Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 10. Адміністративні стягнення і загальні правила їх накладення
Питання для обговорення:

1. Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративних стягнень. Система адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.

2. Обставини, що пом'якшують і обтяжують адміністративну відповідальність. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

3. Органи ,уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення( адміністративна комісія, ОВС, суд та ін)та їх повноваження.( Складення протоколу про адміністративне правопорушення : особи, які мають на це право, зміст протоколу, доставляння порушника, адміністративне затримання ,його строки. Особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів)

4 Місце та строки розгляду справ про адміністративне правопорушення, обставини, що підлягають з’ясуванню. Види постанов за результатами розгляду справи.

4. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності

5. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення, строки її оскарження та опротестування, строк розгляду скарги чи протесту.

6.Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Відстрочка та припинення виконання постанови. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

7.Провадження по виконанню постанов про накладення штрафу, про застосування виправних робіт, про адміністративний арешт.

Термінологія: адміністративне стягнення, основне адміністративне стягнення, додаткове адміністративне стягнення, давність притягнення до адміністративної відповідальності, давність виконання постанови про накладення стягнення.

Схеми:

І Обставини, які пом'якшують адміністративну відповідальність.

2 Обставини, які обтяжують адміністративну відповідальність

3. Обставини, які виключають адміністративну відповідальність

4. Основні і додаткові адміністративні стягнення.

Тематика рефератів:

І Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення України: правовий аналіз та пропозиції щодо реформування.

 

 

Література та правові акти:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар \ За заг. Ред. А.С.Васильєва.-Х.:2002.

2. Рішення КСУ від 30.05.2001 р.№ 7-рп\2001( відповідальність юридичних осіб не є адміністративною тому не застосовуються строки КУАП)

3. гл. 27 Господарського кодексу „ Адміністративно-господарські санкції”,ст..250 ГК - застосування цих санкцій на протязі 6 місяців з дня виявлення порушення.( пеня за неповернення валютної виручки, порушення цінової дисципліни' касових операцій, торгівлю без ліцензій.

4. Лист Верховного Суду Украъни выд 25.01.2006 р №1-5\45 «Щодо перевищення розумних строків розгляду справ»

5. Билюшов В. Щелкин В. Когда закончится ответственность? \\Юридическая практика. – 2007. - № 22. – 29 мая( ответ. Юр лиц – не административная, а адм-хоз. Ст.250 Хозяйственного кодекса – 6 мес.)

6. Гурій Т. Неодноразовість діяння як конструктивна ознака складу адміністративного проступку\\ Право України. - №9. – С.86-88.

 

7. Додин Е.В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий. Учебное пособие. Одеса, 1999. -45 л

 

8. Коломієць Т.О. Система адміністративних стягнень за законодавством про адміністративні правопорушення в Україні. \\Право України.- 2002. - № 2. –С.31 – 33.

9. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. – Х.: «Одиссей»,2006.- 352 с.

10. Червякова О. Актуальні питання забезпечення прав громадян, підданих адміністративному арешту.\\Право України.-2006.-№2.-С.35-37;

11. Кізіма Н.В. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративного стягнення. \\Право України. – 2001.- № 4. – С.80-83.

12. Лук’янець Д. Проблеми застосування конфіскації як адміністративного стягнення.\\Право України.-2006.-№2.-С.110-113;

 

Завдання:

Дайте обґрунтовану відповідь щодо можливості притягнення до адміністративної відповідальності водія Н. .який 12 жовтня 2006 року в 11 годин керував автомобілем та здійснив обгін ,чим порушив п.14.6 Правил дорожного руху. Адміністративна справа відносно притягнення його до відповідальності надійшла до суду 16 грудня 2006 р

 

Питання для контролю:

Запитання1. Перерахувати обставини, що виключають адмін. відпові­дальність.

Варіанти відповіді:

1. Правопорушення скоєне військовослужбовцем.

2. Правопорушення скоєне в стані крайньої необхідності.

3. Правопорушення скоєне неповнолітнім до 17 років.

4. Правопорушення скоєне в стані необхідної оборони.

5. Правопорушення скоєне іноземним громадянином.

6. Правопорушення скоєне службовою особою.

7. Правопорушення скоєне в стані неосудності.

Запитання № 2. Які види адміністративних стягнень мають право засто­сувати:

1) Органи внутрішніх справ

2) суд.

Варіанти відповіді:

1. попередження,

2. штраф,

3. сплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосе­реднім об'єктом адмінправопорушення;

4. конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адмінправопорушення; грошей, одержаних в наслідок вчинення адмінправопорушення;

5. позбавлення спец. права;

6. виправні роботи;

7. адмінарешт.

Запитання № 3. Назвати обставини, що пом 'якщують відповідальність за адмінправопорушення.

Варіанти відповіді:

1. вчинення правопорушення групою осіб,

2. щире розкаяння винного;

3. відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди,

4. втягнення неповнолітнього в правопорушення;

5. вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

6. вчинення правопорушення неповнолітнім;

7. вчинення правопорушення жінкою.

Запитання № 4. Назвати строки накладення адмін. стягнення?Варіанти відповіді:

1. не пізніше 3-х днів після вчинення правопорушення;

2. не пізніше 7-ми днів після вчинення правопорушення;

3. не пізніше 2-х місяців після вчинення правопорушення;.

4. не пізніше 2-х місяців з дня виявлення правопорушення;

5. не пізніше 10-ти днів з дня вчинення правопорушення;

6. не пізніше 1-го місяця з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або її закриття;

7. на протязі доби з дня його виявлення.

Запитання № 5. Назвати обставини, що обтяжують відповідальність за адмінправопорушення.

Варіанти відповіді:

1. вчинення правопорушення вагітною жінкою;

2. втягнення неповнолітнього в правопорушення;

3. продовження протиправної поведінки, не зважаючи на вимоги уповно­важених осіб припинити її;

4. вчинення правопорушення групою осіб;

5. вчинення правопорушення в стані сп'яніння;

6. вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або інших надзви­чайних обставин.

Запитання6. Визначити строк, після якого особа вважається такою, що не притягувалася до адмін. відповідальності?

Варіанти відповіді:

1. Якщо особа через 6 місяців з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адмінправопорушення;

2. Якщо особа через 3 місяці з дня відшкодування заподіяної шкоди не скоїла нового адмінправопорушення;

3. якщо особа протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчи­нила нового адмінправопорушення

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.