Лекции.Орг


Поиск:
Додаткові матеріали
Клопотання (заява) про розробку проекту землеустрою

Завдання на розробку проекту землеустрою

Дозвіл на розробку проекту землеустрою

Довідка територіального органу земельних ресурсів

Довідка землевласника (землекористувача)

- про наявність поголів‘я тварин

- про структуру посівних площ по __________

- про урожайність сільськогосподарських культур

Висновок територіального органу земельних ресурсів

Розпорядження (рішення) про погодження проекту землеустрою

Розпорядження (рішення, протокол) про затвердження проекту землеустрою

Правовстановлюючі документи суб’єкта господарювання

Правовстановлюючі документи на земельні ділянки

Лист контролю і коректури матеріалів (в архівному примірнику)

Графічні матеріали

Картограма аґровиробничих груп ґрунтів і крутості схилів

Картограма аґровиробничих підгруп і крутості схилів

План землекористування

Проект організації території

Креслення перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни

Додатки

Технологічна характеристика полів.

Література

1. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч.посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; за заг ред. М.Г. Ступеня.‑ Львів: „Новий Світ‑200”, 2006.‑336 с.

2. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: Навч. посібник. – К., ТОВ «ЦЗРУ», 2008. – 576 с.

3. Управління земельними ресурсами: Підручник / Горлачук В.В., В’юн В.Г., Песчанська І.М., Сохнич А.Я. – Львів, «Магнолія 2006», 2007. – 443 с.

 

Питання для самоперевірки

1. Які економічні і соціальні умови враховуються при землеустрої?

2. Охарактеризуйте зв'язок землеустрою з планами економічного і соціального розвитку села.

3. Охарактеризуйте склад і види землевпорядних робіт.

4. Розкрийте суть питання вивчення стану земель.

5. У чому полягає зміст планування використання і охорони земель?

6. В кажіть зміст і види робіт з територіального землеустрою.

7. Вкажіть зміст і види робіт із внутрішньогосподарського землеустрою.

8. Для чого потрібний внутрішньогосподарський землеустрій, і з яких частин складається його проект?

9. Вкажіть зміст і види робіт із зокремленого землевпорядкування.

10. У яких випадках розробляються робочі проекти, пов'язані з використанням і охороною земель?

11. Які особливості землеустрою на землях сільськогосподарського призначення у період реформування земельних відносин?

12. Які особливості внутрішньогосподарського землеустрою в умовах ринкової економіки?

13. Яка специфіка землеустрою в населених пунктів?

14. У чому полягає особливість землеустрою в регіонах, які мають негативні явища при використанні земель?

15. Яка особливість землеустрою в районах експлуатації сировинних ресурсів?

16. Охарактеризуйте склад і цільове призначення земель України.

17. Розкрийте суть процедури зміни цільового (функціонального) використання земель при землеустрої.

18. Дайте визначення поняття і змісту землевпорядного проектування.

19. Поясніть принципи землевпорядного проектування.

20. Що таке землевпорядна документація?

21. Які є види землевпорядної документації?

22. Що таке проект землеустрою і які є його види?

23. Назвіть методи землевпорядного проектування.

24. Що є теоретичною основою при побудові системи показників екологічної оцінки проектів землеустрою?

25. Назвіть критерії та показники народногосподарської (суспільної) та комерційної (госпрозрахункової) ефективності землеустрою у ринковій економіці.

 

Деталізація блоку самостійної роботи

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 769 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

234 - | 214 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.