Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсоблив≥ ситуац≥њ привз€тт≥ кров≥
„ас виконанн€ процедури. ” де€ких випадках кров необх≥дно брати у визна≠чений час: при прийом≥ окремих л≥карських препарат≥в, натще ≥/чи внасл≥док добових коливань б≥олог≥чних параметр≥в (циркадного ритму). ¬ажливо, щоб уз€тт€ таких проб зд≥йснювали прот€гом суворо встановленого пром≥жку часу. ѕерсонал, що проводить венепункц≥њ, маЇ точно дотримувати цих правил.

ѕриклади досл≥джень, що передбачають уз€тт€ кров≥ у визначений пром≥≠жок часу:

Х досл≥дженн€ показник≥в, що зм≥нюютьс€ прот€гом доби (наприклад, глюкоза, кортикостероњди й ≥нш≥ гормони, сироваткове зал≥зо);

Х мон≥торинг проведеноњ терап≥њ (наприклад, протромб≥новий час, концен≠трац≥€ сал≥циловоњ кислоти, дигоксину й ≥нших л≥карських препарат≥в).

ѕотр≥бно точно записувати на бланку направленн€ дозу препарату ≥ час його останнього прийому, а також час уз€тт€ кров≥.

ќсобливост≥ вз€тт€ кров≥ дл€ окремих досл≥джень. ѕри вз€тт≥ проби дл€ визначенн€ вм≥сту алкоголю в кров≥ м≥сце венепункц≥њ дез≥нф≥кують речовиною, €ка не м≥стить спирту (наприклад, милом). ѕри вз€тт≥, транспортуванн≥ ≥ збер≥≠ганн≥ зразк≥в дл€ культивуванн€ кров≥ сл≥д дотримувати визначен≥ часов≥ ≥ тем≠пературн≥ умови. —л≥д зауважити, що об'Їм кров≥, необх≥дноњ дл€ культивуван≠н€, може бути р≥зним. «азвичай на один анал≥з необх≥дно вз€ти 10Ч20 мл кров≥ дорослого ≥ 1Ч2 мл кров≥ немовл€ти. ѕри уз€тт≥ кров≥ дл€ визначенн€ вм≥сту м≥кроелемент≥в не можна використовувати проб≥рки, що м≥ст€ть метал.

ѕерел≥к практичних навичок

1. ¬иб≥рка призначень з ≥стор≥њ хвороби.

2. —кладанн€ вимоги-накладноњ на л≥карськ≥ засоби.

3. ѕравила отриманн€ л≥карських засоб≥в з аптеки ≥ розпод≥л њх на робочих м≥сц€х.

4. ќбл≥к ≥ збер≥ганн€ отруйних та сильнод≥йних препарат≥в.

5. ѕравила роздаванн€ л≥карських засоб≥в.

6. «акапуванн€ в н≥с судинозвужувальних крапель.

7. «акапуванн€ крапель в оч≥ та вуха.

8. «астосуванн€ маз≥.

9. «астосуванн€ пластиру, присипок, "бовтанок", пасти.

10. ”веденн€ л≥карського засобу в п≥хву.

11. «астосуванн€ св≥чок (ректально).

12. ≤нгал€ц≥йне введенн€ л≥к≥в.

13. «биранн€ шприца одноразового використанн€ на стерильний лоток.

14. Ќабиранн€ л≥карського засобу з ампул та флакон≥в.


 

15. –озведенн€ антиб≥отик≥в та проведенн€ проби на чутлив≥сть до них.

16. ¬иконанн€ внутр≥шньошк≥рноњ та внутр≥шньом'€зовоњ ≥н'Їкц≥й.

17. ќсобливост≥ введенн€ ≥нсул≥ну.

18. ќсобливост≥ введенн€ ол≥йного розчину.

19. ¬иконанн€ п≥дшк≥рноњ ≥н'Їкц≥њ.

20. “ехн≥ка внутр≥шньовенного вливанн€.

