Лекции.Орг

Поиск:
Висотна зйомка
Суть і методи вимірювання перевищень. Будова нівелірів і нівелірних рейок. Сутність і способи геометричного нівелювання. Виконання технічного нівелювання і математична обробка його результатів.

Питання для самостійної підготовки

1. Що називається нівелюванням?

2. У чому полягає спосіб нівелювання із середини і вперед?

3. Що таке горизонт інструмента або приладу?

4. Як обчислюються позначки точок при нівелюванні з середин?

5. У чому переваги нівелювання з середини?

6. Яка різниця між висотою і горизонтом інструмента?

7. Як обчислюють горизонт інструмента?

8. Що необхідно знати, щоб визначити позначки вершин?

9. Як обчислюють позначки точок через горизонт інструмента?

10. Як обчислюються позначки точок через горизонт приладу?

11. Яке призначення елеваційного гвинта у нівеліра Н-3?

12. Опишіть порядок роботи на станції при геометричному нівелюванні

13. У чому сутність послідовного нівелювання?

14. Як визначають нев’язки в замкнутому і розімкнутому нівелірних ходах?

15. Як здійснюється контроль нівелювання?

16. Як закріплюються пункти нівелірних ходів на місцевості?

17. У чому полягає сутність тригонометричного, барометричного, і гідростатичного нівелювання?

18. Визначте горизонт інструмента, якщо відлік по рейці, встановленій на точці А, дорівнює 1824, а її відмітка НА = 170,024 м.

Необхідно знати, що при виконанні будівельно-монтажних робіт використовують різні методи нівелювання. Найпоширенішим є геометричне нівелювання виконують, якевиконують горизонтальним променем візування за допомогою нівеліра і рейок.

Під час вивченні даного розділу студенти повинні звернути особливу увагу на будову нівеліра Н-3. Необхідно запам`ятати послідовність робіт з нівеліром на станції нівелювання, основні формули для обчислення перевищень і висот точок, а також уяснити послідовність математичної обробки результатів прокладення нівелірного ходу.

Література – [ 2 ] – §§ 7.1-7.6, стор. 162-187; [ 3 ] – §§ 4.1-4.7, стор. 48-71; [ 5 ] – §§111-11.19, стор. 131-148; [ 6 ] – §§ 7.1-7.9 стор. 89-105; [ 9 ] – §§ 66-82. стор. 162-226.

 

Рекомендована література до блоку самостійної роботи

1. Білятинський О.А., Володін М.О., Демчишина К.С., Омельчук С.К. Інженерна геодезія: Зб. задач. – К.: Вища шк., 1992. – 190 с.

2. Войтенко С.П. Інженерна геодезія: підручник. – К.: Знання, 2009. – 57 с.

3. Инженерная геодезия: учеб. пособие. / С.В. Смолич, А.Г. Верхотуров – Чита: ЧитГУ, 2009. – 185 с.

4. Инженерная геодезия в строительном производстве: Учеб. пособие для вузов / И.П. Интулов; Воронеж. гос. арх.-строит. ун.-т. – Воронеж, 2004. – 329 с.

5. Инженерная геодезия: Учебник/Г.А. Федотов. – 2-е изд., исправл. – М : Высш. шк., 2004. – 463 с.

6. Кузьмін В.І., Білятинський О.А. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві: Навч. Посіб. – К.: Вища шк., 2006. –278 с.

7. Курс инженерной геодезии. /Под ред. Новака В.Е./ – М.: “Недра”, 1989.

8. Куштин И.Ф., Куштин В.И. Инженерная. Геодезия. Ученик. – Ростов-на-Дону: Издательство ФЕНИКС, 2002 – 416 с.

9. Лабораторный практикум по инженерной геодезии. В.Ф. Лук’янов, В.Е. Новак и др. – М.: “Недра”, 1990.

10. Левчук Г.П. Курс инженерной геодезии. – М.: Недра, 1970. – 411 с.

11. Монін І.Ф. Вища геодезія. – К.: Вища шк., 1993. –230 с.

12. Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Инженерная геодезия: Учебное пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с.

13. Топографія з основами геодезії: Підручник / А.П. Божок, В.Д. Барановський, К.І. Дрич та ін.; За ред.. А.П. Божок. – К.: Вища шк., 1995. – 275 с.

14. Шилов П.И., Федоров В.И. Инженерная геодезия и аэрогеодезия. – М.: Недра, 1971. – 384 с.

15. Федоров В.И., Шилов П.И. Инженерная геодезия. – М.: Недра, 1982. – 357 с.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 644 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

48 - | 47 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.