Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕроектне р≥шенн€
ћеж≥ та площу земельноњ д≥л€нки, що проектуютьс€ до в≥дведенн€ у власн≥сть визначен≥ у в≥дпов≥дност≥ з вимогами методичних рекомендац≥й та ≥нструкц≥й щодо проведенн€ землевпор€дних роб≥т.

«емельна д≥л€нка обстежена на м≥сцевост≥ при проведенн≥ кадастровоњ зйомки. «г≥дно обстеженн€ земельна д≥л€нка маЇ наступн≥ характеристики: - представлена категор≥Їю земель с≥льськогосподарського призначенн€, на земельн≥й д≥л€нц≥ знаходитьс€ буд≥вл€ кор≥вника €ка належить гр._____________. Ѕуд≥вл€ придбана у власн≥сть зг≥дно договору куп≥вл≥-продажу в≥д 30 жовтн€ 2008 року реЇстрац≥йний номер 5500 ≥ використовуЇтьс€ ним дл€ задоволенн€ особистих потреб в сфер≥ с≥льськогосподарського виробництва.

«апроектована до в≥дведенн€ в приватну власн≥сть земельна д≥л€нка маЇ загальну площу 2,0000 га п≥д господарськими буд≥вл€ми ≥ спорудами, в≥дводитьс€ за рахунок категор≥њ земель с≥льськогосподарського призначенн€ на територ≥њ ________________ селищноњ ради≥ межуЇ: з земл€ми земель запасу с≥льськогосподарського призначенн€ та землеволод≥нн€м гр._______________.

«емельна д≥л€нка розм≥щена неподал≥к с≥льського населеного пункту, села Ѕистре. ѕор€д проходить автомоб≥льна дорога _________________, на в≥дстан≥ близько п'€тисот метр≥в. ƒо земельноњ д≥л€нки Ї ≥снуючий п≥д'њзд €кий виходить на дорогу м≥сцевого значенн€ на с.Ѕистре, €ка веде до автомоб≥льноњ дороги ’арк≥в-—≥мферополь. ≤снуюча дорога знаходитьс€ в пост≥йному користуванн≥ фермерського господарства У___________Ф. ѕ≥сл€ оформленн€ права власност≥ на земельну д≥л€нку гр._____________________ необх≥дно укласти догов≥р серв≥туту з фермерським господарством У______________Ф дл€ можливост≥ безперешкодного доступу до земельноњ д≥л€нки.

«емельна д≥л€нка знаходитьс€ за межами населеного пункту, на територ≥њ ________________ селищноњ ради, тому наданн€ земельноњ д≥л€нки у власн≥сть буде провадитис€ у в≥дпов≥дност≥ з вимогами п.12 ѕерех≥дних положень «емельного кодексу ”крањни, зг≥дно розпор€дженн€ ’арк≥вськоњ райдержадм≥н≥страц≥њ.

¬≥дпов≥дно до ”крањнського класиф≥катора ц≥льового використанн€ земл≥ (” ÷¬«) земельна д≥л€нка що в≥дводитьс€ в≥днесена до земель с≥льськогосподарського призначенн€, земл≥ запасу, код ц≥льового призначенн€ Ц 16.00.

ƒаним проектом, в≥дпов≥дно до «емельного кодексу ”крањни,
передбачено в≥двести гр.____________________________ земельну д≥л€нку в приватну власн≥сть з≥ зм≥ною ц≥льового призначенн€, дл€ веденн€ особистого сел€нського господарства, код ц≥льового призначенн€ зг≥дно  ¬÷ѕ« - 01.03 (” ÷¬« 2.2).

«г≥дно вих≥дноњ земельно-кадастровоњ документац≥њ земельна д≥л€нка представлена уг≥дд€ми Ц п≥д господарськими буд≥вл€ми ≥ спорудами.

«г≥дно проектного р≥шенн€ передбачено частину земельноњ д≥л€нки залишити п≥д господарськими буд≥вл€ми та дворами 0,7001 га. Ќа земельн≥й д≥л€нц≥ площею 1,2991 га плануЇтьс€ провести р€д заход≥в €к≥ дадуть змогу використовувати земельну д≥л€нку в €кост≥ с≥льськогосподарських уг≥дь.

