Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ
5.1. Регулятори росту.

5.2. Проріджування зав'язі.

5.3. Нехімічні методи обмеження кількості шкідників і хвороб.

5.4. Технологія обприскування саду.

5.5. Хімічні методи боротьби з шкідниками.

5.6. Хімічні методи боротьби з хворобами.

 
 


У сучасному садівництві застосовуються низка препаратів під загальною назвою – біорегулятори. Ці препарати, залежно від хімічного складу, концентрації, виду рослин, терміну і способу застосування спричиняють зміни у процесах росту і розвитку рослини, плодоношенні та якості плодів.

5.1. Регулятори росту.Для уповільнення ростових процесів і прискорення вступу в плодоношення застосовують препарати під загальною назвою – ретарданти. До цієї групи належать Ethrel, Alar, Cultar, Regalis. Кращим серед них є Regalis, який сприяє вкороченню приростів і масовому утворенню квіткових бруньок. Оприскують при довжині однорічного приросту 10 см в дозі 2,0-2,5 кг/га та з витратою води 500- 1000 л/га, або двічі по 0,8-1,25 кг/га з інтервалом 3-6 тижнів (у похмуру, вологу погоду).

Для покращення форми плодів (витягування) сприяють препарати Accel, Promalin. Промаліном обприскують під час масового цвітіння (125 мл/100л) або двічі після опадання пелюсток (60 мл/100 л + 60 мл/100 л) із додаванням 0,1 % ПАР (поверхнево-активної речовини) Cityowett, SuperAm або Agral.

Для прискорення збору плодів і покращання їх забарвлення застосовують Ethrel (100-200 мл/100л води) або Flordimex (240-480 мл/100л води). Обприскування проводять за 7-10 днів до початку планованого збору плодів.

У садівничих господарствах, в яких є великі масиви сортів, що вимагають швидкого збору, за відсутності достатньої кількості працівників, несприятливих погодних умовах (тривалі дощі), при необхідності втримати врожай до покращання ситуації на ринку зокрема для літніх та осінніх сортів, набуття плодами повного забарвлення та для запобігання осипанню плодів застосовують обприскування саду регуляторами росту: Pomonit R-10 (30-40 мл/100л води за 7-10 днів до збору), StopDrop та ReTain. Так, застосування ReTain в дозі 0,85 кг/га із додаванням сурфрактанта (ПАР) дозволяє почати збір врожаю на тиждень пізніше ніж звичайно, сприяє інтенсивнішому забарвленню яблук з червоним покривним забарвленням, дозволяє збирати врожай не 4-5 днів, а протягом двох тижнів без ризику осипання плодів. Оброблені яблука зазвичай значно більший розмір, відзначаються кращою якістю, добре зберігаються.

5.2. Проріджування зав'язі. Прорідження зав’язі або квітів є поширеною практикою в сучасному промисловому садівництві спрямованою на підвищення вартості урожаю, отримання однорідної за розміром, кольором, формою і якістю партії плодів і покращення квітування в наступному році. прорідження також сприяє щорічному і більш рівномірному плодоношенню, що дозволяє більш ефективно планувати виробничий процес і подальше зберігання і переробку продукції. До широкого використання засобів хімічного прорідження зав’язі цю операцію виконували вручну. Додаткові витрати на проведення ручного прорідження істотно підвищували кошти продукції і знижували рентабельність вирощування яблук. Сьогодні прорідження зав’язі вручну застосовується виключно як додатковий до хімічного прорідження захід який сприяє подальшому підвищенню якості продукції – видаленню дрібних, деформованих і пошкоджених плодів.

Передумови та історія застосування.В більшості випадків, у природі, яблуня схильна зав'язувати дуже велику кількість плодів (див рис).

Більшість сортів яблуні утримують більшість цієї зав'язі протягом всього вегетаційного періоду, що дає в результаті багато дрібних, погано забарвлених плодів низької якості і смакових показників.

Прорідження зав'язі – видалення частини зав'язі до початку її розвитку, що дозволяє підвищити якість плодів, що залишилися на дереві і частково подолати тенденцію до періодичності плодоношення у окремих сортів.

Ще на початку ХХ століття садівники і науковці вивчали шляхи подолання періодичності плодоношення у наявних на той час сортів. Дослідження із застосуванням різних доз азотних добрив та різних систем формування і обрізки не мали значних успіхів. Також періодичність плодоношення пов'язували із масовим розвитком шкідників та хвороб. Багато садівників сприймали періодичність плодоношення як доконаний факт і намагалися створювати насадження так, щоб щороку одна половина саду давала повний урожай, наступного року – інша, що дозволяло отримувати урожай кожного року.

Першими встановили взаємозв'язок між кількістю яблук на дереві і перодичністю плодоношення Д. Рассел і С. Пікерінг (1919). Ними було встановлено, що обмежуючи кількість квітів і зав'язі на дереві можна контролювати періодичність плодоношення сорітв яблуні. Переконати садівників-практиків у доцільності проведення прорідження зав'язі було тяжко по причині різкого збільшення коштів продукції при проведенні цієї операції вручну. У 1920-х роках для прискорення процесу прорідження використовували різноманітні знаряддя – ножі, секатори, ножиці і т.д. Більшість садівників, що якісно проводили прорідження зав'язі протягом кількох років вже не потребували інших доказів того факту, що ця процедура є однією з найбільш важливих і ефективних у всьому циклі вирощування яблук.

