Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розділ 2. Практична частина. 3. Символ загально стверджувального судження це:
3. Символ загально стверджувального судження це:

– A;

– О;

– І;

– Е.

4. Просте судження за кількістю «Деякі студенти – відмінники» є:

– загальне;

– часткове;

– одиничне.

5. Здійсните логічну операцію протиставлення суб’єкту у простому судженні І «Частина етичних норм, що застосовується у християнстві, є загальнолюдськими нормами моралі» → Е… за формулою: S є P

"P не є S

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 24

Розділ 1. Теоретична частина

1. Дати визначення і розкрити структуру судження. Розглянути мовну форму визначення судження.

2. Розкрити метод залишків.

Розділ 2. Практична частина

3. Символ загальнозаперечувального судження це:

– A;

– О;

– І;

– Е.

4. Сумісні поняття «лінгвістика» – «мовознавство» знаходяться у відношенні:

– тотожності;

– підпорядкування;

– перетину.

5. Здійсните логічну операцію протиставлення суб’єкту у простому судженні Е «Жоден іспит екзаменаційної сесії не є формальним заходом у процесі навчання» → А… за формулою: "S не є P

"P є S

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 309 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.