Лекции.Орг

Поиск:


Розділ 2. Практична частина. 3. Закон виключеного третього вперше сформулював:
3. Закон виключеного третього вперше сформулював:

– Арістотель;

– Ф.Бекон;

– Г.-В.Лейбніц;

– Демокріт.

4. Формулою виразу «Амелін Ю.А. футболіст або хокеїст» є:

– ab;

– ab;

– ab;

– a→b.

5. Положення «Складне судження істинне, тільки якщо всі складові його прості судження істинні або неістинні одночасно» виражає структурний закон…:

;

;

;

– →;

– ≡.

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 4


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 356 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.