Лекции.Орг


Поиск:
Кутові вимірювання
Зміст і призначення теодолітного знімання. Основні джерела помилок при вимірюванні кутів. Будова і класифікація теодолітів. Принцип та способи вимірювання горизонтальних кутів. Вертикальний круг теодоліта. Місце нуля, вимірювання вертикальних кутів. Перевірки і юстування теодоліта серії 2Т30П

Питання для самостійної підготовки

1. У чому полягає сутність вимірювання горизонтального кута?

2. Що називають горизонтальним кутом? Принцип його вимірювання.

3. Способи вимірювання горизонтального кута.

4. Для чого вимірюють горизонтальний кут при КП і КЛ? Яке допускається розходження горизонтального кута між двома півприйом

5. Як визначається МО та МОЗ вертикального кола?

6. У чому полягає особливість конструкції оптичних теодолітів?

7. Як привести основну вісь обертання теодоліта в прямовисне положення?

8. Як визначити похибку центрування теодоліта?

9. Поясніть порядок вимірювання горизонтальних кутів способі прийомів і кругових прийомів. Як можна виміряти магнітний азимут за допомогою теодоліта?

10. Що називають місцем нуля та місцем зеніту вертикального круга теодоліта?

11. Що називають кутом нахилу і зенітною відстанню?

12. Як обчислити місце нуля і місце зеніту?

13. Обчисліть МО і вертикальний кут, якщо і

14. Від чого залежить точність візування?

При вивченні даного розділу необхідно звернути увагу на основні частини теодоліта; зорову трубу, вертикальний та горизонтальний круги, підставку, відлікові пристрої. Запам`ятати порядок приведення теодоліта в робоче положення, знати послідовність дій при вимірюванні горизонтальних і вертикальних кутів. Навчитися здійснювати перевірки теодоліта.

Література – [ 2 ] – §§ 5.1-5.7, стор. 111-145; [ 3 ] – §§ 5.1-4.4, стор. 71-78; [ 5 ] – §§ 8.1-8.10, стор. 77-99; [ 6 ] – §§ 5.1-5.10 стор. 52-74; [ 9 ] – §§ 31-47. стор. 88-130.

 

Теодолітні ходи. їх види. Обчислення координат точок теодолітних ходів. Знімання ситуації.

Порядок роботи при прокладанні теодолітних ходів. Способи знімання ситуації. Обчислення координат точок теодолітних ходів

Питання для самостійної підготовки

1. Що називають теодолітним ходом?

2. Які роботи виконуються при прокладанні теодолітних ходів?

3. Які знаєте види теодолітних ходів?

4. Яких вимог дотримуються при прокладанні теодолітних ходів?

5. Ув’язка кутів теодолітного полігону.

6. Обчислення дирекційних кутів і румбів сторін полігону.

7. Обчислення координат точок теодолітного ходу.

8. Які знаєте способи зйомки ситуації?

9. В яких випадках застосовують спосіб обходу?

10. Суть способу прямокутних та полярних координат?

11. Коли застосовують способи засічок та створів?

12. В чому полягає спосіб наземно-космічної зйомки?

 

13. Що таке абрис?

При вивчені даної теми студенти повинні сформувати уявлення про теодолітні ходи, їх види. Ознайомитися з способами зйомки ситуації навчитися обчислювати дирекційні кути та румби сторін, координати вершин теодолітного полігону.

Вивчення способів зйомки контурів місцевих об`єктів (ситуації) полегшує засвоєння методів перенесення в натуру проектів забудови.

Література – [ 2 ] – § 9.2, стор. 222-229; [ 3 ] – § 15.6, стор. 178-181.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 790 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

762 - | 751 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.