Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Адміністративного права
Питання для обговорення:

1. Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. Право на громадянство України, право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

2. Іноземні громадяни і особи без громадянства як суб'єкти адміністративного права, особливості їх адміністративно-правового статусу.

3. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. Поняття та види об'єднань громадян. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян Забезпечення законності в діяльності об'єднань громадян.

Термінологія: адміністративно-правовий статус громадянина, адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, адміністративна правосуб'єктність, адміністративна деліктоздатність, іноземний громадянин, громадянство, апатрид, біженець, об'єднання громадян, політична партія, громадська організація, легалізація, депортація.

Схеми:

І. Адміністративна правосуб'єктність іноземних громадян.

2.Адміністративна правосуб’єктність біженців

Тематика рефератів:

І. Співвідношення адміністративно-правового статусу громадянина України й іноземного громадянина.

2 Адміністративно - .правовий статус політичних партій в Україні.

3. Адміністративно-правове регулювання виїзду за кордон громадянина України.

 

Література та правові акти:

1. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р із змінами.

2. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р\ \ВВР України. – 2001. - №47. – Ст..250

3. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р із змінами

4. Про службу громадянства та реєстрації фізичних осіб: Указ Президента від 31 жовтня 1998 р\\ ОВУ. – 1998. - №43. – Ст..1620.

5. Інструкція „ Про порядок прийняття та передання заяв про надання статусу біженця органами Державної прикордонної служби України органам міграційної служби, а також надання пояснень про причини незаконного перетинання кордону” Затверджена наказом Держкомітету у справах національностей та міграції і Адміністрації державної прикордонної служби України 9 липня 2004 р \\ www. rada. gov. ua.

6. Про навчання іноземних громадян в Україні: Постанова КМУ від 26 лютого 1993 р

7. Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання: Закон України від 11 грудня 2003 р

8. Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 р.

9. Про порядок в’їзду в Україну громадян держав – учасниць СНГ: Постанова КМУ від 6 травня 2001 р

10. Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова КМУ від 26 вересня 2001 р

11. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання і вилучення: затверджені Постановою КМ України від 31.03.1995 р , в ред. від 24.03.2004.

12. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова КМ України від 7.04.2003р №478

13. Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб та порядку їх надання: Наказ МВД України. Міністерства фінансів та Міністерства економіки від 26.08.2003 р ( зареєстровано В МЮ 1.10.2003 р за № 883\8204 ( із змін. від 21.12.2004 р)

14. Про паспорт громадянина України: Положення затверджене Постановою ВР України від 26 червня 1992 р.

15. Про паспорт громадянина України для виїзду за кордон: Положення, затверджене Указом Президента України від 28 жовтня 1993р.

16. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник/За заг. ред. проф.. О.М. Бандурки. – Харків, 2000. – 361 с

17.

18. Бойко І. Громадянин як суб’єкт адміністративно-правових відносин. \\Право України. – 2004. - №1; Вісник Академії правових наук України. – 2004. -№1. – С.94 -102.

19. Бондаренко М. Особенности получения статуса беженца \ Юридическая практика.- 2006. – 18 апреля

20. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів \\Право України. – 2002. - №8. – С.21-26.

21. Грабар Н. Правова регламентація порядку порушення справи про надання статусу біженця \\Право України. – 2005. - №7. – С.57 -60.

22. Дегтярьов О.Паспортна система як спосіб забезпечення прав громадян на вільний вибір місця проживання \\Право України. – 2005. -№ 2. – С.20 – 23.

23. Дегтярьов О. Забезпечення органами внутрішніх справ правил паспортної системи як гарантія права громадян на свободу пересування. \\ Право України. – 2005. - №11. – С.36 – 38.

24. Кафарський В.К.Політичні партії і уряд: проблеми правової регламентації в умовах політичної реформи.\\Право України.-2006.-№4.-С.11-15;

25. Ковалишин І. Проблеми удосконалення визначення поняття „ біженець” у законодавстві України. \\ Право України. – 2005. -№11. – С.60 – 63.

26. Мельник І. Реформування системи служб міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу \\Право України. – 2005. - №2. – С.14 – 18.

27. Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації: Зб. нормативних актів. – К.. 2005.

28. Олефір В., Цвігун Д. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції \\ Право України. – 2005. - № 4. – С.81-85.