Також було доведено, що прорідження зав'язі не тільки дозволяє нівелювати періодичність плодоношення, а й істотно покращити розмір, вагу і забарвлення плодів, паркащити показники росту дерев та їх стійкість до пошкоджень морозом. Терміни і інтенсивність прорідження сильно впливають на плодоношення в наступному і послідуючих роках – Т. Сінгх повідомляє, що прорідження зав’язі в 30-денний період після цвітіння є вийнятково ефективним заходом подолання періодичності плодоношення. За даними досліджень Холлера і Магнеса - сильне прорідження зав’язі навіть у 60-деннний період після цвітіння також сприяло кращій диференціації генеративних бруньок. Всі ці переваги сприяли популяризації цього заходу але вартість його проведення залишалася високою.Дослідження проведені А. Бегенал показали, що обприскування плодових насаджень вапном і сіркою для знищення шкідників спричиняли редукцію зав'язі. У 1930 році Р. Ауктер і Д. Робертс проводили дослідження по виявленню хімічних сполук, здатних викликати опадання всіх зав'язаних плодів з дерев, де урожай був пошкоджений і не мав товарної вартості. Після визначення таких речовин їх увага була спрямована на визначення доз препарату при якому обприскані дерева скидали лише частину зав'язі, залишаючи на дереві достатню кількість яблук для отримання повного товарного урожаю і відповідного формування генеративних бруньок, що забезпечать повноцінне квітування у наступному році.

Першими сполуками для хімічного прорідження зав'язі були продукти перегонки смоли (дбьогтю) які дуже часто крім знищення квітів викликали і пошкодження вегетативних частин рослини. У 1940 році вперше було рекомендовано і впроваджено у широке промислове застосування сполуку ДНОК (динітроортокрезол). Цей препарат швидко набув популярності, оскільки застосування його було ефективним у більшості погодних умов. При обприскуванні у фазі 80% повного квітування цей препарат ефективно знищує всі бічні квітки залишаючи центральні квітки суцвіття. ДНОК під торговою маркою Ельгітол широко використовувався у промисловому садівництві понад 40 років, до 1990 року, коли було встановлено його негативний вплив на навколишнє середовище і організм людини і він був знятий з реєстрації.

У 1941 році П. Баркхолдер і Л. Маккоун повідомили про успішне прорідження зав'язі після застосування обприскування плодових дерев розчином гормонів росту (нафтилоцтовою кислотою, NAA). Спочатку ними вивчався вплив цієї сполуки на призупинення передчасного опадання яблук перед збором урожаю, але застосовуючи препарат в різних варіантах протягом вегетації було встановлено, що він має здатність до ефективного прорідження зав'язі. Однак визначальним фактором при його застосуванні є терміни – оптимальниим є період 2-3 тижні після повного квітування.

У 1950 році проводилося вивчення ефективності нового інсектициду Карбарил (Севін) на яблуні. Згідно програми досліджень обприскування проводилися 10-20 днів після повного цвітіння, що призвело до несподіваного ефекту – прорідження зав'язі на досліджуваних деревах. Після кількох додаткових досліджень було доведено високу ефективність цього препарату проріджувати зав'язь. Продовження пошуків нових сполук для прорідження зав'язі призвели до появи на ринку нового препарату Етрел (Етефон). Цей препарат в основному застосовується як додатковий, оскільки дозволяє успішно проріджувати зав'язь у більш пізні терміни, якщо попередні обрискування не збезпечили необхідного результату. В останні роки список препаратів для прорідження зав'язі яблуні поповнився новими сполуками – Вайдейт (Vydate), Ексел (Excel) та АТС (ATS), які теж характризуються високою ефективністю. Дія АТС близька до ДНОК – діє в більшості температур, ефективно знищуючи бічні квітки.

На сьогодні хімічне прорідження зав'язі широко застосовується у більшості промислових насаджень яблуні, а наявний значний список препаратів для прорідження дозволяє проводити цей захід досить ефективно на протязі тривалого періоду. Часто для прорідження зав'язі на важко проріджуваних сортах застосовуються суміші двох і більше сполук з додаванням поверхнево-активних речовин (ПАР, сурфрактантів), які припевних умовах значно покращують ефективність дії препаратів. Ручне прорідження зав'язі все ще застосовується, але переважно або для перевірки якості хімічного проріджування або на дуже цінних нових десертних сортах.

Ще одним варіантом виконання прорідження зав’язі у дерев яблуні є механічне прорідження спеціальною машиною «Дарвін» (рис.). Машина рухається вздовж ряду і пластикові шнури, що обертаються з швидкістю 240 обертів за хвилину відсікають частину квітів, за рахунок чого і відбувається прорідження зав’язі.

Нафтилоцтова кислота (NAA) та нафтилацетамід (NAD) – після підтвердження ефективності прорідження зав’язі цими препаратами у 1941 році, більш широке застосування вони знайшли лише на початку 1950-х років. Сорти літнього і осіннього строку достигання проріджували нафтилацетамідом, бо нафтилоцтова кислота викликала у цих сортів опіки листя, загальмування розвитку плодів, передчасне достигання і розтріскування плодів Байтер. Сорти ж зимового строку достигання не проявляли таких реакцій тому їх проріджували застосовуючи нафтилоцтову кислоту. Для зменшення негативного впливу на якість плодів її застосовували у низьких концентраціях (2-5 г/л -1) у комбінаціях з карбарилом, оксамілом із додаванням сурфрактантів (ПАР), що давало відмінні результати в більшості випадків. Суміші цих препаратів є ефективним засобом прорідження зав’язі проте часто спричиняли надмірне прорідження у окремих сортів на карликових підщепах (Роджерс Вільямс).

