Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


” галуз≥ землевпор€дкуванн€
« прийн€тт€м «емельного кодексу ”крањни в≥д 25.10.2001 ро ку у розвиток його положень прийн€то понад 70 закон≥в, €к≥ регулюють земельн≥ в≥дносини в сфер≥ використанн€ та охорони земель та Ї базовими дл€ формуванн€ ринку земель €к нес≥льськогосподарського, так ≥ с≥льськогосподарського призначенн€.  р≥м того, прийн€то ц≥лий спектр п≥дзаконних та в≥домчих нормативно-правових акт≥в, спр€мованих на регулюванн€ та розвиток земельних в≥дносин та завершенн€ земельноњ реформи.

- «акон ”крањни Уѕро державний земельний кадастрФ в≥д 07.07.2011 є 3613-VI

{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами

N 4152-VI (4152-17) в≥д 09.12.2011, ¬¬–, 2012, N 29, ст.331

N 4444-VI (4444-17) в≥д 23.02.2012, ¬¬–, 2012, N 49, ст.555

N 5037-VI (5037-17) в≥д 04.07.2012, ¬¬–, 2013, N 23, ст.224

N 5245-VI (5245-17) в≥д 06.09.2012, ¬¬–, 2013, N 36, ст.472

N 5394-VI (5394-17) в≥д 02.10.2012, ¬¬–, 2013, N 40, ст.534

N 5395-VI (5395-17) в≥д 02.10.2012, ¬¬–, 2013, N 40, ст.535

N 5462-VI (5462-17) в≥д 16.10.2012, ¬¬–, 2014, N 6-7, ст.80

N 233-VII (233-18) в≥д 14.05.2013, ¬¬–, 2014, N 11, ст.136

N 365-VII (365-18) в≥д 02.07.2013, ¬¬–, 2014, N 14, ст.248

N 1325-VII (1325-18) в≥д 05.06.2014, ¬¬–, 2014, N 30, ст.1012 }

- в≥д 14 травн€ 2013 року є 233-VII Уѕро внесенн€ зм≥н до де€ких закон≥в ”крањни щодо вдосконаленн€ пор€дку державноњ реЇстрац≥њ речових прав на земельн≥ д≥л€нки державноњ та комунальноњ власност≥ у звТ€зку з њх розмежуванн€мФ вн≥с зм≥ни до закон≥в ”крањни Уѕро державну реЇстрац≥ю речових прав на нерухоме майно та њх обт€женьФ, Уѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо розмежуванн€ земель державноњ та комунальноњ власност≥Ф та Уѕро державний земельний кадастрФ.

- в≥д 02 липн€ 2013 року є 365-VII Уѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни у сфер≥ земельних в≥дносин щодо спрощенн€ процедури в≥дведенн€ земельних д≥л€нокФ вн≥с зм≥ни до окремих положень «емельного, Ћ≥сового та ¬одного кодекс≥в ”крањни, «акон≥в ”крањни Уѕро землеустр≥йФ, Уѕро ƒержавний земельний кадастрФ, Уѕро охорону культурноњ спадщиниФ та Уѕро м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њФ.

- в≥д 02 липн€ 2013 року є 366-VII Уѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо вдосконаленн€ процедури в≥дведенн€ земельних д≥л€нокФ вн≥с зм≥ни та доповненн€ до «емельного кодексу ”крањни та  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€.

- в≥д 02 липн€ 2013 року є 367-VII Уѕро внесенн€ зм≥н до закон≥в ”крањни Уѕро топографо-геодезичну ≥ картограф≥чну д≥€льн≥стьФ та Уѕро землеустр≥йФ.

- в≥д 24 жовтн€ 2013 року є 661-VII Уѕро внесенн€ зм≥н до «емельного кодексу ”крањни щодо здешевленн€ вартост≥ роб≥т з п≥дготовки та проведенн€ земельних торг≥вФ.

 р≥м того, прийн€то «акон ”крањни в≥д 19 вересн€ 2013 року є 606-VII Ђѕро внесенн€ зм≥н до розд≥лу V "ѕрик≥нцев≥ положенн€" «акону ”крањни "ѕро регулюванн€ м≥стобуд≥вноњ д≥€льност≥" щодо зупиненн€ д≥њ заборони на в≥дведенн€ земельних д≥л€нокї, €ким встановлено, що заборона на передачу (наданн€) земельних д≥л€нок ≥з земель державноњ або комунальноњ власност≥ у власн≥сть чи користуванн€ ф≥зичним та юридичним особам дл€ м≥стобуд≥вних потреб у раз≥ в≥дсутност≥ плану зонуванн€ або детального плану територ≥њ, а також на зм≥ну ц≥льового призначенн€ земельноњ д≥л€нки, €ка не в≥дпов≥даЇ плану зонуванн€ територ≥њ та/або детальному плану територ≥њ, до 1 с≥чн€ 2015 року не поширюЇтьс€ на територ≥њ, де в≥дпов≥дно до цього «акону не затверджен≥ плани зонуванн€ або детальн≥ плани територ≥й.

