Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розділ 2. Практична частина. 3. Символ квантора загальності це:
3. Символ квантора загальності це:

– А;

;

;

– Е.

4. Визначення «Арістотель – найвидатніший філософ Стародавньої Греції» є:

– описом;

– порівнянням;

– характеристикою;

– вказівки.

5. Здійсните логічну операцію протиставлення суб’єкту у простому судженні А «Аудиторські докази є важливі складові аудиторської діяльності» → О… за формулою: "S є P

Р не є S

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 21


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 296 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.