Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розділ 1. Теоретична частина. 1. Дати визначення поняття, висвітлити його мовні форми вираження і логічні прийоми формування
1. Дати визначення поняття, висвітлити його мовні форми вираження і логічні прийоми формування.

2. Розглянути розділові силогізми.

Розділ 2. Практична частина

3. А≡А – це формула закону:

– тотожності;

– протиріччя;

– виключеного третього;

– достатньої підстави.

4. За якістю поняття «місто» є:

– співвідносним;

– безвідносним.

5. Здійсните логічну операцію обернення простого судження І «Деякі викладачі – математики» → І… за формулою: S є Р

Р є S

 

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 13

Розділ 1. Теоретична частина

1. Розкрити структуру поняття (зміст і обсяг) і сформулювати його структурний закон.

2. Дати визначення індуктивному умовиводу та охарактеризувати його види.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 313 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.