ѕрийн€то 11 постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

- в≥д 20.02.2013 є 154 Ђѕро внесенн€ зм≥н до ѕор€дку проведенн€ ≥нвентаризац≥њ земель та визнанн€ такими, що втратили чинн≥сть, де€ких постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

- в≥д 03.06.2013 є 483 Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку ≥нформац≥йноњ взаЇмод≥њ м≥ж кадастрами та ≥нформац≥йними системамиї;

- в≥д 05.06.2013 є 398 Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку визнанн€ статусу саморегул≥вноњ орган≥зац≥њ у сфер≥ землеустроюї;

- в≥д 07.08.2013 є 646 Ђƒе€к≥ питанн€ реал≥зац≥њ частини першоњ статт≥ 12 «акону ”крањни Уѕро топографо-геодезичну ≥ картограф≥чну д≥€льн≥стьї;

- в≥д 04.09.2013 є 653 Ђѕро внесенн€ зм≥н до пункту 32 перел≥ку документ≥в, €к≥ додаютьс€ до за€ви про видачу л≥ценз≥њ дл€ окремого виду господарськоњ д≥€льност≥ї;

- в≥д 04.09.2013 є 661 Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку загальнодержавного топограф≥чного ≥ тематичного картографуванн€ї;

- в≥д 02.10.2013 є 725 Ђѕро внесенн€ зм≥н до ѕор€дку розробленн€ проект≥в землеустрою, що забезпечують еколого-економ≥чне обірунтуванн€ с≥возм≥ни та впор€дкуванн€ уг≥дьї;

- в≥д 02.10.2013 є 726 Ђѕро внесенн€ зм≥н до постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 1 серпн€ 2011 р. є 835 ≥ в≥д 17 жовтн€ 2012 р. є 1051ї;

- в≥д 09.10.2013 є 739 Ђѕро внесенн€ зм≥н до ѕоложенн€ про пор€док надходженн€, збер≥ганн€, використанн€ та обл≥ку матер≥ал≥в ƒержавного картографо-геодезичного фонду ”крањни та визнанн€ такими, що втратили чинн≥сть, де€ких постанов  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањниї;

- в≥д 23.10.2013 є 783 Ђѕро внесенн€ зм≥ни до пункту 26 перел≥ку орган≥в л≥цензуванн€ї.

- в≥д 27.11.2013 є 976 Уѕро затвердженн€ критер≥њв, за €кими оц≥нюЇтьс€ ступ≥нь ризику в≥д провадженн€ господарськоњ д≥€льност≥ та визначаЇтьс€ пер≥одичн≥сть зд≥йсненн€ планових заход≥в державного нагл€ду (контролю) за топографо-геодезичною ≥ картограф≥чною д≥€льн≥стюФ.

ѕрийн€то 2 розпор€дженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

- в≥д 26.06.2013 є 464-р Уѕро внесенн€ зм≥н до пункту 2 розпор€дженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 21 листопада 2007 р. є 1021Ф;

- в≥д 02.10.2013 р. є 770-р Уѕро внесенн€ зм≥н до розпор€дженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 грудн€ 2010 р. є 2354Ф.

¬идано 15 в≥домчих наказ≥в, €к≥ зареЇстровано в ћ≥нТюст≥:

