Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сть протиправних в≥дхилень
ѕовед≥нка - це система пов'€заних м≥ж собою ц≥леспр€мованих н≥й вчинк≥в, що зд≥йснюЇ суб'Їкт з метою реал≥зац≥њ певноњ функц≥њ в процес≥ взаЇмод≥њ з навколишн≥м середовищем (ѕедагог≥чний словник // «а редакц≥Їю д≥йсного члена јѕЌ ”крањни ярмаченка ћ.ƒ. -  .: ѕедагог≥чна думка, 2001.) ѕротиправн≥ в≥дхиленн€ в повед≥нц≥ - це так≥ д≥њ, у€вленн€, що не в≥дпов≥дають нормам, прийн€тим у сусп≥льств≥, та закр≥плених у законодавств≥. Ќорма - ≥снуючий в соц≥альн≥й сп≥льност≥ або груп≥ стандарт, з≥ставленн€ з €ким визначаЇ прийн€тн≥сть ≥ досконал≥сть об'Їкт≥в, процедур ≥ продукт≥в д≥€льност≥. ќсновним зм≥стом норм виступають вимоги сусп≥льства. «а свою багатов≥кову ≥стор≥ю воно виробило чимало соц≥альних, б≥олог≥чних, моральних, правових, побутових та ≥нших норм. ¬≥дпов≥дно до цього вид≥л€ють повед≥нку у систем≥ порушень моральних норм -аморальну, протиправну, €ка здеб≥льшого зумовлена певним способом житт€. ѕри цьому пост≥йно присутн≥ обставини, за €ких зростаЇ в≥рог≥дн≥сть њх впливу на в≥дхиленн€ у повед≥нц≥ дитини. ≤нод≥ в повед≥нц≥ ви€вл€Їтьс€ ризик переходу незначних порушень дисципл≥ни в серйозн≥ правопорушенн€. “акими обставинами Ї: деструктивн≥ умови житт€ ≥ вихованн€, конкретн≥ ситуац≥њ ризику, умови, що спричин€ють вт€гуванн€ у небезпечн≥ вчинки, протиправну ситуац≥ю, залученн€ до ризикових форм житт€, скоЇнн€ злочин≥в тощо. —еред цих чинник≥в вид≥л€Їмо мал≥ соц≥альн≥ групи (с≥м'€, референтна група однол≥тк≥в) та велик≥ (школа, однол≥тки), а в ширшому розум≥нн≥ - сусп≥льство в ц≥лому.

” процес≥ засвоЇнн€ норм небезпечного соц≥ального середовища д≥ти набувають негативного соц≥ального досв≥ду, њхн≥ д≥њ бувають визначеноњ антисоц≥альноњ та протиправноњ д≥€льност≥.

—л≥д зазначити, що повед≥нка з в≥дхиленн€м статистично визначаЇтьс€ у п≥дл≥тк≥в част≥ше, н≥ж в ≥нших в≥кових групах. ќдна з причин - невр≥вноважен≥сть перебудови ендокринного балансу, €ка ззовн≥ спостер≥гаЇтьс€ €к загостренн€ окремих рис псих≥ки - акцентуйован≥сть на певних рисах. Ѕ≥льш значимими Ї соц≥альна незр≥л≥сть ≥ ф≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ орган≥зму. Ќамаганн€ отримати нов≥ переживанн€ спонукають випробувати нов≥ в≥дчутт€, стимулюють допитлив≥сть, ц≥кав≥сть, але недостатню здатн≥сть прогнозувати насл≥дки т≥Їњ чи ≥ншоњ д≥њ, п≥двищене бажанн€ незалежност≥. ѕ≥дл≥ток не завжди в≥дпов≥даЇ вимогам, €к≥ ставить до нього сусп≥льство щодо виконанн€ певних соц≥альних функц≥й; сам же в≥н, у свою чергу, вважаЇ, що не одержуЇ в≥д сусп≥льства того, на що маЇ право розраховувати. ѕод≥бний сплав б≥олог≥чних ≥ соц≥альних чинник≥в, мотивац≥й - затрудн€Ї соц≥альну адаптац≥ю д≥тей та п≥дл≥тк≥в.

—итуац≥њ ризику присутн≥ в соц≥альному житт≥ дитини. ѕередус≥м, це означаЇ насичен≥сть звичноњ життЇвоњ ситуац≥њ негативними чинниками. –€д вчених вважають, що дл€ таких п≥дл≥тк≥в притаманно ≥дентиф≥кувати себе з групами з ризиковою повед≥нкою. Ќайб≥льш складним завданн€м Ї оц≥нка переходу до крим≥нального способу житт€. ¬чен≥, ќ.Ћ≥чко, ј.Ѕитенський зазначають, що б≥льш схильн≥ до впливу п≥дл≥тки з ви€вленн€м нест≥йкого типу акцентуац≥й.

