Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


VIII. Ўл€хи, умови та оч≥куван≥ результати реал≥зац≥њ  онцепц≥њ формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ у д≥тей та молод≥
‘ормуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ у д≥тей та молод≥ зд≥йснюЇтьс€ шл€хом:

Х нормативно-правового забезпеченн€ реал≥зац≥њ  онцепт≥, що регулюЇтьс€ в≥дпов≥дними нормативними актами: «аконами

”крањни, ”казами ѕрезидента ”крањни, постановами ¬ерховноњ –ади та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, в≥дпов≥дними наказами ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни та ћ≥н≥стерства охорони здоров'€ ”крањни, р≥шенн€ми орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€;

Х розробки ≥ впровадженн€ навчальних програм з "ќснов здоров'€" та формуванн€ здорового способу житт€ у дошк≥льних, загальноосв≥тн≥х, профес≥йно-техн≥чних, позашк≥льних, вищих навчальних закладах незалежно в≥д форм власност≥ ≥ в≥домчого п≥дпор€дкуванн€; забезпеченн€ реал≥зац≥њ цих програм за допомогою високо€к≥сних п≥дручник≥в, пос≥бник≥в, техн≥чних засоб≥в навчанн€ й наочного дидактичного матер≥алу, а також вар≥ативних програм, ор≥Їнтованих на ≥нтеграц≥ю широкого кола питань щодо проф≥лактики ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒу, сексуальноњ повед≥нки, репродуктивного здоров'€, вживанн€ наркотик≥в тощо; моделей формуванн€ здорового способу житт€ дл€ р≥зних тип≥в навчальних заклад≥в;

Х проведенн€ мон≥торингу стану здоров'€ д≥тей, молод≥, педагог≥чних прац≥вник≥в ≥з залученн€м сучасних технолог≥й;

Х орган≥зац≥њ та науково-методичного забезпеченн€ д≥€льност≥ рег≥ональних центр≥в та експериментальних навчальних заклад≥в всеукрањнського та рег≥онального р≥вн≥в дл€ в≥дпрацюванн€ основних положень  онцепц≥њ;

Х створенн€ серед осв≥тньоњ громадськост≥ атмосфери спри€нн€ розвитку Ќац≥ональноњ мереж≥ шк≥л спри€нн€ здоров'ю, актив≥зац≥€ зусиль науковц≥в з метою зд≥йсненн€ теоретико-методолог≥чного забезпеченн€ формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ д≥тей та молод≥ на р≥вн≥ сучасних дос€гнень психолого-педагог≥чноњ науки ≥ практики (розробка ≥ викладанн€ в≥дпов≥дних навчальних курс≥в, проектуванн€ моделей Ўк≥л спри€нн€ здоров'ю тощо);

Х активного використанн€ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та ≥нших джерел дл€ пропаганди та розповсюдженн€ в≥тчизн€них та заруб≥жних нов≥тн≥х теоретичних розробок, здобутк≥в вчител≥в-новатор≥в та вчител≥в-експериментатор≥в; забезпеченн€ впровадженн€ сучасних ≥нформац≥йно-осв≥тн≥х програм та соц≥альноњ реклами з урахуванн€м особливостей ц≥льових груп;

Х поширенн€ культурно-мистецьких та ф≥зкультурно-оздоровчих акц≥й дл€ д≥тей та молод≥, спр€мованих на формуванн€ здорового способу житт€, культуру здоров'€;

Х забезпеченн€ €к≥сноњ ступеневоњ п≥дготовки та переп≥дготовки педагог≥чних кадр≥в дл€ зд≥йсненн€ завдань, окреслених  онцепц≥Їю;

Х створенн€ фахового науково-методичного виданн€ (газета, журнал);

Х формуванн€ економ≥чних основ забезпеченн€ здорового способу житт€, створенн€ належноњ матер≥ально-техн≥чноњ бази у навчальних закладах р≥зних тип≥в та р≥вн≥в акредитац≥њ.

≈фективна реал≥зац≥€ даноњ  онцепц≥њ можлива за умови рац≥онального використанн€ ф≥нансових, технолог≥чних, матер≥альних, ≥нтелектуальних та ≥нших ресурс≥в держави, €к≥ спр€мовуютьс€ на формуванн€ ф≥зично, псих≥чно, соц≥альне, морально здоровоњ особистост≥ з високим р≥внем громад€нськоњ в≥дпов≥дальност≥, готовоњ до самост≥йного вибору власного м≥сц€ в житт≥; високоерудованоњ ≥ культурноњ особистост≥, €ка маЇ гуман≥стичний св≥тогл€д та гуман≥стичн≥ €кост≥, поважаЇ батьк≥в, ≥нших людей, €к≥ њњ оточують, ≥з сформованою культурою сп≥лкуванн€; веде здоровий спос≥б житт€, прагне до самовдосконаленн€; толерантна, доброчесна, милосердна, доброзичлива.

