Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√лосар≥й
јбрис Ц.схематичне кресленн€ д≥л€нки м≥сцевост≥.

Ѕарометрине н≥велюванн€ Ц н≥велюванн€, засноване на залежност≥ м≥ж висотою ≥ атмосферним тиском.

Ѕуд≥вельна геодезична с≥тка Ц геодезична мережа у вигл€д≥ системи квадрат≥в чи пр€мокутник≥в, ор≥Їнтованих паралельно основних розбивочних осей споруд.

¬исота перер≥зу рельЇфу Ц задана в≥дстань м≥ж сус≥дн≥ми с≥чними р≥вневими поверхн€ми при зображенн≥ рельефу горизонтал€ми.

√еограф≥чн≥ координати Ц узагальнене пон€тт€ про астроном≥чн≥ ≥ геодезичн≥ координати, коли в≥дхиленн€ пр€мовисних л≥н≥й не враховують.

√еограф≥чний азимут - двогранний кут м≥ж площиною мерид≥ана даноњ точки ≥ вертикальною площиною, що проходить в даному напр€мку, в≥дл≥чуЇтьс€ в≥д напр€мку на п≥вн≥ч за ходом годинниковоњ стр≥лки.

√еодезична висота Ц висота точки над поверхнею земного ел≥псоњда.

√еодезична довгота Ц двогранний кут м≥ж площинами геодезичного мерид≥ана даноњ точки ≥ початкового геодезичного мерид≥ана.

√еодезична зас≥чка Ц визначенн€ координат точки з елементам, вим≥р€ними або побудованими на н≥й або на вих≥дних пунктах.

√еодезична мережа Ц мережа закр≥плених точок земноњ поверхн≥, положенн€ €ких визначено у загальн≥й дл€ них систем≥ геодезичних координат.

√еодезична широта Ц кут, утворений нормаллю до поверхн≥ земного ел≥псоњда в дан≥й точц≥ ≥ площиною його екватора.

√еодезичн≥ координати Ц три величини, дв≥ з €ких визначають напр€м нормал≥ до поверхн≥ земного ел≥псоњда в дан≥й точц≥ простору щодо площин його екватора ≥ початкового мерид≥ана, а трет€ Ї висотою точки над поверхнею земного ел≥псоњда.

√еодезичний азимут Ц двогранний кут м≥ж площиною геодезичного мерид≥ана даноњ точки ≥ площиною, що проходить через нормаль в н≥й, в≥драховуЇтьс€ в≥д напр€му на п≥вн≥ч за ходом годинниковоњ стр≥лки.

√еодезичний х≥д Ц геодезична побудова у вигл€д≥ ламаноњ л≥н≥њ.

ѕрим≥тка. √еодезичн≥ ходи класиф≥кують за видом застосовуваних прилад≥в (наприклад, тахеометричний х≥д, н≥вел≥рний х≥д); за геометричними особливост€ми (наприклад, замкнутий, роз≥мкнутий х≥д).

√еодез≥€ Ц наука про визначенн€ форми, розм≥р≥в «емл≥ ≥ вим≥рюванн€ на земн≥й поверхн≥.

√еоњд Ц ф≥гура «емл≥, утворена р≥вневою поверхнею, що зб≥гаЇтьс€ з поверхнею —в≥тового океану в стан≥ повного спокою та р≥вноваги ≥ продовженоњ п≥д материками.

√еометричне н≥велюванн€ Ц н≥велюванн€ за допомогою геодезичного приладу з горизонтальною в≥зирною в≥ссю.

√оризонталь Ц л≥н≥€ однакових висот на карт≥.

√оризонтальне прокладанн€ Ц довжина проекц≥њ л≥н≥њ на горизонтальну площину.

ƒержавна геодезична мережа Ц геодезична мережа, що забезпечуЇ поширенн€ координат на територ≥њ крањни ≥ Ї вих≥дною дл€ побудови ≥нших геодезичних мереж.

ƒирекц≥йний кут Ц горизонтальний кут, в≥дл≥чуваний за ходом годинниковоњ стр≥лки в≥д п≥вн≥чного напр€мку осьового мерид≥ана даноњ зони, або л≥н≥њ паралельноњ йому до заданого напр€мку.

«акладенн€ Ц в≥дстань на карт≥ м≥ж двома сус≥дн≥ми горизонтал€ми по заданому напр€мку.

«ближенн€ мерид≥ан≥в Ц кут в дан≥й точц≥ м≥ж њњ мерид≥аном ≥ л≥н≥Їю, паралельною ос≥ абсцис або осьовому мерид≥ану.

«емний ел≥псоњд Ц ел≥псоњд, €кий характеризуЇ ф≥гуру ≥ розм≥ри «емл≥.