21. ѕостановка перифер≥йного венозного катетера.

22. ”веденн€ л≥карського засобу через венозний катетер.

23. ќсновн≥ правила щоденного догл€ду за катетером.

24. ¬идаленн€ венозного катетера.

25. ѕункц≥€ вени з метою кровопусканн€ та вз€тт€ кров≥ на анал≥з.

26. ”з€тт€ кров≥ дл€ досл≥дженн€ на ¬≤Ћ-≥нфекц≥ю.

27. «аповненн€ системи р≥диною або кров'ю та приЇднанн€ до вени.

¬иб≥рка призначень з ≥стор≥њ хвороби

ѕалатна медична сестра, робл€чи виб≥рку призначень з медичноњ карти ста≠ц≥онарного хворого, щоденно переписуЇ њх у листок призначень окремо дл€ кожного хворого.

1. «ошит призначень, де дл€ кожного пац≥Їнта в≥дведено окремий листок, куди занесен≥ вс≥ призначенн€ хворого.

2. Ћисток призначень, де зазначено л≥ки, €к≥ ввод€ть парентерально (дл€ ман≥пул€ц≥йноњ медичноњ сестри).

3. «ошит разових призначень, €к≥ провод€ть перед сном (дл€ черговоњ ме-] дичноњ сестри).

ѕри призначенн≥ пац≥Їнтов≥ нових л≥к≥в палатна медична сестра пов≥дом≠л€Ї про це старшу медичну сестру дл€ виписуванн€ њх з аптеки.

«а в≥дсутност≥ необх≥дних л≥к≥в медична сестра маЇ пов≥домити л≥кар€.

—кладанн€ вимоги-накладноњ на л≥карськ≥ засоби

ћета: отриманн€ л≥карських засоб≥в з аптеки. ƒ≥њ

1. Ћ≥карськ≥ засоби у в≥дд≥ленн≥ виписуЇ старша медична сестра, зг≥дно ≥з за€вками палатних сестер.

2. —тарша медична сестра п≥дсумовуЇ призначен≥ л≥ки ≥ виписуЇ вимогу на њх одержанн€ з аптеки.

3. ¬имога (ф. 1-77) складаЇтьс€ з двох частин, €к≥ виписують однаково; одну частину направл€ють в аптеку, друга залишаЇтьс€ у в≥дд≥ленн≥.

4. Ќа одному бланку виписують сильнод≥йн≥ прост≥ л≥карськ≥ засоби Ч не латинською мовою.

5. Ќа другому бланку виписують наркотичн≥ препарати та отрути Ч латин≠ською мовою; при цьому зазначають пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ пац≥Їнта, но≠мер ≥стор≥њ хвороби, д≥агноз.


 

6. Ќа третьому бланку Ч гостродеф≥цитн≥ л≥ки, при цьому зазначають пр≥з≠вище, ≥м'€, по батьков≥ пац≥Їнта, номер ≥стор≥њ хвороби, д≥агноз.

7. ќкремо Ч спирти ≥ спиртов≥ розчини латинською мовою ≥з зазначенн€м методу вживанн€.

8. ”с≥ л≥ки виписують ≥з зазначенн€м доз ≥ к≥лькост≥ упаковок. ѕриклад: розчин анальг≥ну 50 % Ч 2,0 є 10.

ѕравила отриманн€ л≥карських засоб≥в з аптеки ≥ розпод≥л њх на робочих м≥сц€х

ћета: забезпеченн€ умов у робот≥ з л≥карськими засобами, дотриманн€ техн≥ки безпеки.

1. ќтриманн€ л≥карських засоб≥в:

а) отримують л≥ки з аптеки т≥льки медпрац≥вники;

б) аптеки видають л≥ки лише в ориг≥нальн≥й заводськ≥й чи аптечн≥й упаковц≥;

в) при одержанн≥ перев≥р€ють: на€вн≥сть етикеток на них, дозуванн€, дату виготовленн€, зовн≥шн≥й вигл€д л≥к≥в, герметичн≥сть упакуванн€.