 

–озробники  онцепц≥њ формуванн€ позитивноњ мотивац≥њ на здоровий спос≥б житт€ у д≥тей та молод≥:

Ѕех ≤.ƒ. - доктор психолог≥чних наук, професор, академ≥к јѕЌ ”крањни; Ѕерез≥на Ќ.ќ.; ¬олченська “.¬.; √ончаренко ћ.—. -доктор б≥олог≥чних наук, професор; ƒем'€нюк “.ƒ. - кандидат педагог≥чних наук, професор;  ириленко —.¬. - кандидат педагог≥чних наук; ћаксимова Ќ.ё. - доктор психолог≥чних наук, професор; ћалахова Ќ.≤.; ћельник —.¬.; ћорозова ¬.¬. -кандидат медичних наук, професор; Ќовикова Ќ.≤. - кандидат педагог≥чних наук; ќржеховська ¬.ћ. - доктор педагог≥чних наук, професор; —вириденко —.ќ. - кандидат педагог≥чних наук; —трашна Ћ.—. - кандидат педагог≥чних наук; Ўаповалова ¬.ј. -доктор медичних наук, професор; якубов ј.—.


ƒодаток 4

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

јкадем≥€ педагог≥чних наук ”крањни

Ќј ј«

¬≥д 14.07.03 є457/39

 

м.  ињв

ѕро затвердженн€ ѕоложенн€

про навчально-виховний ÷ентр духовноњ культури

” в≥дпов≥дност≥ до угод про сп≥вроб≥тництво м≥ж ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни та јкадем≥Їю педагог≥чних наук ”крањни та ‘ондом спри€нн€ розвитку христи€нськоњ культури ≥ сов≥ти "ƒобро" щодо п≥дтримки осв≥ти, культури, духовного розвитку д≥тей та молод≥ в≥д 28.01.2002 року та з метою духовного розвитку д≥тей та молод≥, формуванн€ њхньоњ життЇвоњ компетентност≥ та задоволенн€ додаткових осв≥тн≥х потреб

Ќј ј«”ё:

1. «атвердити ѕоложенн€ про навчально-виховний ÷ентр духовноњ культури (додаЇтьс€).

2. ћ≥н≥стерству осв≥ти јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн€м осв≥ти ≥ науки обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й спри€ти створенню центр≥в духовноњ культури на баз≥ центр≥в дит€чоњ творчост≥, творчих студ≥й, шк≥льних музењв тощо за њх згодою.

3. јкадем≥њ педагог≥чних наук ”крањни (—ухомлинська ќ.¬.):

3.1. «апочаткувати науков≥ досл≥дженн€ з проблем христи€нськоњ культури, морал≥ та етики, њх впливу на вихованн€ д≥тей ≥ молод≥;

3.2. ≤нтенсиф≥кувати досл≥дженн€, розробленн€ та впровадженн€ програм, зор≥Їнтованих на моральний розвиток особистост≥, а також на проф≥лактику дев≥антноњ повед≥нки д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в;

3.3. ” процес≥ розробленн€ державних стандарт≥в осв≥ти, навчальних план≥в ≥ програм вар≥ативноњ частини навчального плану надати належну увагу виховним ≥ морально-етичним питанн€м, €к≥ мають спри€ти розвитку моральноњ активност≥ дитини, формуванню моральност≥ њњ ≥нтерес≥в, погл€д≥в, думок, переконань.

4. ƒепартаментам загальноњ середньоњ та дошк≥льноњ (ѕол€нський ѕ.Ѕ.) та профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти (“омашенко ¬.¬.), науково-методичним центрам загальноњ середньоњ («авалевський ё.≤.) та профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти (—удаков ™.ћ.):

4.1. —при€ти розробленню та виданню навчальних програм, дидактичних ≥ науково-методичних матер≥ал≥в, хрестомат≥й з проблем христи€нськоњ культури (етики) дл€ д≥тей, учн≥вськоњ молод≥;

5.  онтроль за виконанн€м наказу покласти на в≥це-президента јѕЌ ”крањни —авченко ќ.я. та заступника державного секретар€ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни ќгнев'юка ¬.ќ.

ѕерший в≥це-президент јѕЌ ”крањни

Ќ≥колаЇнко — ћадз≥гон ¬.ћ.


ƒодаток

до сп≥льного наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки

”крањни та јкадем≥њ педагог≥чних наук ”крањни

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 795 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

2200 - | 1994 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.