ћожна т≥льки передбачати весь спектр чинник≥в вт€гуванн€ неповнол≥тн≥х у крим≥нальний спос≥б житт€. ¬т≥м, можна визначити, що вони обумовлен≥ такими соц≥альними обставинами:

Х педагог≥чною пасивн≥стю соц≥альних ≥нституц≥й, зокрема с≥мей;

Х втратою сусп≥льно-моральних ц≥нностей;

Х матер≥альним зубож≥нн€м;

Х слабкою молод≥жною пол≥тикою;

Х незайн€т≥стю молод≥.

¬с≥ чинники мають св≥й ступ≥нь впливу, але в сукупност≥ вони створюють певний спос≥б житт€. ѕ≥д способом житт€ розум≥Їтьс€ сукупн≥сть суттЇвих дл€ п≥дл≥тк≥в моделей повед≥нки, що реал≥зуютьс€ в конкретних соц≥альних ≥ природних умовах. —пос≥б житт€ характеризуЇтьс€ такими ознаками, €к прац€, добробут, споживанн€, побут, здоров'€, осв≥та, культура, громадська д≥€льн≥сть тощо. ƒл€ способу житт€ п≥дл≥тк≥в групи з ризиковою повед≥нкою характерним Ї:

Х зневажливе ставленн€ до виконанн€ своЇњ соц≥альноњ функц≥њ - вчитис€, набувати знань (77% вчатьс€ погано, 21% - посередньо, нерозвинен≥сть почутт€ обов'€зку ≥ в≥дпов≥дальност≥, непосл≥довн≥сть тощо);

Х на€вн≥сть великоњ к≥лькост≥ "зайвого часу" (у 70% - тривал≥сть дозв≥лл€ 7-8 годин щодн€. ѕри цьому сл≥д зауважити, що лише 4 -5%важковиховуваних учн≥в, €к≥ перебувають на обл≥ку в ≥нспекц≥њ у справах неповнол≥тн≥х, охоплен≥ позашк≥льною роботою, а 150 дн≥в на р≥к займають кан≥кули, вих≥дн≥ та св€тков≥ дн≥);

Х невм≥нн€ проводити в≥льний час;

Х в≥дсутн≥сть ≥ндив≥дуальних захоплень (лише 11% мають њх) та ≥н.;

Х вживанн€ наркотичних речовин, у першу чергу, тютюну.

¬с≥ вони т≥сно пов'€зан≥ з конкретною ситуац≥Їю та умовами вихованн€ в с≥м'њ, недол≥ками в орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Ќайб≥льш стр≥мкими темпами розвиваЇтьс€ €вище втрати загального, репродуктивного, псих≥чного здоров'€ неповнол≥тн≥х. —татистичн≥ дан≥ св≥дчать про зростанн€ негативних тенденц≥й вживанн€ тютюну, алкоголю, наркотик≥в, зараженн€ хворобами, що передаютьс€ статевим шл€хом, ¬≤Ћ/—Ќ≤ƒом, раннього початку статевого житт€, зб≥льшенн€ к≥лькост≥ п≥дп≥льних (крим≥нальних) аборт≥в, вт€гуванн€ в систему сексуальноњ торг≥вл≥ ≥ дит€чу проституц≥ю.

ѕричини злочинност≥ неповнол≥тн≥х оц≥нюютьс€ широким спектром чинник≥в, але соц≥альна практика засв≥дчуЇ, що вони передус≥м мають виразно соц≥окультурну проблему: нев≥дпов≥дне вихованн€, нерозвинен≥сть ≥нфраструктури зайн€тост≥, занедбан≥сть трудового вихованн€, сфери зм≥стовного дозв≥лл€ та ≥ншими соц≥ально ор≥Їнтованими видами д≥€льност≥, поширенн€ азартних ≥гор, субкультурних норм, теле-в≥деом≥ф≥в тощо.