 

Хімічні сполуки, що застосовуються для хімічного прорідження зав’язі:

 

Назва препарату Діюча речовина Виробник
Etrel Етефон Phone-Poulenc
Accel Бензиладенін Abbott Laboratories
Fruitone N, Alphaspara 200 Нафтиоцтова кислота NAA AMVAC Chemical Or-Cal Chemical
AmidThin Нафтилацетамід NAD  
Sevin Карбарил Rhone-Poulenc
Vydate Оксаміл DuPont
Amthio Тіосульфат амонію (ATS) Allied Chemical

 

Фізіологія процесу прорідження зав’язі після обприскування NAA або NAD так до кінця не встановлена. Дослідженнями Волша встановлено, що після обробки листя значно зростає виділення етилену. Шнайдер у 1975 році довів, що застосування NAA призводить до різкого зниження рівня вуглеводів у зав’язі, що можливо призводить до більш легкого їх опадання. Керрі у 1991 році дослідним шляхом встановив, що застосування NAA викликає збільшення продукції етилену, який у вигляді 1-аміно-циклопропану-карбонату утворюється в листі поширюється по рослині і у зав’язі трансформується у етилен, який викликає утворення шару ізолюючих клітин і опадання зав’язі. Нові дослідження проведені Стопаром у 1997 році показали, що обприскування дерев розчином нафтилоцтової кислоти зменшує інтенсивність фотосинтезу на 10-24% протягом 10-15 днів і гальмують можливість продихів до відкривання, що в кінцевому результаті проявляється в зменшенні вуглеводів (цукрів) і сорбітолу в зав’язі. Подальші тести показали, що повне затінення дерев на 2-3 дні з метою загальмування фотосинтезу, викликає опадання частини зав’язі вказуючи таким чином, що початок процесу опадання зав’язі вимагає короткочасного (2-3 дні) стресу, який супроводжується зниженням енергії дерева.

На сьогоднішній день NAA є найбільш ефективним проріджувачем зав'язі, який застосовується через 14-18 днів після повного квітування – у фазі розвитку зав'язі 10-12 мм в концентрації 0,0025 %. Діюча речовина цього препарату є більш сильною в порівнянні з Севіном (карбарилом) і ймовірність надмірного прорідження зав'язі є високою, особливо коли після обприскування спостерігаються високі температури повітря (+28…+30 0 C) або зав'язь має діаметр менше 10 мм. Застосування високих доз для обприскування у жарку погоду також призводить до утворення дрібних безнасінних плодів, які залишаються дрібними до осені. Зважаючи на ці факти застосовувати NAA потрібно дуже обережно і популярність його в промисловому садівництві є невисокою. Часто використовується в суміші з іншими препаратами.
NAD – обприскування цим препаратом проводять найчастіше через 4 – 8 днів після цвітіння у дозі – 0,05 %.

Карбарил – у 1958 році було встановлено, що цей інсектицид має здатність проріджувати зав’язь. Але ефективність прорідження цим препаратом була низькою – навіть кількаразове обприскування сорту Ред Делішес у дозі 750 мг/л-1 не давало необхідного результату (Southwick). При певних погодних умовах карбарил викликає утворення плям, шрамів і деформації плодів (Байерс). Високі дози і повторні обприскування збільшують частоту появи таких пошкоджень на плодах. Доведено також, що обприскування зав’язі меншого діаметру (10 мм) викликає більше пошкоджень на плодах, ніж обприскування в більш пізні терміни, коли вона більш розвинена (17 мм). Недоліком застосування цього препарату є його інсектицидна дія широкого спектру – препарат знищує корисних комах і популяція кліщів виходить з під природного контролю.

На сьогоднішній деньцей препарат є найбільш широко використовуваним у більшості промислових насаджень яблуні. Його популярність пояснюється м'якою дією і безпечністю застосування. Карбарил у вигляді змочуваного порошку (Севін 50 WP) застосовується в дозах 0,5-1 кг/га при витраті води 1000 л/га, а у вигляді концентату емульсії (Севін XLR) – 1 л/га при витраті води 1000 л/га. Перевагу слід надавати концентрату емульсії, оскільки вона містить ПАР, які значно покращують рівномірність вкривання поверхні листя і вбирання препарату порівняно з іншими його формулюваннями. Часто для підвищення ефективності прорідження до карбарилу додають нафтилоцтову кислоту. Кращі результати прорідження ця суміш дає при застосуванні ПАР або Севін XLR. Найчастіше обприскування проводять на 14-21 день після цвітіння у дозі 3,8 л/га по діючій речовині. Перед застосуванням преперату слід вивезти всіх бджіл з саду: Севін – інсектицид.

Оксаміл – застосування інсектициду Вайдейт (д.р. оксаміл) у вищих дозах викликає опадання зав’язі плодів. Дослідження проведені у 1982 році Байерсом показали, що цей препарат проріджує зав’язь слабо – на рівні Карбарилу, а побічні ефекти, такі як утворення сітки на плодах Голден Делішес не сприяли широкому застосуванню цього препарату. Вищу ефективність прорідження зав’язі можна отримати обприскуючи дерева сумішшю препаратів Вайдейт та Ексел – у цьому випадку було відмічено погіршення інтенсивності покривного забарвлення плодів сорту Ред Делішес і утворення окремих червоних плям на поверхні плодів. Застосовується у фазі розвитку зав'язі 8-25 мм у дозі 5-10 л/га. Перед застосуванням преперату слід вивезти всіх бджіл з саду – Вайдейт – інсектицид.

