Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розділ 2. Практична частина. 3. Символ частковозаперечувального судження це:
3. Символ частковозаперечувального судження це:

– A;

– О;

– І;

– Е.

4. Сумісні поняття «наука» – гуманітарна наука» знаходяться у відношенні:

– тотожності;

– підпорядкування;

– перетину.

5. Положення «Складне судження істинне тоді і тільки тоді, коли істинним є хоча б один... істини» виражає структурний закон…:

;

;

;

– →;

– ≡.

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 27


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 328 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.