Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Розділ 2. Практична частина
3. Символи логічних сполучників імплікації це:

;

– →;

– ≡;

.

4. Просте судження за якістю «Україна є унітарною державою» є:

– атрибутивне;

– релятивне;

– езистенційне.

5. Здійсните логічну операцію протиставлення предикату у простому судженні Е «Жоден фідеїст не є раціоналістом» → І… за формулою: "S не є Р

Р є S

 

 

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 17


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 345 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.