2. –озпод≥л на робочому м≥сц≥:

а) засоби, призначен≥ дл€ парентерального введенн€, збер≥гають у проце≠дурному каб≥нет≥ в скл€них шафах, де розм≥щують њх по групах з урахуванн€м механ≥зму д≥њ;

б) засоби дл€ зовн≥шнього ≥ внутр≥шнього застосуванн€ мають збер≥гатис€ на посту медичноњ сестри у спец≥альних шафах, що закриваютьс€ на ключ, на окремих поличках з позначкою "«овн≥шнЇ", "¬нутр≥шнЇ";

в) препарати, €к≥ розкладаютьс€ п≥д д≥Їю св≥тла, збер≥гають у темних фла≠конах у захищеному в≥д св≥тла м≥сц≥;

г) препарати з р≥зким запахом ≥ вогненебезпечн≥ речовини збер≥гають окре≠мо (йодоформ, еф≥р, спирт та ≥н.);

і) л≥ки, €к≥ швидко псуютьс€, збер≥гають у холодильнику (настоњ, в≥двари, м≥кстури, сироватки, вакцини).

ѕрим≥тка: при збер≥ганн≥ л≥карських засоб≥в не можна: зам≥нювати упа≠ковку, етикетки на них; однаков≥ л≥карськ≥ препарати з р≥зних упаковок об'Їднувати в одну. «бер≥гати л≥ки без етикеток. ќзнаки псуванн€ л≥к≥в: по€ва нальоту, пласт≥вц≥в, зм≥на кольору, запаху.

ќбл≥к ≥ збер≥ганн€ отруйних та сильнод≥йних препарат≥в

ћета: контроль застосуванн€ наркотичних препарат≥в суворо за призна≠ченн€м.

1. «бер≥ганн€ препарат≥в:

а) наркотичн≥ препарати ≥ отрути збер≥гають в одному сейф≥, марк≥ровано≠му л≥терою "ј";

б) сильнод≥йн≥ препарати збер≥гають у шафах, марк≥рованих л≥терою ь;


 

в) на внутр≥шн≥й поверхн≥ дверей сейфа маЇ бути розм≥щений перел≥к пре≠парат≥в, що збер≥гаютьс€ в ньому, ≥з зазначенн€м разових ≥ добових доз;

г) запас наркотичних препарат≥в не маЇ перевищувати триденноњ потреби в них, запас сильнод≥йних Ч дес€тиденноњ потреби.

2. ќбл≥к препарат≥в:

а) наркотичн≥ препарати п≥дл€гають предметно-к≥льк≥сному обл≥ку в спец≥≠альному журнал≥ прибутк≥в-витрат. ∆урнал пронумерований, прошнурова≠ний ≥ зав≥рений печаткою; на кожний наркотичний анальгетик в≥дведено окре≠мий листок, в €кому в≥дм≥чають назву л≥к≥в, њх к≥льк≥сть, дату застосуванн€, пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥ пац≥Їнта, номер ≥стор≥њ хвороби, к≥льк≥сть вико≠ристаних ампул, њх залишок; ставл€ть п≥дпис медична сестра ≥ л≥кар;

б) в ≥стор≥њ хвороби ≥ в листках призначень в≥дм≥чають дату ≥ час введенн€ препарату, його к≥льк≥сть; п≥дпис л≥кар€ ≥ медичноњ сестри;

в) порожн≥ ≥ невикористан≥ ампули, журнал прибутк≥в-витрат, ключ≥ в≥д сейфа передають черговому л≥карю;

г) вранц≥ порожн≥ ампули передають старш≥й медичн≥й сестр≥.

ѕравила роздаванн€ л≥карських засоб≥в

ћета: прийманн€ л≥карських засоб≥в у сувор≥й посл≥довност≥ ≥ зг≥дно з ≥н≠струкц≥Їю щодо њх застосуванн€.