Етефон – цей препарат має широкий спектр застосування – від цвітіння до фази коли плоди мають діаметр 25-30 мм (Вайнбрентс). Цей препарат часто застосовується як доповнення до програми прорідження зав’язі, якщо попередні заходи на дали очікуваного результату. Застосування етефону вимагає значного досвіду роботи з цим препаратом, оскільки залежно від кількості витрати води на гектар, способу обприскування, концентрації препарату і температури повітря одна і та ж доза може ефективно прорідити зав’язь або повністю знищити всі плоди на дереві (Маріні). Дослідженнями Кетчі та Вільямса встановлено, що обприскування дерев після збору врожаю розчином етефону в межах 250-1000 мг/л-1 значно зменшує кількість квітів у наступному році. Застосовується переважно через 10-20 днів після повного цвітіння в дозі 3,5-10 л/га. Сорти, що важко проріджуються (Голден Делішес) обприскувати слід з нормою 3-15 л/га. Кращі результати досягаються якщо вода для обприскування має слабо кислу реакцію (рН 5,0), гірші при лужній реакції води (рН більше 6,0).

6-бензиладенін (6-ВА) – за результатами досліджень багатьох вчених (Гріні, Клайн, Вісмер) цей цитокінін має високу ефективність у проріджуванні зав’язі. Було встановлено, що він спричиняє інтенсивне виділення етилену із зав’язі. Не було однак доведено уповільнення інтенсивності фотосинтезу, проте доведено, що інтенсивність транспірації вночі була значно більшою, що в кінцевому результаті призводило до зниження вмісту вуглеводів у рослині. Дослідження впливу суміші різних препаратів на прорідження зав’язі показали, що застосування 6-ВА і суміші з карбарилом підвищує позитивний ефект (Байерс), при цьому було відмічене незначне зростання утворення сітки на плодах Голден Делішес. При застосуванні суміші 6-ВА і Ексел – теж спостерігався підвищений рівень утворення сітки і погіршення забарвлення плодів. Застосування 6-ВА разом із NAA призвело до утворення значної частини здеформованих, безнасінних плодів.

Промалін (бензиладенін) у невисоких дозах (2,5 л/га у 1000л води) і з додаванням ПАР застосовується перерважно для покращення форми плодів окремих сортів (Голден Делішес) – сприяє їх витягуванню і незначному прорідженню. У вищих концентраціях (5 л/га у 1000 л води) проріджує зав'язь більш ефективно. Слід враховувати, що застосування Промаліну у фазі опадання пелюсток з наступним застосовунням NAA при діамерті зав'язі 10 мм викликає утворення значної кількості недорозвинених плодів. Застосовувати його можна лише на дорослих деревах.

Ексел– один з найновіших препаратів для прорідження зав'язі. Цей препарат складається із комбінації бензиладеніну (така сама доза як і у Промаліну) і гіберелінової кислоти GA4+7. застосування Екселу обмежується до двох обприскувань, при кожному з яких не можна застосовувати більше ніж 75 г/га по діючій речовині. Сорти, які легко проріджуються (Емпайр, Айдаред, Макінтош), оприскуються розчином Екселу в концентрації 0,0025-0,05 %. Сорти, які важко проріджуються, обприскуються більш концентрованим розчином: 0,075-0,1 %.

Застосовувати Ексел в суміші з NAA не бажано – утворюється багато недорозвинених плодівю. Найбільш ефективне прорідження зав'язі Ексел забезпечує коли час обприскування співпадає з періодом активного поділу клітин (в теплу, вологу погоду). Тому обприскування рекомендується проводити коли на наступні три дні прогнозується тепла погода (+ 20...+ 240С) і діаметр зав'язі досягає 5 мм. При досягненні зав'яззю діаметру 15 мм ефективно прорідити її за допомогою Екселу неможливо – найвища ефективність його проявляється при розмірі до 10 мм.

Типова програма прорідження складається із двох обприскувань. Перше проводять у фазі опадання пелюсток – максимальна доза 75 г/га по д.р. (1,6 л/га). Друге при розмірі зав'язі 8-10 мм.

Тіосульфат амонію (ATS) – при правильному застосуванні забезпечує високу ефективність прорідження зав'язі. Теорія застосування цього препарату така. У суцвітті завжди першою зацвітає центральна квітка, з якої розвивається найбільший плід. Після відцвітання центральної зацвітають 5-6 бічних квіток, з яких розвиваються значно дрібніші плоди - їх розвиток гальмує розвиток центральної зав'язі. Обприскування препаратом ATS в концентрації 1,0-1,8 % (1000 л води/га) здатний спричинити незначний опік приймочки маточки, що робить неможливим її запилення. Тому застосування цього препарату після початку опадання пелюсток із центральної квітки і при повному цвітінні бічних квіток запобігає їх запиленню. Таким чином у кожному суцвітті розвивається тільки один плід з центральної квітки.

При застосуванні Помоніту Р-10(Pomonit R-10) доза препарату становить 25-40 мл/100 л води. Обприскування проводять після цвітіння при високій вологості повітря (після дощу) та температурі повітря 18-20 оС, з додаванням ПАР. Для незначного прорідження застосовують меншу з рекомендованих доз. Для сильного прорідження і покращання цвітіння в наступному році застосовують Pomonit R-10 (40 мл/100 л) або суміш Pomonit R-10 (25 мл/100 л) + Flordimex 50 мл/100 л.