 

 

Задача 1

При заповненні паспорту громадянці А. інспектором служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб була допущена помилка в прізвищі. В відповідь на скаргу громадянки А. інспектор зробила виправлення шляхом підчистки лезом і сказала, що зробила все згідно законодавства. Громадянка А. звернулась за консультацією. Визначте як саме потрібно було діяти гр. А. та інспектору згідно чинного законодавства. Визначте коло уповноважених осіб, відповідальних за непорушність прав громадян під час заповнення та видачі паспорту громадянам України, систему органів державної виконавчої влади до яких можливо подати скаргу в адміністративному порядку та варіанти захисту права громадянки А.Оскаржити в адміністративному порядку дії або бездіяльність інспектора . Проект скарги скласти в письмовому вигляді з посиланням на необхідні правові акти.

 

Задача 2

Для вирішення питання щодо виїзду неповнолітньої дитини за кордон, гр. А. звернулась до служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Інспектор розповіла їй про необхідні документи та процедуру їх оформлення, а потім зажадала оплати консультаційних послуг через установу банку. Громадянка А. засумнівалась в правомірності цих вимог і звернулась за консультацією. Вирішіть справу згідно чинного законодавства

Оскаржити в судовому порядку дії інспектора щодо надання платних консультаційних послуг по процедурі виїзду за кордон неповнолітньої дитини ( скласти проект необхідного документу з дотриманням вимог ст.105 Кодексу Адміністративного судочинства України)

 

Задача 3

Подружжя М., за національністю таджики, громадяни Афганістану, прибули до України 20 січня 2002 р .та зареєструвались в Посольстві Афганістану 29 січня того ж року, про що свідчила видана довідка. 3 вересня 2002 р вони звернулись до Управління у справах національностей і міграції облдержадміністрації з проханням надати їм статус біженців, аргументуючи свою позицію тим, що виїхали з Афганістану із-за війни та нестабільного економічного стану а крім того вони боялись переслідувань з причини національності та політичних переконань. Відмову управління вони оскаржили до Державного комітету України з питань національностей та міграції, а відмову вказаного Держкомітету – до суду. В судовому засіданні з’ясувалось, що подружжя М. працювали в Афганістані на державних посадах, навести приклади переслідувань відносно себе вони не змогли, а крім того до прибуття в Україну вони знаходились в третій безпечній країні. Подружжя звертало увагу суду на те, що в Афганістані вони не мали доступу до правового та соціального захисту із-за наведених вище обставин. Чи є у подружжя М. законні підстави для звернення за наданням їм статусу біженців? Чим відрізняється правовий статус біженця від мігранта? Вирішіть справу з посиланням на чинне законодавство України.

 

 

Завдання 1

Навести перелік підстав для набуття громадянства України та їх законодавче закріплення.

 

 

Тест 1

Які з наведених нижче положень є вірними:

1. До обставин, які тимчасово обмежують право виїзду громадян України за кордон відносяться:

2. Обізнаність з відомостями, які становлять державну таємницю, до закінчення терміну, встановленого законом України „ Про державну таємницю”

3. Дія неврегульованих аліментних, договірних чи інших невиконаних зобов’язань.

4. Засудженість за вчинення злочину.

5. Захворювання на СНІД.

6. Порушення кримінальної справи.

7. Порушення адміністративної справи.

8. Ухилення від виконання зобов’язань, покладених на громадянина судовим рішенням

9. Свідоме сповіщення про себе неправдивих відомостей.

10. Обов’язок по призову на строкову військову службу.

11. Подання на заявника цивільного позову до суду.

12. Визнання, за вироком суду, особливо небезпечним рецидивістом.

13. Перебування під адміністративним наглядом

 

Тест 2

На основі аналізу правових актів підтвердити або спростувати наступні твердження:

1. У разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон оформлення проїзного документа дитини провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників.

2 .За відсутності згоди одного із батьків виїзд неповнолітнього громадянина України не може бути дозволено за жодних обставин

3. Проїзний документ на дитину оформляється терміном на три роки

4. Заява про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини розглядаються протягом 3-х місяців з дня подачі документів.

5. Платні послуги можуть бути надані службою у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб виключно на підставі письмової заяви громадянина

 

Тест 3

Вибрати правильний варіант відповіді:

Адміністративна дієздатність виникає у громадянина України з досягненням віку 18 років

16 років

14 років

 

Адміністративна деліктоздатність за законодавством України наступає з 18 років

16років

14 років

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.