Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 3. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини. Джерела адміністративного права
Питання для обговорення:

1. Поняття, зміст та структура адміністративно-правових норм. Гіпотеза, диспозиція , санкція - їх особливості. Відмінності адміністративно-правових норм від норм інших галузей права.

2. Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами, за формою припису, за межею дії, за юридичною силою.

3.Реалізація норм адміністративного права( виконання, використання, додержання ,застосування). Вимоги до застосування норм адміністративного права( законність, обґрунтованість) Вимоги до норми права в умовах верховенства права.

4 Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.. їх структура, підстави виникнення, зміни та припинення.

5.Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження адміністративно-правових норм. Конституція України – основне джерело адміністративного права. Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кодекс адміністративного судочинства як основні законодавчі акти адміністративного права. Акти Уряду України та ін. органів виконавчої влади, адміністративний договір як джерела адміністративного права. Рішення Конституційного суду України практика Європейського Суду,прецедент, судова практика та доктрина як джерела права. Прецедент тлумачення .Дискусія про прецедентне право.

 

Термінологія: адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини. джерело адміністративного права, систематизація, кодифікація, указ, розпорядження, постанова, інструкція, наказ, рішення, судове рішення, прецедент, адміністративний договір.

Схеми:

1. Джерела адміністративного права.

2. Структура адміністративно-правової норми.

3. Види адміністративно-правових відносин.

4. Види адміністративно-правових норм.

Тематика рефератів:

1. Наука адміністративного права: історія і сучасність.

2. Особливості систематизації адміністративного законодавства України.

3. Корупційні ризики, пов’язані з нормами законодавства.

 

Література та правові акти:

Рішення КС України від 19.04.2004 р( безпосереднє застосування Конституції)

Рішення КС України від 10.10.2001 р( визначеність норми)

Рішення КС України від 2.11.2004 ( справедливість)

Рішення КСУ від 1.12.2004 р( поняття права)

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р( в дії з квітня 2006 р)

2. Астахов П. Правильное использование прецедента –дело новое для России http:\\www.gzt.ru\business\2004\12\26\112200.html( по искам фирм, разоренных действиями государства, к чему может привести использование решений Европейского Суда)

3. Бошно С.В. Прецедент, закон и доктрина( опыт социолого-юридического исследования)\\Государство и право. - -2007. - № 4. – С.72

4. Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда \\Государство и право. – 2006. - № 1. – С.5-11

5. Лутковская В. Применение практики Евросуда на Украине.\Юридическая практика. – 2006. - № 16. – 18 апреля.

6. Константий О.В. Джерела адміністративного права України.- К., 2005.-120с.

7. Коломоєць Т. Федоров І.Принципи кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України.\\Право України.-2006.-№6.-С.14-18;

8. Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність.\\Право України.-2002.-№10.-С.20-24;

9. Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми – основа адміністративно-юрисдикційного процесу.\\Право України.-2006.-№3.-С.86-90.

10. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння.\\Право України.-2006.-№1.-Сю113-116;

11. Завальна Ж.Адміністративний та цивільний договори: порівняльна характеристика\\ ПУ. – 2007. - № 3. – С.135-138

12. Канадсько- український проект сприяння доброчесності. Підсумковий звіт. ( Ризики, пов,язані з нормами законодавства: корупціогенність законодавства)

13. Лук,янець Д. Про правову природу адміністративно-господарських санкцій \\ПГіП. – 2005. - № 3., ст.250 Господарського кодексу України. .

14. Погребняк С. Требования к нормам права в условиях верховенства права.\\Вісник АПНУ. – 2005. - №2, № 3,

15. Шевченко Н.Понятие административно-хозяйственных санкций \\ПХиП. – 2005. - №7.

16. Ющик О. Чинність закону поза законом. ( ЗУ „Про Кабінет міністрів України, дискреція Президента”, чинність закону з дня оприлюднення чи опублікування)\ Юридичний вісник України. – 2007. – 24 лютого – 2 березня, № - 8.

17. Шевчук С. Концепція самообмеження суду :доктрина „політичного питання”, „політичної доцільності” та „поля розсуду держави”. (в межах нац. юрисдикції суди не можуть відмовляти в здійсненні правосуддя на підставі неоднозначності норм або наявності прогалин в законодавстві, в Європейському суді це трапляється часто, це дискреція держави)\\Вісник АНПУ. – 2006. - № 3. – С.20 -32.

 

Завдання 1

Яким правовим актом встановлено обов’язкову експертизу проектів норм права з точки зору їх відповідності вимогам Конвенції з прав людини та практики Європейського Суду а також періодичного моніторингу діючого законодавства з урахуванням розвитку практики Європейського суду.

В якому правовому акті України міститься слідуючи норма: « Суди використовують при розгляді справ Конвенцію з прав людини і практику Суду як джерело права.»?

Чи можливо., спираючись на цю статтю вчинити позов до органу державної виконавчої влади, аргументуючи свої вимоги нормами Конвенції в трактовці Європейського Суду?

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 600 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.