Моніторинг реакції дерев на прорідження.Для проведення ефективного хімічного прорідження зав’язі необхідно систематично проводити моніторинг стану насадження протягом вегетаційного сезону з метою вибору відповідної програми відповідно до стану насадження. Перед проведенням обприскування необхідно врахувати всі фактори, що впливають на ефективність його проведення. Результати (реакція рослин) залежать від багатьох факторів: рівня запилення зав’язі, погоди, стану дерева і системи догляду за насадженням.

При проведенні хімічного прорідження зав’язі завжди необхідно залишати кілька дерев не обробленими – для порівняння і визначення ефективності вибраної програми прорідження. Так як дерева протягом червня скидають певну частину зав’язі навіть без обприскування хімічними препаратами для прорідження – встановити ефективність цього заходу і необхідність проведення додаткових обприскувань складно, але можливо. Для цього необхідно через кілька днів після обприскування провести вимірювання діаметру зав’язі – при сприятливих умовах розмір її може збільшуватися в середньому із швидкістю 1 мм за день. Якщо зав’язь не збільшується у розмірі протягом кількох днів – ця її частина скоріше за все опаде. Якщо ж більша чим необхідно кількість зав’язі продовжує інтенсивно розвиватися – необхідно провести додаткове обприскування для додаткового прорідження. Деякі сорти при несприятливих умовах вимагають 2-3 обприскувань для досягнення бажаного результату.

Після проведення хімічного проріджування ніколи не можна досягти рівномірного розподілу плодів на гілках, тому майже у всіх випадках після червневого опадання зав’язі проводять ручну перевірку видаляючи зайву, пошкоджену і деформовану зав’язь, що сприяє більш рівномірному розташуванню плодів на дереві, їх кращому забарвленню і більшому розміру.

Значно посилити ефективність проріджування зав’язі можна додаючи до бакової суміші поверхнево-активних речовин (ПАР, сурфрактантів), які зменшують поверхневе напруження на листі, сприяють більш рівномірному розподілу препаратом по його поверхні, зменшують інтенсивність транспірації і фотосинтезу, стимулюють продукцію етилену, що викликає в рослини стрес і сприяє прорідженню зав’язі.

При вивченні норми витрати води на гектар при обприскуванні дерев для прорідження зав’язі Роджерсом, Вільямсом і Маріні було встановлено, що кращі результати отримано при більшій витраті води (1000-1500 л/га), ніж при 400-600 л/га. Дослідженнями Луні і Маккелара доведено, що при застосуванні сучасних малооб’ємних (МО) і ультрамалооб’ємних (УМО) обприскувачів ефективність прорідження є такою ж як і при великій витраті води. Тому можна зробити висновок, що ефективність прорідження залежить від рівномірності розподілу препарату по листковій поверхні рослини – звичайні обприскувачі утворюють крупні краплі (150 μм) і тому необхідно більше води для більш рівномірного розподілу препарату по рослині, сучасні обприскувачі здатні формувати краплі значно меншого розміру (МО – 60-120 μм; УМО – менше 50 μм) і розпилений препарат рівномірно вкриває всі частини листя і квітів.

Після обприскування дерев краплини на листі починають висихати – під час чого концентрація препарату в них зростає і листок починає інтенсивно вбирати препарат. Коли вся вода випаровується процес вбирання майже повністю припиняється. Якщо до препарату додавалися ПАР – процес висихання уповільнюється, протягом цього часу близько 50 % препарату встигає потрапити в рослину. При застосуванні NAA якщо препарат не ввібрався рослиною протягом 2-3 днів – він розкладається під дією ультрафіолетового випромінення сонця. Карбарил під дією сонця не розкладається і після висихання може зберігатися на поверхні листя протягом тижня і більше, засвоюючись рослиною після повторного зволоження росою або дощем. З етефоном ситуація виглядає по іншому – вбирання і ефективність цього препарата залежить від рН розчину. Після висихання і повторного зволоження росою чи дощем – значення рН може зменшуватися або зростати уповільнюючи дію препарату.

Фактори, що впливають на ефективність прорідження.При плануванні хімічного прорідження зав'язі кожного разу умови є різними. Квартали і їх стан в саду не є однаковими, сорти є різними і погода кожного року теж відрізняється тому не можна пропонувати типової схеми застосування препаратів для всіх регіонів і садів. В кожному окремому випадку необхідно розробляти індивідуальну стратегію проведення цього заходу. В більшості випадків причини і різні варіанти наслідків застосування засобів хімічного прорідження зав'язі не зрозумілі до кінця. Деякі важливі фактори, її залежність і вплив на процес прорідження відображені в табл.

 

