Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

фізичним особам
Умови відкриття депозитного рахунку
1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку Необхідні документи: - паспорт або документ, що його замінює. - фізична особа-резидент додатково має пред'явити ідентифікаційний номера платника податків; Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів. Між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу. Фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок. На підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку. В ощадній книжці зазначаються назва і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку. Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.
2. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років)   Відкриваються їх законними представниками [батьками (усиновлювачами) або опікунами] чи іншими особами. Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи її законним представником здійснюється в порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків на користь третіх осіб. У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, уповноважений працівник банку ідентифікує малолітню особу та її законного представника під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.
3. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я неповнолітньої особи віком від 14 до 16 років, яка не має рахунків у цьому банку Неповнолітня особа має: - пред'явити свідоцтво про народження. Фізична особа-резидент додатково надає ідентифікаційний номера платника податків; - документ, що дає змогу банку визначити місце проживання цієї особи, або копію цього документа, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ. Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та неповнолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку Між банком і неповнолітньою особою укладається договір банківського вкладу.
4. Якщо фізична особа (у тому числі - неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок Цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або документа, що його замінює.
5. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи Відкритття фізичною особою вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи здійснюється шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або документа, що його замінює. Фізична особа-резидентдодатково має пред'являє ідентифікаційний номер платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів. У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок. Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації банком. Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку.
6. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи Здійснюється на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку. Довірена особа має: - пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити ідентифікаційний номера платника податків; - довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію ідентифікаційного номера платника податків особі, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів за рахунком він має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково пред'являє ідентифікаційний номер платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює
Укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки   У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки. Якщо ощадну книжку втрачено або її зроблено непридатною для пред'явлення, то банк за заявою власника рахунку видає йому нову ощадну книжку.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 503 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.