ѕ≥дготувати: на пересувному столику п≥петки, необх≥дн≥ препарати, мен≠зурки, ножиц≥, листки призначень, переварену воду.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћ≥ки видавати б≥л€ л≥жка пац≥Їнта, перев≥р€ючи етикетку на упаковц≥ ≥ запис у листку призначень.

2. ѕац≥Їнт приймаЇ л≥ки в присутност≥ медичноњ сестри (за вин€тком пре≠парат≥в, €к≥ приймаютьс€ п≥д час њди або на н≥ч).

3. Ћ≥ки, призначен≥ до њди, приймають за 15 хв до споживанн€ њж≥; л≥ки, призначен≥ п≥сл€ њди, Ч через 15 хв п≥сл€ споживанн€ њж≥, а препарати, при≠значен≥ натще, приймають за 20Ч60 хв до сн≥данку.

4. —нод≥йн≥ приймають за «ќ хв до сну.

5. Ќ≥трогл≥церин, вал≥дол у пац≥Їнта Ї пост≥йно.

6. ѕорошок при прийманн≥ кладуть на кор≥нь €зика (можна попередньо розвести його у вод≥).

7. ƒраже, капсули, п≥люл≥ приймають у незм≥неному вигл€д≥.

8. “аблетки при прийманн≥ кладуть на кор≥нь €зика ≥ запивають невеликою к≥льк≥стю води (за потреби таблетку можна розломити на др≥бн≥ шматочки).

9. Ќастоњ, в≥двари, м≥кстури приймають по 1 столов≥й ложц≥.

10. —пиртов≥ настойки в≥длити п≥петкою в мензурку ≥ розвести невеликою к≥льк≥стю води.

11. Ќ≥трогл≥церин, вал≥дол закладають п≥д €зик до повного розсмоктуванн€. ѕрим≥тка: медична сестра не маЇ права без в≥дома л≥кар€ призначати л≥≠карськ≥ засоби або зам≥нювати один препарат на ≥нший.


 

«акапуванн€ в н≥с судинозвужувальних крапель

ћета: забезпеченн€ терапевтичного ефекту.

ѕ≥дготувати: л≥карську речовину, п≥петку (€кщо у флакон≥ немаЇ вмонто≠ваноњ), серветки, маску. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ќад≥ти маску.

2. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом ≥ назватис€ йому.

3. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури.

4. Ќадати пац≥Їнтов≥ ≥нформац≥ю про л≥карський препарат ≥ його поб≥чн≥

ƒ≥њ. 5. 6.

ќтримати згоду пац≥Їнта на виконанн€ процедури. ѕ≥дготувати оснащенн€.

7. ¬имити ≥ висушити руки.

8. ѕопросити пац≥Їнта с≥сти (допомогти).

9. ѕопросити пац≥Їнта зв≥льнити носову порожнину в≥д слизу (без напру≠женн€, почергово з кожноњ н≥здр≥), використовуючи серветки.

10. Ќабрати в п≥петку л≥карську речовину.

11. ѕопросити пац≥Їнта тр≥шки закинути голову, схиливши њњ до правого плеча.

12. ƒещо п≥дн€ти к≥нчик носа пац≥Їнта.

13. «акапати в одну н≥здрю 3 крапл≥ л≥карськоњ речовини.

14. ѕопросити пац≥Їнта притиснути пальц€ми крило носа до перегородки ≥ зробити легк≥ колов≥ рухи.

15. ѕовторити п. 12Ч15 дл€ введенн€ крапель у другу н≥здрю.

16. «анурити п≥петку в дез≥нфекц≥йний розчин.

17. «апитати пац≥Їнта про його самопочутт€.

18. «н€ти маску, вимити ≥ висушити руки.

19. «робити запис про введенн€ л≥карськоњ речовини ≥ реакц≥ю пац≥Їнта.