Висока ефективність прорідження Низька ефективність прорідження
Плодові утворення розташовані в нижній і середній частині крони, затінені, сила росту дерев помірна. Плодові утворення розташовані в добре освітлених частинах крони - на верхівках і по периферії крони.
При поганому і нерівномірному забезпеченні рослин вологою і азотом. Дерева мають значну силу росту (25-45 см в рік) і не мають ознак дефіциту елементів мінерального живлення
Коренева система слабка або пошкоджена шкідниками або морозом. На сортах, що пізно вступають у пору плодоношення.
При великій кількості квітів і після високого урожаю в минулому році. При малій кількості квітів і зав’язі.
Коли гілки ростуть більш вертикально. Коли гілки ростуть горизонтально.
При застосуванні на самозапильних сортах і поганому рівні запилення. На перехреснозапильних сортах при високій ефективності запилення комахами.
Коли зав’язується велика кількість плодів на сортах, що легко проріджувати – Голден Делішес. При легкому пошкодженні гілок і плодових утворень морозом.
На сортах, схильних до інтенсивного червневого опадання зав’язі У сортів з різко вираженою періодичністю плодоношення у маловрожайний рік.
Зав’язь розміщена в групах по 3-6 штук. Зав’язь розміщена поодиноко.
Період цвітіння короткий і обприскування застосовуються під час цвітіння. При інтенсивному розвитку зав’язі – коли вона швидко збільшується в розмірі.
Високі температури повітря і висока вологість під час і після цвітіння. Низька вологість повітря призводить до різкого висихання препарату на рослинах і зменшує інтенсивність його вбирання.
Квітки і молоде листя пошкоджене морозом перед або після обприскування засобами хімічного прорідження. При низьких температурах повітря після цвітіння.
При умовах, коли листя інтенсивно вбирає препарат. Внутрішня продукція етилену в рослині низька.
Коли випадає дощ до або після проведення обприскування. Мала кількість квітів і велика кількість листя.
Тривалих періодах хмарності, коли інтенсивність фотосинтезу низька. При сприятливих для інтенсивного росту і розвитку дерев умовах, коли рослини не відчувають ніяких стресів.

 

Терміни проведення хімічного прорідження зав’зі. Яблуню можна проріджувати у фазі від опадання пелюсток до 3-4 тижнів після цвітіння, що дає можливість вибирати найбіьш сприятливі для обробки погодні умови. Якщо перед застосуванням хімічного прорідження (обприскування) спостерігалися високі температури протягом 1-2 тижнів – результати цього заходу будуть незавдовільними. І навпаки – при вологій хмарній і прохолодній погоді ефективність прорідження буде високою.

Найбільш поширеним періодом для проведення обприскування є фаза коли зав'язь має розмір 8-10 мм в діаметрі. Сучасні вимоги ринку до якості яблук є надзвичайно високими, тому проведення якісного прорідження вже є не лише однією з можливостей покращити якість плодів, а життєвою необхідністю, тому

для збільшення ймовірності ефективного проведення цієї процедури розпочинати програму прорідження слід відразу після опадання пелюсток. В цей період, залежно від того чи сильно треба прорідити зав'язь чи помірно, застосовуються обприскування препаратом Севін (карбарил) для помірного прорідження і суміш Севін + NAA. Суміш Севіну + Ексел в цей період застосовувати недоцільно – ефективність її в цей період мінімальна. Севін краще застосовувати у формі XLR, в складі якої присутній сурфрактант (ПАР), ніж у формі 50 WP.

 

Рекомендовані для прорідження зав'язі препарати, дози і терміни

Сорт Фаза розвитку
Від опадання пелюсток до 3 мм 7-12 мм 15 + мм
Макінтош Sevin XLR Sevin XLR+ NAA(0,0025 – 0,0075 %) або Sevin XLR + Ексел (0,05-0,07 %) Sevin XLR
Кортланд Sevin XLR Sevin XLR Sevin XLR
Емпайр Sevin XLR Sevin XLR+ NAA(0,0075 – 0,01 %) або Sevin XLR + Ексел (0,05-0,075 %) Sevin XLR
Голден Делішес Sevin XLR Sevin XLR+ NAA(0,01 – 0,015 %) або Sevin XLR + Ексел (0,075-0,1 %) Sevin XLR
Мутсу Sevin XLR Sevin XLR+ NAA(0,005 – 0,0075 %) Sevin XLR
Гала Sevin XLR Sevin XLR+ NAA(0,005 – 0,0075 %) Sevin XLR
Sevin XLR застосовується в дозі 2,5 л/га при витраті води 1 000 л/га

Через 7-10 днів після першого обприскування, при розмірі зав'язі 7-12 мм в діаметрі, слід провести оцінку стану прорідження, при недостатньому ефекті можна провести друге обприскування застосовуючи Севін – для середнього прорідження і суміш Севін + NAA або Севін + Ексел.

Ще через 7-10 днів, при середньому діаметрі зав'язі 15 мм, провести наступну оцінку результатів прорідження. При недостатньому рівні прорідження в цей період можна провести обирискування застосовуючи лише Севін.

Така схема дозволяє істотно покращити ефективність прорідження: проведення багаторазових обприскувань забезпечують кращу реакцію рослин на препарат, а проведення обприскувань в різні періоди дозволяє розподілити обробки в часі і збільшити ймовірність співпадання термінів його проведення із сприятливими погодними умовами. Ефективність дії препаратів призначених для прорідження зав'язі істотно залежить від погодних факторів.

Вбирання (адсорбція). Щоб почати діяти, всі хімічні речовини повинні спочатку проникнути через кутикулу - зовнішню поверхню листків, квітів, зав'язі. Восковий наліт, що є на цих поверхнях створює найбільше перешкод на цьому шляху. У хмарну і прохолодну погоду секреція воскового нальоту відбувається повільно, що дозволяє препарату швидше проникати у внутрішні тканини, і навпаки – у суху, теплу, сонячну погоду утворення воскового нальоту відбувається дуже швидко і він має значну товщину, що дуже уповільнює адсорбцію. Тому, в загальному ефективність застосування сполук для хімічного прорідження зав'язі після тривалого теплого і сонячного періоду зазвичай є низькою. Висока ефективність прорідження при проведенні обприскувань після тривалих періодів з хмарною, прохолодною і вологою погодою.

