Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 5

Розділ 1. Теоретична частина

1. Визначити поняття імені, охарактеризувати його з боку значення (денотат) і смислу (концепт) та класифікувати на види.

2. Розглянути обернення як логічну дію над судженнями.

Розділ 2. Практична частина

3. Метод єдиної подібності всебічно розробили:

– Я.Лукасевич – Е.-Л.Пост;

– Ф.Бекон – Дж.-С.Мілль;

– Р.Карнап – К.-І.Льюїс;

– Михайло Псьол – Петро Іспанський.

4. Формулою виразу «Якщо будуть різдвяні канікули, то ми поїдемо до Києву» є:

– a↔b;

– ab;

– ab;

– a→b.

5. Просте судження за якістю і кількістю «Деякі люди не мають вищої освіти» є:

– загальностверджувальним;

– частковостверджувальним;

– загальнозаперечувальним;

– частковозаперечувальним.

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 483 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.