«акапуванн€ крапель в оч≥ та вуха

ћета: м≥сцева д≥€ л≥карських засоб≥в.

ѕоказанн€: кон'юнктив≥ти, обстеженн€ органу зору, отит. ѕ≥дготувати: стерильн≥ крапл≥, п≥петки, кульки. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом ≥ назватис€ йому.

2. ѕо€снити х≥д ≥ суть процедури.

3. Ќадати пац≥Їнтов≥ ≥нформац≥ю про л≥карський зас≥б ≥ його поб≥чн≥ д≥њ.

4. ќтримати згоду пац≥Їнта на виконанн€ процедури.

5. ¬имити ≥ висушити руки. «акапуванн€ крапель в оч≥:

а) попередньо промити оч≥ пац≥Їнтов≥, €кщо в цьому Ї потреба;


 

б) набрати потр≥бну к≥льк≥сть крапель у стерильну п≥петку (2Ч3 крапл≥ в кожне око);

в) у положенн≥ пац≥Їнта сид€чи або лежачи попросити закинути голову ≥ по≠дивитись вгору;

г) одн≥Їю рукою в≥дт€гти пов≥ку, користуючись кулькою, а ≥ншою закапати крапл≥ в кон'юнктивальний м≥шок б≥л€ внутр≥шнього кута ока; попросити па≠ц≥Їнта заплющити оч≥, надлишок засобу зн€ти кулькою;

і) так само закапати крапл≥ в ≥нше око. «акапуванн€ крапель у вуха:

а) п≥д≥гр≥ти крапл≥ до температури36Ч37 ∞—;

б) попередньо прочистити вуха хворому;

в) нахиливши голову у здоровий б≥к, одн≥Їю рукою в≥дт€гнути вушну рако≠вину назад ≥ вгору, а ≥ншою закапати крапл≥ у зовн≥шн≥й слуховий х≥д;

г) тримати голову в цьому положенн≥ 1Ч2 хв, пот≥м закласти у вухо неве≠ликий ватний тампон;

і) так само закапати крапл≥ в ≥нше вухо.

6. «анурити п≥петку в дез≥нфекц≥йний розчин.

7. «апитати пац≥Їнта про його самопочутт€.

8. «н€ти маску, вимити ≥ висушити руки.

9. «робити запис про введенн€ л≥карськоњ речовини ≥ реакц≥ю пац≥Їнта. ћожлив≥ ускладненн€: оп≥к слизовоњ оболонки вуха.

«астосуванн€ маз≥

ћета: м≥сцева д≥€ л≥карських препарат≥в.

ѕ≥дготувати: стерильн≥ ватн≥ кульки, турунди, мазь, лоток, серветки, сте≠рильний шпатель, компресний пап≥р, бинт, вату. ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом ≥ назватис€ йому.

2. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури. Ќадати ≥нформац≥ю пац≥Їнтов≥ про л≥карський препарат ≥ його поб≥чн≥ д≥њ.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на виконанн€ процедури.

4. ѕ≥дготувати оснащенн€.

5. ¬имити ≥ висушити руки. «акладанн€ маз≥ за пов≥ку (мал. 81):

а) спец≥альною стерильною лопаткою з невеликою к≥льк≥стю маз≥, тримаю≠чи њњ паралельно до крањв пов≥к, доторкнутись нижньоњ пов≥ки;

б) попросити пац≥Їнта заплющити оч≥; лопатку видалити легким рухом у напр€мку скрон≥.

