Лекции.Орг


Поиск:
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Які дезрозчини використовують для вологого прибирання приміщень:

а) 1% розчин хлорного вапна;

б) 10 % розчин хлорного вапна;

в) 1 % розчин хлораміну;

г) 3 % розчин перекису водню; ґ) розчин перманганату калію?

2. Періодичність проведення вологого прибирання палат:

а) щоденно;

б) за потреби;

в) за потреби, але не рідше 2 разів на день;

г) за бажанням пацієнта; ґ) через кожні 3 год.

3. Що призводить до появи тарганів у відділеннях лікарні:

а) несвоєчасне видалення харчових відходів і неякісне прибирання приміщень хар-чоблока, їдальні;

б) щілини в стінках і плінтусах;

в) внутрішньолікарняні інфекції;

г) недостатнє оброблення пацієнтів; ґ) мухи?

4. Що входить до складу мийного розчину для оброблення медичного інструмента­рію:

а) 3 % розчин перекису водню, 0,2 % розчин нашатирного спирту, вода дистильова­на;


б) 33 % розчин перекису водню, мийний засіб, вода дистильована;

в) вода дистильована, етиловий спирт, мийний засіб, хлорамін?

5. Правильним варіантом співвідношення складових частин мийного розчину для оброблення медінструментарію з розрахунку на 1 л є:

а) 33 % розчин перекису водню 10; 20; 60; 10; 200

б) мийний засіб 60; 5; 35; 90; 5

в) вода дистильована 930;975; 905; 900;795.

6. На наявність яких речовин виконують контроль якості передстерилізаційного оброблення інструментарію:

а) кров;

б) мийний засіб;

в) спирт;

г) антибіотики; ґ) аміак.

7. Найбільш поширеним способом стерилізації інструментарію у лікарняхє:

а) кип'ятіння;

б) сухожароповітряний;

в) автоклавування;

г) застосування кварцу; ґ) радіаційний метод.

8. Яку речовину застосовують для контролю стерильності інструментарію:

а) суху сірку; б)сахарозу;

в) амідопірин;

г) перманганат калію; ґ) бензидин?

9. До внутрішньолікарняноі' інфекції належать хвороби, які вражають пацієнтів унаслідок:

а) контакту з хворим на підприємстві;

б) перебування в лікарні;

в) переохолодження;

г) переведення з одного відділення в інше; ґ) виписування із стаціонару через ЗО днів.

10. В яких стаціонарах найбільш високий відсоток внутрішньолікарняноі' інфекції:

а) гінекологічних;

б) хірургічних;

в) інфекційних;

г) неонатального періоду новонароджених?

11. Укажіть, які мікроорганізми не зумовлюють виникнення внутрішньолікарня­ноі' інфекції:

а) стафілококи;

б) стрептококи;


 

в) кишкова паличка;

г) лептоспіра; ґ) сальмонели.

12. У виникненні таких внутрішньолікарняних інфекцій, як грип, ГРЗ, гепатит В, С, герпес, краснуха, ВІЛ-інфекція відіграють роль:

а) стафілококи;

б) стрептококи;

в) ентерококи;

г) віруси;

ґ) найпростіші.

13. Яка внутрішньолікарняна інфекція домінує в пологових будинках:

а) ентерококова;

б) стафілококова;

в) ентеровірусна;

г) стрептококова; ґ) ротавірусна?

14. Основним джерелом збудників золотистого стафілокока внутрішньолікарняноі' інфекціїє:

а) пацієнти стаціонару;

б) носії серед медперсоналу;

в) відвідувачі;

г) новонароджені;

ґ) технічний персонал.

15. Внутрішньолікарняна інфекція не поширюється шляхом:

а) контактним;

б) повітряно-краплинним;

в) фекально-пероральним;

г) внутрішньоутробним; ґ) парентеральним.

16. Повітряно-краплинний шлях поширення інфекції характерний для стаціона-

piB:

а) хірургічних;

б) реанімаційних;

в) опікових;

г) гінекологічних; ґ) дитячих.

17. Кишкові внутрішньолікарняні інфекції найчастіше передаються шляхом:

а) повітряно-краплинним;

б) парентеральним;

в) фекально-пероральним;

г) трансмісивним;

ґ) повітряно-пиловим.


 

18. Для поширення якого захворювання не притаманний контактний механізм пе­редачі:

а) абсцесу;

б) менінгіту; в)правця;

г) газової гангрени;

ґ) вірусного гепатиту В?

19. Внутрішньолікарняні інфекції кишкової групи не передаються через:

а) овочеві салати;

б) м'ясні продукти;

в) молочні продукти;

г) мінеральні води; ґ) тістечка з кремом.

20. Внутрішньолікарняну інфекцію у дітей, які перебувають на грудному вигодову­ванні та догодовуванні зцідженим молоком, спричинює збудник:

а)бруцела;

б) лептоспіра;

в) стафілокок;

г) клостридія ботулізму; ґ) менінгокок.

