Х розробку стандарт≥в €кост≥ п≥дготовки ≥ технолог≥њ об'Їктивного визначенн€ ступеню в≥дпов≥дальност≥ кожного фах≥вц€, €кий отримав в≥дпов≥дну профес≥йну осв≥ту;

Х розробку новоњ модел≥ вихованн€ та навчанн€, нових навчально-методичних матер≥ал≥в дл€ проведенн€ зан€ть та практичного засвоЇнн€ новоњ трен≥нговоњ методики;

Х зб≥р, узагальненн€ та системний анал≥з св≥тових та нац≥ональних дос€гнень у навчанн≥ здоровому способу житт€ та оперативну корекц≥ю зм≥сту навчанн€, навчальних та виховних технолог≥й, способ≥в актив≥зац≥њ п≥знавальноњ д≥€льност≥ д≥тей та молод≥, роботи педагога.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 699 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2243 - | 2157 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.