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 25.01.2013 є 40 Ђѕро внесенн€ зм≥н до наказу ћ≥нагропол≥тики ”крањни в≥д 10 травн€ 2012 року є 258ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 14.02.2013 за є 260/22792);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 11.02.2013 є 79 Ђѕро затвердженн€ ѕерел≥ку питань дл€ зд≥йсненн€ планових заход≥в державного нагл€ду (контролю) у сфер≥ землеустрою та ”н≥ф≥кованоњ форми акта перев≥рки, €кий складаЇтьс€ за результатами в≥дпов≥дних заход≥вї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 15.02.2013 за є 279/22811);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 15.02.2013 є 103 Ђѕро визнанн€ таким, що втратив чинн≥сть, наказу ƒержкомзему ”крањни в≥д 10 липн€ 2002 року є 114ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 05.03.2013 за є 356/22888);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 25.02.2013 є 130 Ђѕро внесенн€ зм≥ни до ћетодики проведенн€ державноњ експертизи землевпор€дноњ документац≥њї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 28.02.2013 за є 335/22867);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 11.04.2013 є 255 Ђѕро затвердженн€ ¬имог до техн≥чного ≥ технолог≥чного забезпеченн€ виконавц≥в (розробник≥в) роб≥т ≥з землеустроюї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 29.04.2013 за є 694/23226);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 26.04.2013 є 283 Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку консервац≥њ земельї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 24.05.2013 за є 810/23342);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 04.07.2013 є 409 Ђ ѕро затвердженн€ форми вит€гу з ƒержавного реЇстру оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л€нокї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 19.07.2013 за є 1225/23757);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 22.07.2013 є 453 Ђѕро внесенн€ зм≥н до наказу ћ≥нагропол≥тики ”крањни в≥д 10 травн€ 2012 року є 258ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 25.07.2013 за є 1236/23768):

«м≥ни:

«м≥ни до ѕоложенн€ про ”правл≥нн€ (¬≥дд≥л) ƒержземагентства в м≥ст≥ (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 25.07.2013 за є 1237/23769);

«м≥ни до ѕоложенн€ про ћ≥ськрайонне управл≥нн€ (в≥дд≥л) ƒержземагентства (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 25.07.2013 за є 1238/23770);

«м≥ни до ѕоложенн€ про ћ≥жм≥ське управл≥нн€ ƒержземагентства (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 25.07.2013 за є 1239/23771);

«м≥ни до ѕоложенн€ про ћ≥жрайонне управл≥нн€ ƒержземагентства (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 25.07.2013 за є 1240/23772);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 03.07.2013 є 404 Уѕро визнанн€ такими, що втратили чинн≥сть, де€ких наказ≥вФ(зареЇстровано в ћ≥нюст≥ 25.07.2013 за є 1259/23791);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 23.07.2013 є 456 Ђѕро визнанн€ таким, що втратив чинн≥сть, наказу ƒержкомзему ”крањни в≥д 22 листопада 1993 року є 99ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 08.08.2013 за є 1350/23882);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 04.07.2013 є 408 " ѕро визнанн€ таким, що втратив чинн≥сть, наказу √оловного управл≥нн€ геодез≥њ, картограф≥њ та кадастру при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 12 червн€ 1996 року є 66ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 09.09.2013 за є 1555/24087);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 22.08.2013 є 508 Ђѕро затвердженн€ ѕор€дку нормативноњ грошовоњ оц≥нки земель нес≥льськогосподарського призначенн€ (кр≥м земель населених пункт≥в)ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 12.09.2013 за є 1573/24105);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 09.09.2013 є 538 Ђѕро визнанн€ таким, що втратив чинн≥сть, наказу ƒержкомзему ”крањни в≥д 26 серпн€ 1997 року є85ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 24.09.2013 за є 1638/24170);

- наказ ћ≥нагропол≥тики в≥д 26.09.2013 є 575 Ђѕро визнанн€ таким, що втратив чинн≥сть, наказу ƒержкомзему в≥д 2 березн€ 2010 року є 208ї (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 11.10.2013 за є 1751/24283);

” 2014 роц≥ прийн€то постанову  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 05.02.2014 є 52 Ђѕро внесенн€ зм≥н до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 13 липн€ 1998 р. є 1075ї (внесено зм≥ни до постанови  ћ” є 1075 Уѕро ѕор€док використанн€ апаратури супутникових рад≥онав≥гац≥йних систем п≥д час проведенн€ топографо-геодезичних, картограф≥чних, аерофотозн≥мальних, проектних, досл≥дницьких роб≥т ≥ вишукувань та кадастрових зйомокФ з метою забезпеченн€ узгодженн€ норм законодавства у сфер≥ топографо-геодезичноњ ≥ картограф≥чноњ д≥€льност≥; встановлено Їдин≥ правила використанн€ апаратури супутникових рад≥онав≥гац≥йних систем та забезпечено впровадженн€ нормативно-правових та орган≥зац≥йних засад пор€дку використанн€ апаратури супутникових рад≥онав≥гац≥йних систем п≥д час проведенн€ топографо-геодезичних, картограф≥чних, аерофотозн≥мальних, проектних, досл≥дницьких роб≥т ≥ вишукувань та кадастрових зйомок).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 769 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1881 - | 1800 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.