≤нженерна геодез≥€ Ц вивчаЇ методи геодезичного забезпеченн€ при розробц≥ проект≥в, буд≥вництв≥ та експлуатац≥њ р≥зноман≥тних споруд, а також при вивченн≥, освоЇнн≥ та охорон≥ природних ресурс≥в.

¬их≥дний геодезичний пункт - геодезичний пункт, в≥дносно €кого визначаютьс€ в≥дпов≥дн≥ характеристики положенн€ ≥нших геодезичних пункт≥в.

 артограф≥€ Ц вивчаЇ методи ≥ процеси в≥дображенн€ поверхн≥ «емл≥ ≥ процеси, що прот≥кають на н≥й у вигл€д≥ р≥зних, в тому числ≥ цифрових та електронних карт.

 рутизна схилу Ц кут, утворений напр€мом схилу з горизонтальною площиною у дан≥й точц≥.

ћагн≥тний азимут Ц горизонтальний кут, в≥дл≥чуваний за ходом годинниковоњ стр≥лки в≥д п≥вн≥чного напр€мку магн≥тного мерид≥ана до заданого напр€мку ≥ зм≥нюЇтьс€ в≥д 0 до 360о.

Ќ≥вел≥рна мережа Ц геодезична мережа, висоти пункт≥в €коњ над р≥внем мор€ визначен≥ геометричним н≥велюванн€м.

Ќ≥вел≥рний репер Ц геодезичний знак, що закр≥плюЇ пункт н≥вел≥рноњ мереж≥.

Ќ≥велюванн € Ц визначенн€ перевищень.

ќбернена геодезична задача Ц визначенн€ довжини ≥ напр€мку л≥н≥њ за даними координатами њњ початковоњ ≥ к≥нцевоњ точок.

ќсьовий мерид≥ан Ц мерид≥ан, прийн€тий за в≥сь будь-€коњ системи координат на поверхн≥.

ѕозначка Ц ≥снуюча висота точки в≥дносно р≥вневоњ поверхн≥.

ѕлоск≥ пр€мокутн≥ геодезичн≥ координати Ц пр€мокутн≥ координати на площин≥, на €к≥й за певним математичним законом в≥дображена поверхн€ земного ел≥псоњда.

ѕлощина початкового мерид≥ана Ц площину мерид≥ана, в≥д €коњ ведетьс€ в≥дл≥к довгот (√р≥нв≥цький мерид≥ан).

ѕол≥гонометр≥€ Ц метод побудови геодезичноњ мереж≥ шл€хом вим≥рюванн€ в≥дстаней ≥ кут≥в м≥ж пунктами ходу.

ѕеревищенн€ Ц р≥зниц€ висот точок.

ѕр€ма геодезична задача Ц визначенн€ координат к≥нцевоњ точки л≥н≥њ за довжиною, напр€мком ≥ координатами початковоњ точки.

–еференц-ел≥псоњд Ц земний ел≥псоњд, прийн€тий дл€ обробки геодезичних вим≥рювань ≥ встановленн€ системи геодезичних координат.

–умб Ц гострий кут, в≥дл≥чуваний в≥д найближчого к≥нц€ п≥вн≥чного або п≥вденного мерид≥ана до заданого напр€мку. ≤нод≥ називають табличним кутом.

—твор Ц вертикальна площина, що проходить через дв≥ дан≥ точки.

—творн≥ спостереженн€ Ц метод визначенн€ горизонтальних зм≥щень точок в≥дхиленн€м контрольних пункт≥в в≥д створу.

“ахеометрична зйомка Ц топограф≥чна зйомка, що виконуЇтьс€ за допомогою тахеометра.

“опограф≥€ Ц вивчаЇ невелик≥ д≥л€нки земноњ поверхн≥, €к≥ можна проектувати на площину без врахуванн€ кривизни «емл≥.

“р≥ангул€ц≥€ Ц метод побудови геодезичноњ мереж≥ у вигл€д≥ трикутник≥в, в €ких вим≥р€н≥ њх кути ≥ де€к≥ з≥ стор≥н.

“ригонометричн≥ н≥велюванн€ Ц н≥велюванн€ при по-мощ≥ геодезичного приладу з похилою в≥зирноњ в≥ссю.

“рилатерац≥њ Ц метод побудови геодезичноњ мереж≥ у вигл€д≥ трикутник≥в, в €ких вим≥р€н≥ вс≥ сторони.

”хил м≥сцевост≥ Ц тангенс кута нахилу л≥н≥њ м≥сцевост≥ до горизонтальноњ площини в дан≥й точц≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 797 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1266 - | 1169 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.