«≥ткненн€ з дозв≥ллЇвою сферою, в €к≥й дитина постаЇ споживачем емоц≥йно-руйн≥вних вплив≥в, гвинтиком у систем≥ вжиткового б≥знесу неодм≥нно призводить до гальмуванн€ або деградац≥њ нервових процес≥в та соц≥альних устремл≥нь. ѕротир≥чч€ внутр≥шн≥х розвивальних тенденц≥й та зовн≥шн≥х обмежень в њх реал≥зац≥њ призводить до розчиненн€ особистост≥ в субкультурних стандартах. як правило, це стаЇ причиною по€ви почутт€ меншовартост≥, що роз'њдаЇ душу дитини ≥ штовхаЇ до деформованоњ форми протесту, "соц≥альними милиц€ми" €кого Ї використанн€ наркотичних засоб≥в, комп'ютерних ≥гор дл€ ви€вленн€ особист≥сноњ спроможност≥. «розум≥ло, що так≥ ≥нтереси провокують до деструктивноњ агрес≥њ або саморуйнуванн€. Ѕ≥льш≥сть науковц≥в доход€ть висновк≥в, що сьогодн≥ молода людина в≥дчуваЇ соц≥альну принижен≥сть, власну непотр≥бн≥сть, духовну порожнечу. “аким чином, у середовищ≥ певноњ частини п≥дл≥тк≥в визначаЇтьс€ певна причинно-насл≥дкова законом≥рн≥сть у псих≥чно-повед≥нкових тенденц≥€х: зниженн€ позитивних мотивац≥й - дезадаптац≥€ до соц≥альних норм - адаптац≥€ до вуличноњ та розважальноњ культури-вживанн€ наркотик≥в, скоЇнн€ протиправних вчинк≥в - групова злочинн≥сть.

—оц≥ально-педагог≥чн≥ опитуванн€ учн≥вськоњ молод≥ засв≥дчили про культурн≥ втрати. ќсобливо швидкими темпами зростаЇ ор≥Їнтац≥€ на сферу розваг. “ак, на запитанн€ "як ви проводите в≥дпочинок?" з'€сувалос€, що основними м≥сц€ми в≥дпочинку Ї: вулиц€, комп'ютерн≥ клуби, зали ≥грових автомат≥в, дискотеки.

Ќа запитанн€ "яких шк≥дливих звичок ви б хот≥ли позбутис€?", 20% не бажають в≥дмовитись в≥д розваг, кур≥нн€, вживанн€ алкоголю, ранн≥х сексуальних стосунк≥в, легкого отриманн€ грошей, азартних ≥гор. ” той же час знижуЇтьс€ ≥нтерес до книги, мистецтва, культури взагал≥ (на 40%). Ќе в≥дбулось оч≥куваного зац≥кавленн€ неповнол≥тн≥х до традиц≥йних рел≥г≥й. “≥льки 5% вважають, що рел≥г≥€ стане настановою в житт≥. ’оча останн≥ми роками дов≥ра до рел≥г≥йних сп≥льнот зростаЇ серед молод≥ так званоњ групи з ризиковою повед≥нкою.

—ьогодн≥ молода людина не знаЇ, €к проводити дозв≥лл€. 80% стверджують, що переважно велике значенн€ в≥д≥граЇ випадок. “аким чином, недосконала соц≥альна ≥нфраструктура в районах проживанн€ молод≥ спричин€Ї порожнечу в заповненн≥ в≥льного часу зм≥стовними формал≥н дозв≥лл€. Ќатом≥сть зростаЇ мережа заклад≥в (≥грових автомат≥в, дискотек), €к≥ контролюютьс€ злочинними угрупованн€ми. —ьогодн≥ пон€тт€ "дискотечна культура" розгл€даЇтьс€ разом з дискотечними наркотиками, передус≥м з "екстаз≥".

—вого часу  .ƒ.”шинський писав, що коли людина не знаЇ, що њй робити в години дозв≥лл€, у нењ псуЇтьс€ голова, серце ≥ моральн≥сть. ¬насл≥док в≥дчутт€ непотр≥бност≥ виникаЇ комплекс неповноц≥нност≥, €кий буквально роз'њдаЇ душу дитини ≥ штовхаЇ њњ до деструктивних форм протесту - зм≥ни псих≥чного сприйн€тт€ д≥йсност≥ або ви€вленн€ агрес≥њ тощо. —труктура соц≥альноњ активност≥ та дозв≥лл€ учн≥вськоњ молод≥ останн≥м часом також суттЇво зм≥нилас€ не на краще.

Ќайб≥льш актуальна проблема правопорушень. ¬ оц≥нц≥ тенденц≥й негативних €вищ сл≥д вид≥лити так≥ взаЇмообумовлен≥, по сут≥, резонансн≥ тенденц≥њ.

1. Ћанцюг вчинк≥в: в≥д порушень норм морал≥, сп≥лкуванн€, громадського, адм≥н≥стративного до крим≥нального законодавства.

2. ¬чинки, що призвод€ть до втрати особистого здоров'€ та до агрес≥њ щодо здоров'€ ≥нших.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 707 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2210 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.