ƒл€ даноњ мети проектом рекомендовано провести комплекс агротехн≥чних ≥ ф≥томел≥оративних заход≥в, направлених на в≥дновленн€ рослинного покрову ≥ господарськоњ продуктивност≥ земель. –екомендовано в перший р≥к провести розорюванн€ та пос≥в культур €к≥ п≥двищують €к≥сть грунт≥в, це люпин, донник, люцерна, еспарцет, з заорюванн€м зеленоњ маси в €кост≥ орган≥чного добрива. «а бажанн€м також можливо додаткове внесенн€ орган≥чних та м≥неральних добрив. ѕ≥сл€ проведених заход≥в агротехн≥чних та ф≥томел≥оративних заход≥в частина земельноњ д≥л€нки набуде €к≥сно нового складу ≥ гр.________________ зможе використовувати њњ в €кост≥ пасовища.

ѕор€д з земельною д≥л€нкою проход€ть дв≥ л≥н≥њ електромереж напругою 0,4 к¬ та 10 к¬ та трансформаторна п≥дстанц≥€. ¬≥дпов≥дно встановлено обмеженн€ на використанн€ частини земельноњ д≥л€нки в зон≥ проходженн€ л≥н≥њ електромереж напругою 10 к¬ площею Ц 0,0322 га, напругою 0,4 к¬ Ц 0,0027 га. «г≥дно ѕостанови  ћ” в≥д 4 березн€ 1997 р. N 209 Уѕро затвердженн€ ѕравил охорони електричних мережФ заборон€Їтьс€ в охоронних зонах пов≥тр€них ≥ кабельних л≥н≥й, трансформаторних п≥дстанц≥й, розпод≥льних пункт≥в ≥ пристроњв виконувати будь-€к≥ д≥њ, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити њх пошкодженн€ або нещасн≥ випадки, а саме:

перебувати сторонн≥м особам на територ≥њ ≥ в прим≥щенн€х трансформаторних п≥дстанц≥й, розпод≥льних пункт≥в ≥ пристроњв, в≥дчин€ти двер≥ ≥ люки цих споруд, зд≥йснювати самов≥льне переключенн€ електричних апарат≥в та п≥дмиканн€ до електричних мереж;

будувати житлов≥, громадськ≥ та дачн≥ будинки;

влаштовувати будь-€к≥ звалища;

складати добрива, корми, торф, солому, дрова, ≥нш≥ матер≥али;

розпалювати вогнища;

розташовувати автозаправн≥ станц≥њ або ≥нш≥ сховища пально-мастильних матер≥ал≥в;

накидати на струмопров≥дн≥ частини об'Їкт≥в електричних мереж ≥ наближати до них сторонн≥ предмети, п≥дн≥матис€ на опори пов≥тр€них л≥н≥й електропередач≥, електрообладнанн€ трансформаторних п≥дстанц≥й, розпод≥льних пункт≥в ≥ пристроњв, демонтувати њх елементи;

саджати дерева та ≥нш≥ багатор≥чн≥ насадженн€, кр≥м випадк≥в створенн€ плантац≥й новор≥чних €линок;

влаштовувати спортивн≥ майданчики дл€ ≥гор, стад≥они, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-€к≥ заходи, пов'€зан≥ з великим скупченн€м людей, не зайн€тих виконанн€м дозволених у встановленому пор€дку роб≥т;

запускати спортивн≥ модел≥ л≥тальних апарат≥в, пов≥тр€них зм≥њв.

ѕроект землеустрою щодо в≥дведенн€ земельноњ д≥л€нки повинен бути погоджений з органами земельних ресурс≥в, природоохоронними ≥ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чними органами, органами м≥стобудуванн€ ≥ арх≥тектури та охорони культурноњ спадщини (висновок ком≥с≥њ).

«емельна д≥л€нка, €ка проектуЇтьс€ до в≥дведенн€ в приватну власн≥сть розм≥щена за межами населеного пункту на територ≥њ ____________ селищноњ ради ради, тому наданн€ земельноњ д≥л€нки у власн≥сть буде провадитис€ у в≥дпов≥дност≥ з вимогами п.12 розд≥лу ’ ѕрех≥дних порложень «емельного кодексу ”крањни, зг≥дно розпор€дженн€ ’арк≥вськоњ райдержадм≥н≥страц≥њ. “ому погоджений зг≥дно вимог проект землеустрою щодо в≥дведенн€ земельноњ д≥л€нки необх≥дно подати на затвердженн€ до ’арк≥вськоњ райдержадм≥н≥страц≥њ.

–озшифровка земель по землекористувачах та уг≥дд€х приведена в експл≥кац≥њ, €ка складена зг≥дно з формою 6-зем.

 

–озробив ______________ _________________

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 747 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

825 - | 503 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.