Стрес. Незалежно від механізму дії і способу застосування всі хімічні сполуки для прорідження зав'язі найбільш ефективно діють в умовах коли рослини відчувають стрес від природних або штучних факторів протягом тривалого періоду (6-10 днів). В ці періоди різні частини рослини: листя, точки росту пагонів, квіти і зав'язь сильно конкурують за елементи мінерального живлення, воду, продукти фотосинтезу (метаболіти) і регулятори росту (гормони). Застосування в цей період хімічні сполуки для прорідження ще більш посилюють цей стрес, особливо для зав'язі, спричиняючи опадання слабо розвиненої і частково запиленої зав'язі. Висока ефективністьпрорідження зав'язі спостерігається у випадках, коли після обприскування протягом 3 днів встанов-люється тепла сонячна погода (+ 20 0С). Волога погода теж сприяє прорідженню, але дощ погіршує дію препарату – змиваючи його з поверхні листя і зав'язі.

Погода протягом квітування. Якщо протягом цвітіння дерев була тепла, сонячна погода і активність комах, що запилюють квіти була високою – ймовірність утворення великої кількості зав'язі із значною кількістю насіння є високою. Прорідження її в цьому випадку буде складним. При менш сприятливих умовах протягом цвітіння - зав'язі утворюється значно менше і проіджувати її досить легко.


Інші фактори, що впливають на ефективність порідження:

Підмерзання. При зимовому підмерзанні надземної частини і кореневої системи дерев або весняному підмерзанні квітів інтенсивність адсорбції і ефективність прорідження зростає – пошкоджене дерево має значну меншу інтенсивність фотосинтезу, рослина відчуває стрес від недостачі вуглеводів (метаболітів) і більш легко скидає надмірну зав'язь, порівняно з непошкодженими деревами.

Підгризання. Встановлено, що зав'язь на деревах, коренева система яких підгризена протягом зими мишами досить легко проріджуються. Часто визначити масштаб пошкодження кореневої системи навесні неможливо, аж до часу прорідження зав'язі – коли застосовуючи звичайні для сорту дози можна видалити більше зав'язі чим необхідно.

Висока урожайність в попередньому році. Якщо дерева у попередньому році мали високий урожай – запаси поживних речовин у них є низькими і проріджувати їх у біжучому році буде значно легше.

Ослаблені дерева. Дерева які мають слабий приріст відчуваючи дефіцит азоту або іншого складника мінерального живлення проріджуються досить легко.

Молоді дерева. Молоді дерева дуже легко проріджувати. Тому цей захід поотрібно проводити дуже обережно, застосовуючи самі мінімальні з рекомендованих доз препаратів.

Дерева з густими кронами. На деревах з густими кронами плодові утворення, що розміщені всередні крони є затіненими і як наслідок – слабкими із низьким запасом поживних речовин (вуглеводів). Такі плодові утворення легко проріджуються і якщо навіть дерево було обрізано з метою кращого освітлення внутрішньої частини крони - це не впливає на ефективність прорідження в цьому році.

На практиці застосування препаратів для хімічного прорідження дає добрі результати але вимагає проведення ручної перевірки, бо завжди є суцвіття, які запилилися раніше, ніж було застосовано препарат для прорідження або зацвіли дещо пізніше уникаючи його дії (див. рис). При проведенні перевірки слід дотримуватися таких вимог – плоди на дереві повинні бути розміщеними по одному в суцвітті й не густіше як 15-20 см один від одного.

5.3. Нехімічні методи обмеження кількості шкідників і хвороб.Під час проведення операцій в саду слід максимально застосовувати механічні та біологічні методизапобігання розвитку хвороб і шкідників. Для цього необхідно:

- збирати і знищувати зимуючі гнізда листогризучих шкідників, зривати і знищувати муміфіковані плоди;

- вирізати і дезинфікувати рани на штамбах, гілках;

- вирізати пагони і плодові утворення вражені борошнистою росою;

- вивішувати феромонні пастки для знищення яблуневої плодожерки;

- застосовувати вірусні й біологічні препарати для знищення яблуневої плодожерки.

Іншим напрямом обмеження кількості шкідників є приваблення корисних комах і тварин:заселення в садах хижих кліщів; охорона існуючих гнізд лисиць та ласиць; встановлення в саду шпаківень, для приваблення птахів.

5.4. Технологія обприскування саду.Для обприскування садів застосовують спеціальні садові оприскувачі з надбудованими вежами і додатковим розподілом повітря (рис.). Об'єм бака для робочої суміші повинен мати об'єм 1000-3000 л, для мінімалізації часу простоїв, необхідного на проведення заправок. Потужність вентилятора типового оприскувача повинна становити 30-60 тис. м3/год. повітря.

Ультрамалооб¢ємні оприскувачі, з направляючими рукавами мають нижчу потужність повітряного струменя – 14-18 тис.м3/год. Витрата води при обприскуванні саду залежить від розміру дерев і можливостей оприскувача. При великому розмірі дерев витрата води - 1500 л/га, при веретеноподібних кронах – 500 л/га, суперверетеноподібному формуванні крон – 350 л/га. Застосовуючи ультрамалооб’ємні оприскувачі витрату води можна зменшити до 150-200 л/га.

Рух агрегату (трактора і оприскувача) слід організовувати так, щоб він рухався через міжряддя, бо в сучасних садах жоден трактор з оприскувачем не зможе розвернутися і в'їхати в сусіднє міжряддя.

