Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Вільна теософія – основоположення «всеєдності» і цілісного знання у філософській системі В. С. Соловйова
 

За переконанням В. С. Соловйова, вільна теософія або цілісне знання не є одним із напрямів або типів філософії, «…вона повинна представляти вищий стан усієї філософії як у внутрішньому синтезі трьох її головних напрямів – містицизму, раціоналізму й емпіризму, так рівно і в загальнішому та ширшому зв’язку з теологією і позитивною наукою»[244]. У своєму вченні про буття В. С. Соловйов виходив із того, що абсолютна всеєдність – це остаточне поєднання з Богом. Наш світ є всеєдністю в стані становлення. Він містить божественний елемент – всеєдність у потенції. Разом з цим він містить природний, матеріальний елемент, який є частиною цілого. Частка прагне до всеєдності і поступово досягає цієї мети, об’єднуючись із з Богом. Сам процес відновлення всеєдності і є розвитком світу. Останній у своєму розвитку проходить два етапи: перший – еволюція природи, другий – діяльність людини. Кінцевим результатом розвитку світу є затвердження царства Бога. Цілісне знання про Світ розкривається в синтезі трьох філософських напрямів – містицизму, раціоналізму й емпіризму.

У побудові концепції всеєдності, розкриваючи структуру цілісного знання, В. С. Соловйов широко використав наукові поняття, зокрема, поняття «еволюція», проте по-своєму. Еволюція світу, за його твердженням, включає п’ять сходинок буття:

1. Мінеральне царство, в якому буття виступає у своїй початковій формі, як інертне самоствердження.

2. Рослинне царство, що знаменує вихід із стану інерції.

3. Тваринне царство, в якому живі істоти шукають повноти буття за допомогою відчуттів і свободи руху.

4. Людське царство – арена природного людства, що прагне до покращання життя за допомогою науки, мистецтва та громадських установ.

5. Боже царство або арена духовного людства, що прагне до досконалості в житті.

Між вказаними царствами існує зв’язок і спадкоємність. Попередній тип буття є сходинкою для подальшого. Нижчі типи прагнуть до типів вищих, кожен вищий тип включає нижчий.

Світовий процес є не тільки вдосконаленням, але і збиранням Всесвіту. Рослини фізіологічно вбирають у себе природне довкілля; тварини, окрім цих елементів середовища, живляться рослинами і, крім того, психологічно вбирають у себе широке коло явищ, що відчуваються ними; людина на додаток до цього включає за допомогою розуму віддалені форми буття, що не відчуваються безпосередньо. Нарешті, боголюдина не лише розуміє, але і забезпечує досконалий моральний світовий порядок, об’єднуючи усе існуюче живою силою своєї любові.

У В. С. Соловйова йдеться не про природні цикли. Перед нами телеологічний кругообіг. Світ возз’єднувався зі своїм Творцем – Богом, завдяки чому відновлюється первинна гармонія – всеєдність.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 424 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.