Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 5. Органи державної виконавчої влади
Питання для обговорення:

1. Поняття органу виконавчої влади, його юридичні ознаки. . Компетенція, підвідомчість і повноваження. Види органів виконавчої влади. Організаційна структура і штат органу виконавчої влади.

2. Центральні органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

З Місцеві органи виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих держаних адміністрацій. Правовий стан територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, не підпорядкованих місцевим адміністраціям. Адміністративно-правові повноваження органів місцевого самоврядування. Самоврядні та делеговані повноваження. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Термінологія: орган виконавчої влади, компетенція, повноваження, міністерство, Кабінет Міністрів України, державний комітет, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцеві органи виконавчої влади.

Схеми:

1. Система центральних органів виконавчої влади України.

2. Організаційна структура міністерства юстиції України.

3.Організаційна структура обласної державної адміністрації.

4.Організаційна структура виконавчого комітету міської Ради.

 

 

Теми рефератів:

1. Органи виконавчої влади у світлі адміністративної реформи.

2. Кабінет Міністрів України: історія і сучасність.

 

Література та правові акти:

1. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004 р \\ВВР України.-2005.-№2.-Ст.44.

2. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р\\ ВВРУ .-1995.-№19.-Ст.134;

3. Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів: Постанова КМ України від 5 червня 2000р \\ОВУ.-2000.-№24.-Ст.994; Про затвердження Регламенту КМУ: Постанова КМУ від 18.07.2007 р// НАУ.8.4.00

4. Проект Закону „ Про Кабінет Міністрів України” реєстр.№9100 від 17.02.2006 р\\ http:\\ www. rada. gov. Ua Закон України „ Про Кабінет міністрів України „

5. „ Про місцеві державні адміністрації”: Закон України від 9 квітня 1999 р

6. „ Про місцеве самоврядування в Україні” Закон України від 21 травня 1997р

7. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29 травня 2001р\\ ОВУ.-2001.-№22.-Ст.985.

8. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р.

9. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р.

10. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р

11. Концепція адміністративної реформи \\ Український правовий часопис. Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали.-1999.-Вип.4.-С.8-34.

12. Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади від 26 травня 2003р.\\ОВУ.-2003.-№22.-Ст.989.

13. Про Примірне положення про державного секретаря міністерства: Указ Президента України від 14 липня 2001 р.

14. Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єра України, віце-прем’єр-міністра України : Постанова КМУ від 11 липня 2001р.

15. Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова КМ України від 9 березня 1999 р

16. Про затвердження Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління: Постанова КМУ від 10 липня 1998 р

17. Про затвердження порядку проведення службового розслідування : Постанова КМУ від 4 березня 1995 р.

18. Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації: Постанова КМУ від 18 грудня 1995 р.

19. Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова КМУ від 20грудня 2000р

20. Про затвердження Типового положення про відділ освіти районної. Районної в м. Києві та Севастополі державної адміністрації: Постанова КМУ від 11 березня 1999 р.

21. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова КМУ від 11 грудня 1999 р

22. Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Постанова КМУ від 18 травня 2000 р.

23. Авер'янов В.Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість конституційної моделі. \\Право України. – 2005.- № 4.

24. Янюк Н. Бориславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій: проблема делегування повноважень.\\ Право України.-2006.-№:6.-С.19-24;

25. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України. \\ Право України.-2006.-№6.-С.8-13;

26. Кафарський В.К.Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах політичної реформи. \\ Право України.-2006.-№4.-С.11-15;

 

27. Дерець В. Проблема відповідальності в управлінських відносинах у системі органів виконавчої влади. \\ Право України.-2006.-№3.-С.107-109.

28. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку:Монографіяю-К.,2001.

29. Армаш Н. Особливості відповідальності керівників органів виконавчої влади. \\ Право України.-2004.-№12.-С.94-96.

30. Янчук О.Патронатна служба в органах державної влади України \\Право України. – 2005. - № 2. – С.67 – 71

 

Завдання

В чому різниця між прямою та опосередкованою підпорядкованістю, між адміністративною та функціональною Які взаємозв’язки існують між державними адміністраціями та Міністерством юстиції України, між кожним міністерством та Міністерством фінансів України.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 590 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.