Лекции.Орг

Поиск:
Види і характеристика проектів, що використовуються при землевпорядкуванні
Будь-яка дія з землею відбувається шляхом розробки та реалізації землевпорядного проекту. Згідно земельного законодавства, землевпорядкування передбачає такі види проектної та технічної документації:

1. Розробка прогнозів (загальнодержавні та регіональні програми використання та охорони земель)

· прогноз проведення осушення земель, зрошення земель;

· програма використання земель в радіоактивно забруднених зонах;

· регіональні програми боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунтів;

· програма розвитку міст та інші.

Такі прогнозні та програмні розробки виконуються як для окремого адміністративного району, басейну річки, населеного пункту, групи населених пунктів, так і для області, регіону і держави в цілому. Прогнозні розробки розробляють за укрупненими показниками і вони є основою для проведення всіх землевпорядних робіт.

2. Складання схем землеустрою. Розробка техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель.

В них намічаються стратегічні напрямки використання земель.

3. Встановлення або відновлення на місцевості меж адміністративно-територіальних
утворень, землеволодінь і землекористувань, земельних ділянок.

4. Складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових.

5. Обґрунтування розміщення і встановлення меж територій з особливими природоохоронним, рекреаційним і заповідним режимами.

6. Складання проектів відведення земельних ділянок у власність або в користування (відмежування в натурі, вилучення, відведення).

7. Підготовка документів, що посвідчують право власності або право користування землею. Такими документами, згідно ст. 126 ЗКУ, є державні акти на право власності та постійного користування, а також договори оренди земельних ділянок.

8. Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін, впорядкування угідь, а також передбачають заходи з охорони земель (внутрігосподарський землеустрій сільськогосподарських підприємств).

9. Складання проектів землеустрою (внутрігосподарського) землеволодінь і землекористувань громадян з обґрунтування заходів щодо ефективного використання землі відповідно до її цільового призначення, підвищення її родючості та охорони.

10. Розробка проектів встановлення меж населених пунктів.

11. Розробка проектів роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств.

12. Розробка проекті та іншої землевпорядної документації, пов'язаної з використанням і охороною земель.

13. Складання проектів організації території земельних часток (паїв) та проектів передачі їх громадянам.

14. Здійснення авторського нагляду за впровадженням проектів, підготовка актів проведення авторського нагляду.

15. Підготовка технічних звітів про проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель.

16. Технічна документація з грошової оцінки земель:

· населених пунктів,

· земель сільськогосподарського призначення,

· земель не с/г призначення (за межами населених пунктів).

17. Економічна оцінка та бонітування ґрунтів.

18. Реєстрація прав землевласників землі та землекористувачів шляхом ведення державного реєстру:

· книги записів реєстрації прав на землю,

· поземельної книги.

19. Облік земель. Кількісний ведеться щорічно за встановленими формами (6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) і якісний - кожні 5 років.

20. Інвентаризація земель.

Всі проектні документи розробляються в певному порядку відповідно до затверджених еталонів, тобто повинні мати єдину структуру і зміст.

Обов'язковий етап - розгляд і затвердження землевпорядної проектної документації. Порядок розгляду і затвердження визначених законодавством (ЗКУ, ст. 186). Для кожного виду проекту передбачено свій порядок. В залежності від виду проекту його розглядають і затверджують або відповідні органи, або власники землі чи землекористувачі, або замовники після погодження з відповідними інстанціями.


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 626 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

58 - | 52 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.