Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема 8. Адміністративний примус
Питання для обговорення:

1 Поняття ,особливості та цілі адміністративного примусу. Підстави застосування та види адміністративно-примусових заходів.

2. Адміністративно-запобіжні заходи.

3 Заходи адміністративного припинення.

4 Спеціальні (виняткові) заходи адміністративного припинення. Проблеми забезпечення прав, свобод та інтересів при застосуванні заходів примусу

5.Нормативне закріплення заходів адміністративного стягнення.

 

Термінологія: адміністративний примус, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного попередження, адміністративні стягнення.

Схеми:

1. Заходи адміністративного примусу, які застосовуються в Україні.

2 Заходи адміністративного запобігання.

3. Заходи адміністративного припинення.

3. Адміністративні стягнення.

4. Система органів, уповноважених застосовувати заходи адміністративного примусу в Україні

 

Література та правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення (із змін. і доп.) – К., 2000.

1. Закон України „ Про міліцію”

2. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р.

3. Про затвердження Положення про дозвільну систему України : Постанова КМУ від 12 жовтня 1992 р

4. Про затвердження Положення про застосування вогнепальної зброї : Постанова КМУ від 12 жовтня 1992 р

5. Про затвердження Інструкції про порядок тимчасового затримання або вилучення паспортних документів посадовими особами Прикордонних військ України: наказ Головного держкомітету у справах охорони державного кордону України від 10 липня 2000 р

6. Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я та проведення огляду з використанням технічних засобів: затверджена наказом МВД, МОЗ,МЮ України 24.02.1995р

7. Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру: Постанова Пленуму Верховного суду України від 19 березня 1992 р

8. О практике рассмотрения судами жалоб на постановления об административных правонарушениях: Постановление Пленума ВСУ от 24 июня 1998 г

9. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ від 1 листопада 1996 р

10. Безсмертний Є.О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ. Автореф.дис.канд.юрид. наук.-Х.,1993.

11. Коломоєць Т.О. Система суб’єктів застосування адміністративно-примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно-примусової політики \\Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С.102-104.

12. Коломоєць Т.О Адміністративний примус у сфері підприємницької діяльності в Україні: сучасний теоретичний погляд. \\ Підприємництво. Господарство і право. – 2002. - № 9. – С.74-77.

13. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія\ За заг. ред.В.К. Шкарупи. – Запоріжжя: „Поліграф”, 2204. – 404с.

14. Комзюк А.Т. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини. \\Право України. – 2004. - № 4. – С.46- 49.

15. Кулешів О. Заходи переконання та примусу в діяльності міліції. \\Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 5. – С.60-61.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 392 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.