«акладанн€ маз≥ у н≥с:

а) попросити пац≥Їнта зв≥льнити носову порожнину в≥д слизу (без напру≠женн€, почергово з кожноњ н≥здр≥), використовуючи серветки;

б) попросити пац≥Їнта с≥сти ≥ трохи закинути голову;


 

ћал. 81. «акладанн€ маз≥ за пов≥ку:

а Ч закладанн€ маз≥ за нижню пов≥ку ≥з тюбика; б Ч закладанн€ маз≥ за допо≠могою спец≥альноњ лопатки

в) нанести на 2 ватн≥ турунди по 0,5Ч0,7 см маз≥; покласти њх у лоток;

г) трохи п≥дн€ти к≥нчик носа пац≥Їнта;

і) увести турунду обертальними рухами в нижн≥й носовий х≥д з одного боку на 2Ч3 хв;

д) вит€гти турунду ≥ занурити њњ в дез≥нфекц≥йний розчин;

Ї) повторити процедуру введенн€ маз≥ в другу половину носа; Ї) запитати пац≥Їнта про його самопочутт€. «астосуванн€ мазевих пов'€зок:

а) стерильним шпателем нанести мазь на серветку, що за розм≥рами в≥дпо≠в≥даЇ ушкоджен≥й д≥л€нц≥;

б) накласти серветку на ушкоджену поверхню;

в) поверх серветки покласти шар вати ≥ заф≥ксувати пов'€зку бинтом;

г) при мазевому компрес≥ на шар вати покласти компресний пап≥р. ¬тиранн€ маз≥:

а) шк≥ру вимити, волосс€ збрити;

б) покласти мазь на долоню ≥ втерти на п≥дготовлен≥й д≥л€нц≥ шк≥ри до су≠хоњ долон≥ ≥ в≥дчутт€ тепла п≥д рукою.

6. «апитати пац≥Їнта про його самопочутт€.

7. ¬имити ≥ висушити руки.

8. «робити запис про введенн€ л≥карського засобу ≥ реакц≥ю пац≥Їнта.

«астосуванн€ пластиру, присипок, "бовтанок", пасти

ћета: м≥сцева д≥€.

ѕоказанн€: захворюванн€ шк≥ри, невралг≥€, радикул≥т, забитт€, оброблен≠н€ ран, опр≥лост≥.


 

ѕ≥дготувати: присипку, пластир, стерильн≥ серветки, вату, бинт, розчин етилового спирту, стерильн≥ шпател≥, компресний пап≥р, стерильн≥ тампони на дерев'€н≥й паличц≥.

ѕосл≥довн≥сть д≥й

1. Ћюб'€зно прив≥татис€ з пац≥Їнтом ≥ назватис€ йому.

2. ѕо€снити пац≥Їнту х≥д ≥ суть процедури. Ќадати ≥нформац≥ю пац≥Їнтов≥ про л≥карський препарат ≥ його поб≥чн≥ д≥њ.

3. ќтримати згоду пац≥Їнта на виконанн€ процедури.

4. ѕ≥дготувати оснащенн€. «астосуванн€ присипок

а) присипку нанести на ватний тампон ≥ припудрити чисту поверхню скла≠док, не торкаючись тампоном до шк≥ри;

б) присипку можна прос≥ювати ≥з баночки через 2 шари марл≥. «астосуванн€ пластиру

а) шк≥ру знезаразити спиртом, волосс€ збрити: прикр≥пити пластир таким чином, щоб основна частина припадала на пов'€зку, а к≥нц≥ Ч до знезараженоњ шк≥ри;

б) при зн≥манн≥ пластиру його крањ змочити спиртом. «астосуванн€ збовтаних сум≥шей ("бовтанок") "Ѕовтанка" Ч це сум≥ш порошк≥в ≥ р≥дин (гл≥церин, спирт, ол≥€).

а) перед застосуванн€м сум≥ш збовтати;

б) за допомогою ватного тампона або марлевоњ серветки сум≥ш нанести на шк≥ру.

ѕрим≥тка: не сл≥д застосовувати "бовтанки" на мокнуч≥ поверхн≥ шк≥ри, у раз≥ надм≥рноњ сухост≥ шк≥ри Ч на волосист≥ м≥сц€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-02-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 786 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

1298 - | 1138 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.065 с.