Лекции.Орг

Поиск:
VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді здійснюється шляхом:

• нормативно-правового забезпечення реалізації Концепті, що регулюється відповідними нормативними актами: Законами

України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відповідними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями органів місцевого самоврядування;

• розробки і впровадження навчальних програм з "Основ здоров'я" та формування здорового способу життя у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладах незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування; забезпечення реалізації цих програм за допомогою високоякісних підручників, посібників, технічних засобів навчання й наочного дидактичного матеріалу, а також варіативних програм, орієнтованих на інтеграцію широкого кола питань щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, сексуальної поведінки, репродуктивного здоров'я, вживання наркотиків тощо; моделей формування здорового способу життя для різних типів навчальних закладів;

• проведення моніторингу стану здоров'я дітей, молоді, педагогічних працівників із залученням сучасних технологій;

• організації та науково-методичного забезпечення діяльності регіональних центрів та експериментальних навчальних закладів всеукраїнського та регіонального рівнів для відпрацювання основних положень Концепції;

• створення серед освітньої громадськості атмосфери сприяння розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю, активізація зусиль науковців з метою здійснення теоретико-методологічного забезпечення формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя дітей та молоді на рівні сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і практики (розробка і викладання відповідних навчальних курсів, проектування моделей Шкіл сприяння здоров'ю тощо);

• активного використання засобів масової інформації та інших джерел для пропаганди та розповсюдження вітчизняних та зарубіжних новітніх теоретичних розробок, здобутків вчителів-новаторів та вчителів-експериментаторів; забезпечення впровадження сучасних інформаційно-освітніх програм та соціальної реклами з урахуванням особливостей цільових груп;

• поширення культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для дітей та молоді, спрямованих на формування здорового способу життя, культуру здоров'я;

• забезпечення якісної ступеневої підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів для здійснення завдань, окреслених Концепцією;

• створення фахового науково-методичного видання (газета, журнал);

• формування економічних основ забезпечення здорового способу життя, створення належної матеріально-технічної бази у навчальних закладах різних типів та рівнів акредитації.

Ефективна реалізація даної Концепції можлива за умови раціонального використання фінансових, технологічних, матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів держави, які спрямовуються на формування фізично, психічно, соціальне, морально здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності, готової до самостійного вибору власного місця в житті; високоерудованої і культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості, поважає батьків, інших людей, які її оточують, із сформованою культурою спілкування; веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення; толерантна, доброчесна, милосердна, доброзичлива.

 

Розробники Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді:

Бех І.Д. - доктор психологічних наук, професор, академік АПН України; Березіна Н.О.; Волченська Т.В.; Гончаренко М.С.-доктор біологічних наук, професор; Дем'янюк Т.Д. - кандидат педагогічних наук, професор; Кириленко С.В.- кандидат педагогічних наук; МаксимоваН.Ю. - доктор психологічних наук, професор; МалаховаН.І.; МельникС.В.; МорозоваВ.В. -кандидат медичних наук, професор; Новикова Н.І.- кандидат педагогічних наук; Оржеховська В.М.- доктор педагогічних наук, професор; Свириденко С.О.- кандидат педагогічних наук; Страшна Л.С.- кандидат педагогічних наук; Шаповалова В.А.-доктор медичних наук, професор; Якубов А.С.


Додаток 4

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

НАКАЗ

Від 14.07.03 №457/39

 

м. Київ

Про затвердження Положення

про навчально-виховний Центр духовної культури

У відповідності до угод про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Академією педагогічних наук України та Фондом сприяння розвитку християнської культури і совіти "Добро" щодо підтримки освіти, культури, духовного розвитку дітей та молоді від 28.01.2002 року та з метою духовного розвитку дітей та молоді, формування їхньої життєвої компетентності та задоволення додаткових освітніх потреб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про навчально-виховний Центр духовної культури (додається).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій сприяти створенню центрів духовної культури на базі центрів дитячої творчості, творчих студій, шкільних музеїв тощо за їх згодою.

3. Академії педагогічних наук України (Сухомлинська О.В.):

3.1. Започаткувати наукові дослідження з проблем християнської культури, моралі та етики, їх впливу на виховання дітей і молоді;

3.2. Інтенсифікувати дослідження, розроблення та впровадження програм, зорієнтованих на моральний розвиток особистості, а також на профілактику девіантної поведінки дітей і підлітків;

3.3. У процесі розроблення державних стандартів освіти, навчальних планів і програм варіативної частини навчального плану надати належну увагу виховним і морально-етичним питанням, які мають сприяти розвитку моральної активності дитини, формуванню моральності її інтересів, поглядів, думок, переконань.

4. Департаментам загальної середньої та дошкільної (Полянський П.Б.) та професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.), науково-методичним центрам загальної середньої (Завалевський Ю.І.) та професійно-технічної освіти (Судаков Є.М.):

4.1. Сприяти розробленню та виданню навчальних програм, дидактичних і науково-методичних матеріалів, хрестоматій з проблем християнської культури (етики) для дітей, учнівської молоді;

5. Контроль за виконанням наказу покласти на віце-президента АПН України Савченко О.Я. та заступника державного секретаря Міністерства освіти і науки України Огнев'юка В.О.

Перший віце-президент АПН України

Ніколаєнко С Мадзігон В.М.


Додаток

до спільного наказу Міністерства освіти і науки

України та Академії педагогічних наук України


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 719 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

166 - | 170 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.