Лекции.Орг

Поиск:
Орієнтування ліній на місцевості
Кути орієнтування і зв’язок між ними; азимути, румби, дирекційні кути. Залежність між прямими і зворотніми азимутами, дирекційними кутами і внутрішніми кутами полігону. Пряма і обернена геодезична задача.

Питання для самостійної підготовки

1. Що називається орієнтуванням лінії на місцевості?

2. Що називається азимутом лінії?

3. У чому полягає різниця між дійсним і магнітним азимутами?

4. Що називається дирекційним кутом, в яких межах він змінюється?

5. Що називається румбом, в яких межах він змінюється?

6. Що називається зближенням меридіанів?

7. Що називається схиленням магнітної стрілки?

8. Як перейти від дирекцій них кутів до румбів і назад?

9. Як вирішується пряма геодезична задача на площині?

10. Як визначити координати та відмітки точок на планах (картах)?

11. Розкажіть про рішення оберненої геодезичної задачі на площині.

12. Обчисліть зближення меридіанів, якщо і різниця довгот становить .

13. Визначте горизонтальний кут за зворотними дирекцій ними кутами його сторони.

14. Обчисліть дирекційний кут і румб сторони ВС, якщо , при і .

15. Обчислити румби r за даними дійсними азимутами А ліній:

16. Визначіть горизонтальне прокладання і дирекцій ний кут , якщо координати точок А і В наступні: м. м, м, м.

17. За даними дирекційним кутом , горизонтальним прокладанням S=147,39 м і координатами точки А Х=299,365 м, Y=158,457 м знайти координати точки В.

18. Що таке поправка напрямку?

Необхідно знати зв`язок між прямим і зворотнім кутами напрямів лінії, розуміти відмінність між кутами напрямів та зв'язок між ними, вміти визначати їх за картою та на місцевості.

Література – [ 2 ] – §§ 2.8, стор. 51-58;3.3 -3.5, стор. 63-73; [ 3 ] – §§ 1.7-1.8, стор. 18-24; [ 5 ] – §§ 4.2-4.3 стор. 31-35; [ 6 ] – §§ 2.1-2.2 стор. 13-18; [ 8 ] – § 3, стор. 24-28. [ 9 ] – §6. стор. 24-26.

 

Зображення земної поверхні на картах і планах

Поняття про план, карту, профіль. Масштаби. Точність масштабу. Рельєф. Ситуація. Зображення рельєфу горизонталями. Розграфлення й номенклатура топографічних карт.

Питання для самостійної підготовки

4. Що називається планом?

5. Що називається картою?

6. Що називається профілем місцевості?

7. Що називається масштабом?

8. Що являють собою числовий, лінійний та поперечний масштаби?

9. Визначте точність масштабу 1:100000.

10. З якою точністю вимірюють довжини ліній на планах масштабу 1:1000?

11. У чому полягає різниця між масштабними і позамасштабними умовними знаками?

12. Що називається рельєфом місцевості?

13. Які основні типові форми рельєфу ви знаєте?

14. Що називається горизонталлю, які її основні властивості?

15. Що таке висота перерізу рельєфу?

16. Що називається закладанням?

17. Що називається ухилом лінії?

18. Що є мірою крутизни схилу?

19. Як визначаються напрямок і крутизна схилу?

20. Визначте ухил лінії АВ, якщо відомо, що м, м і .

21. Як побудувати за горизонталями профіль місцевості?

22. Як провести лінію заданого ухилу на плані (карті)?

23. Що являє собою модель місцевості в цифровому вигляді?

Студент повинен володітипоняттями “план”, “карта” і “профіль” земної поверхні. Знати форми масштабів, умовні знаки на топографічних картах і планах. Розуміти розграфлення і номенклатура карт та планів, зображення рельєфу горизонталями, властивості горизонталей, характеристику крутизни схилу.. Вміти проводити інтерполяцію горизонталей різними пособи, розв`язувати задачі на топографічних планах і картах.

Література – [ 2 ] – §§ 2.1-2.8, стор. 27-51, § 3.7 стор. 77; [ 3 ] – §§ 2.1-2.4, стор. 26-33; [ 5 ] – §§ 3.1-5.8 стор. 15-62; [ 6 ] – §§ 3.1-3.10 стор. 21-42; [ 8 ] – §§ 4-8, стор. 28-44. [ 9 ] – §§ 13-17. стор. 36-58.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 878 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

54 - | 63 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.