5.5. Хімічні методи боротьби зі шкідниками. Шкідники плодових культур здатні істотно знижувати врожайність, погіршувати якість продукції. Тому при виявленні в саду розвитку тих чи інших шкідників: квіткоїда, кліщів, попелиці, листокруток, плодожерки та ін. їх необхідно ліквідовувати. Залежно від їх виду застосовуються відповідні препарати та терміни проведення обприскувань. Із дозволених для використання в саду інсектицидів найбільш ефективними є системні препарати: Каліпсо 480 SC, Стюард 30 WG , Кларінет 200 SC, Золон 35 EC, Моспілан 20 SP, Базудин 25 EC, Актара 25 WG, Інсегар 25 WP, Матч 050 EC, Кораген, Конфідор, Белазо та акарициди (для знищення кліщів): Препарат 30В, Еко ойл спрей, Треол 800 SC, Енвідор 240 ЕС, Мітак 200 EC, Торк 50 WP, Неорон 500 EC, Омайт 30 WP, Ортус 05 SC, Нізоран 050 EC. Типова система захисту насаджень яблуні від шкідників табл.

- Навесні, у безлистому стані проводять обприскування мінеральною олією (Препарат 30В,Треол, Еко ойл спрей) з додаванням ПАР (2% Олемікс 84 к.е.).

- На початку набухання бруньок (зелений конус) та у фазі обособлення бутонів, при температурі 8-12 0С проводять обприскування від букарки та яблуневого квіткоїда застосовуючи препарати: Актара 25 WG (0,14 кг /га), Енжіо 274 SC (0,18 л/га), Золон 35 EC (1,8-2,6 л/га), Каліпсо 480 SC (0,25 л/га).

- Перед цвітінням (рожевий бутон) проводять наступне обприскування. Часто препаратом, який має широкий спектр дії: Золон 35 EC (1,8-2,6 л/га), Базудин 25 EC (2,25 л/га), Актара, Каліпсо 480 SC (0,25 л/га). При виявленні кліщів застосовують акарицид Масай (0,6 л/га).

- При виявленні інтенсиного розвитку шкідників під час цвітіння можна використати інсектициди Каліпсо 480 SC (0,25 л/га) чи Маврік (0,4 л/га).

- Після цвітіння, у фазі розвитку зав'язі до червневого опадання – найчастіше проводять обприскування від кліщів. Найефективнішою, здатною знищувати всі стадії розвитку шкідника є суміш препаратів Нізоран 050 EC (0,75 л/га) + Омайт 30 WP (1,0 кг/га).

- У середині-кінці червня проводять профілактичне обприскування препаратами: Каліпсо 480 SC (0,25 л/га), Золон 35 EC (1,8-2,6 л/га), Базудин 25 EC (2,25 л/га), Моспілан 20 SP (125 г/га) для знищення листогризучих шкідників і першого покоління яблуневої плодожерки. При виявленні кліщів застосовують акарицид Масай (0,6 л/га).

- Після червневого опадання зав'язі для знищення попелиці, листогризучих шкідників і другого покоління яблуневої плодожерки проводять 3-4 обприскування з інтервалом у 15-20 днів почергово одним з інсектицидів: Каліпсо 480 SC (0,25 л/га), Золон 35 EC (1,8-2,6 л/га), Базудин 25 EC (2,25 л/га), Моспілан 20 SP (125 г/га).

Високу ефективність при знищенні яблуневої плодожерки показали препарати Інсегар 25 WP (0,6 кг/га), Матч 050 ЕС (1 л/га) та Кораген, а також метод застосування феромонів, коли в саду створюється висока концентрація запаху самок плодожерки і самці на цьому фоні не можуть знайти самок для спарювання. При типовому перебігу погодних умов цих заходів досить для ефективного захисту саду. При високих температурах протягом літа може розвинутися третє покоління яблуневої плодожерки, кілька поколінь зеленої яблуневої попелиці, листогризучих шкідників, у кожному конкретному випадку підбираємо найефективніший препарат. Найкращим селективним препаратом для знищення попелиць є Пірімор 25 WG (0,75 кг/га) або Пірімор 50 DG (0,5 кг/га).

Хімічні методи боротьби з хворобами. Значний розвиток хвороб може погіршити якість плодів, повністю знищити товарний врожай цього року і спричинити його відсутність наступного року. Тому контроль над розвитком хвороб – важливий складовий елемент отримання якісного врожаю. Впровадження нових імунних до хвороб сортів значно полегшує це завдання. Основними хворобами яблуні, спричиненими грибковими інфекціями, є борошниста роса та парша. У жарку погоду сильного розвитку набуває борошниста роса. При низьких температурах повітря та надмірній вологості розвивається парша.

Для прогнозу розвитку парші яблуні науковцями розроблена система, яка використовує такі показники: середню добову температуру повітря та тривалість періоду коли поверхня листка мокра (табл). Використовуючи таблицю Мілса можна досить точно прогнозувати ризик розвитку парші яблуні і більш точно планувати застосування хімічних препратів. Для промислових насаджень пропонуються автоматичні метеостанції, які базуючись на алгоритмі Мілса проводять прогноз розвитку хвороби.

Найнебезпечнішою хворобою в насадженнях яблуні є бактеріальний опік – карантинна хвороба спричинена бактерією Ervinia amylovora. При виявленні вражених дерев вони підлягають негайному знищенню (спаленню), бо це захворювання не може бути подолане й призведе до їх загибелі, при цьому розмножиться і вразить інші сусідні дерева. Запобігти їй можна не проводячи обрізки у вологу погоду та обприскуючи дерева під час цвітіння мідьумісними препаратами, препаратами БлосомПротект чи Казумін.

Найбільш поширеними і шкодочинними хворобами яблуні є парша яблуні, борошниста роса яблуні, плодова гниль, європейський та чорний рак.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1080 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.029 с.