21. Ускладнення епідеміологічного стану по внутрішньолікарняніи інфекції не спричинює:

а) санітарно-технічний стан стаціонару;

б) організація роботи стаціонару;

в) контингент осіб, що поступили на лікування;

г) віковий склад медперсоналу; ґ) особиста гігієна медперсоналу.

22. Мікробіологічний контроль лікувально-профілактичні заклади проводять:

а) 1раз на тиждень;

б) 2 рази на тиждень;

в) щоденно;

г) 1 раз на 2 тижні; ґ) 1 раз на місяць.

23. Мікробіологічний контроль санітарно-епідеміологічні станції проводять:

а) 1раз на тиждень;

б) 2 рази на тиждень;

в) щоденно;

г) 1 раз на місяць; ґ) 1 раз на квартал.

24. Заходи профілактики внутрішньолікарняної інфекції передбачені інструкція­миз:

а) санітарно-протиепідемічного режиму;

б) лікування окремих нозологічних форм;


 

в) лікувально-охоронного режиму;

г) дослідження пацієнта.

25. Систему інфекційного контролю профілактичному закладі організовує:

а) головний лікар;

б) головна медична сестра;

в) старша медична сестра;

г) епідеміолог.

26. Відповідальність за порушення санітарно-протиепідемічного режиму в стаціо­нарі несе:

а) головний лікар;

б) головна медична сестра;

в) старша медична сестра;

г) завідувач відділення.

27. Причинами поширення внутрішньолікарняної інфекціїє:

а) нестача лікарських засобів;

б) широке застосування антибіотиків;

в) недостатній контроль санітарно-епідемічного режиму в лікувально-профілак­тичному закладі;

г) слабка матеріально-технічна база.

28. Показником спалаху внутрішньолікарняної інфекціїє:

а) сезонність і періодичність;

б) кількість захворілих;

в) тяжкість захворювання;

г) ендемічність хвороби.

29. Відповідальність за організацію та контроль санітарно-протиепідемічного ре­жиму у відділенні несе:

а) головна медична сестра;

б) старша медична сестра;

в) головний лікар та начмед;

г) завідувач відділення і старша медична сестра.

30. Поширення внутрішньолікарняної інфекції зумовлює:

а) слабка матеріально-технічна база лікувально-профілактичного закладу;

б) інвазійні лікувальні та діагностичні процедури;

в) погане постачання лікарських засобів;

г) тяжкість захворювання.

31. Інфекційне захворювання, яким пацієнт заражається внаслідок одержання ме­дичної допомоги, а персонал — у процесі професійної діяльності, називається:

а) карантинним;

б) особливо небезпечним;


 

в) внутрішньолікарняним;

г) ендемічним.

32. Штучний шлях передачі внутрішньолікарняної інфекції:

а) повітряно-краплинний;

б) контактно-побутовий;

в) артифіціальний;

г) повітряно-пиловий.

33. Природним механізмом передачі внутрішньолікарняної інфекціїє:

а) через руки медперсоналу;

б) через перев'язувальний матеріал; в)парентеральний;

г) фекально-пероральний.

34. Обов'язкове використання масок у всіх відділеннях стаціонару:

а) на розсуд адміністрації;

б) у період епідеміологічного неблагополуччя;

в) на розсуд епідеміолога;

г) постійно.

35. Метою звичайного миття рук медичного персоналу перед оглядом пацієнтає:

а) забезпечення короткочасної стерильності;

б) створення короткочасної стерильності;

в) профілактика професійного зараження;

г) видалення побутового забруднення.

36. На соціальному рівні оброблення рук виконують:

а) перед та після догляду за пацієнтом;

б) перед та після догляду за раною;

в) до та після зняття рукавичок;

г) після контакту з біологічними рідинами.

37. Навчання інфекційній безпеці пацієнтів та їх родичів у відділенні — завдання:

а) молодшої медичної сестри;

б) постової медичної сестри;

в) старшої медичної сестри;

г) маніпуляційної сестри.

Відповіді на контрольні питання

1 — в; 2 — в; 3 — а; 4 — б; 5 — 20, 5, 975; 6 — а, б; 7 — б, в; 8 — а, б, в; 9 — б; 10 — г; 11 — г; 12 — - 13 — б; -t4 — 6; 15 — г; 16 — r;- 17 — в; 18 — r; 19 — г; 20 — в; 21 — г; 22 — ґ; 23 — ґ; 24 — а; 25 — г; 26 — а; 27 — б; 28 — б; 29 — г; 30 — б; 31 — в; 32 — в; 33 — г; 34 — б; 35 — в; 36 — в; 37 — б.


 

Ситуаційні задачі

Задача1

Хвора не дозволяє провітрювати палату, пояснюючи це тим, що в неї пневмонія, підвищена температура тіла та ін. Як бути в такій ситуації?

Задача2

Ви — медична сестра маніпуляційного кабінету. Перед початком роботи молодша медична сестра провела вологе прибирання з використанням деззасобів. Що Ви вико­ристовуватимете для стерилізації повітря в маніпуляційному кабінеті?

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1927 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

438 - | 399 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.