Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розділ 1. Теоретична частина
1. Визначити поняття знаку, охарактеризувати його з боку значення (екстенсіонал) і смислу (інтенсіонал) та виокремити види.

2. Розглянути перетворення як логічну дію над судженнями.

Розділ 2. Практична частина

3. Закон достатньої підстави вперше сформулював:

– Арістотель;

– Ф.Бекон;

– Г.-В.Лейбніц;

– Демокріт.

4. Формулою виразу «Семенов І.І. зараз знаходиться у літаку або у поїзді» є:

– ab;

– ab;

– ab;

– a↔b.

5. Просте судження за якістю і кількістю «Жоден не може узурпувати державну владу» є:

– загальностверджувальним;

– частковостверджувальним;

– загальнозаперечувальним;

– частковозаперечувальним.

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 416 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.