Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. Ѕасқа генезд≥ табанда дамитын жаралар, қантамырлардың басқа окклюзи€лы аурулары
Ѕасқа генезд≥ табанда дамитын жаралар, қантамырлардың басқа окклюзи€лы аурулары, табан буынының басқа патологи€лары, ƒ“— клиникалық түрлер≥ арасында жүрг≥з≥лед≥ (7.22 кесте).

 

≈м≥

ƒ“—-ның нейропати€лық-инфицирленген түр≥н емдеу келес≥ шаралардың кешен≥нен құралады:

Ч Қƒ компенсаци€сын оңтайландыру, €ғни инсулин мөлшер≥н жоғарылату, ал Қƒ-2 кез≥ндеЧ инсулинге ауыстыру;

Ч жүйел≥к антибиотикотерапи€;

Ч табанға түсет≥н жүктемен≥ азайту (бұл б≥рнеше апта ≥ш≥нде ұзақ жылдар бойы сақталған ойық жараның жазылуына әкелу≥ мүмк≥н);

Чгиперкератоз аймақтарын алып тастау мен жараны жерг≥л≥кт≥ өңдеу;

Ч а€қ күт≥м≥, а€қ ки≥мд≥ таңдай б≥лу және арнайы а€қ ки≥мд≥ кию.

”ақытында жүрг≥з≥лген консервативт≥ терапи€ 95% жағдайда оперативт≥ араласусыз емдеуге мүмк≥нд≥к беред≥.

 

7.22 кесте. ƒ“—-ның клиникалық түрлер≥н≥ң салыстырмалы диагностикасы

 

Ѕелг≥с≥ Ќейропатикалық түр≥ »шеми€лық түр≥
ќрташа жасы  ез-келген, жи≥ 40 жаста 55 жастан жоғары
Қƒ ұзақтығы 5 жылдан астам  ез-келген, жи≥ 1-3 жыл
Ѕасқадай кеш асқынулар ∆и≥ јйқын көр≥н≥с бермеу≥ мүмк≥н.
Қантамырлық патологи€ ћакроангиопати€ дамымауы мүмк≥н јртери€лық гипертензи€, гиперхолестринеми€, ∆»ј
јнамнез≥ндег≥ табан ойық жаралары ∆и≥ —ирек
«ақымданған аймақ жағдайы Әдетте ауырсынусыз. “үнде қатты ауыру сез≥м≥ мен парестези€ мазалауы мүмк≥н (Ђмазасыз а€қї синдромы) јуырсынумен. ј€қтың артери€лық қанмен қамтамасыз ет≥лу≥не тест оң. Қосымша нейропати€ның дамуы кез≥нле ауыспалы ақсақтық көр≥н≥с бермеу≥ мүмк≥н
ј€қ жағдайы ј€қтары жылы, қызғылт реңд≥. “ер≥с≥ құрғақ, қамыр тәр≥зд≥, жырған. ѕульс анықталады, көктамырлары толыққанды ј€қтары ылғалды, суық, көгерген. ѕульс әлс≥реген немес пальпаци€ланбайды. “үктену жоқ  
ќйық жара локализаци€сы Ѕасым жағдайда табанда, башпай аралықтарында. ∆и≥ башпайда, өкшеде (акральд≥ некроздар)
—ез≥мталдылығы ¬ибраци€лық, ауыру және температуралық сез≥мталдылықтың бұзылуы (Ђшұлықї және Ђқолғапї типт≥ бойынша), сонымен қатар т≥зе және өкше рефлекстер≥н≥ң әлс≥реу≥, бұлшықет атрофи€сы —ез≥мталдылықтың айқын бұзылыстары әдеттер болмайды
“абан өзгер≥с≥ ∆и≥ табан деформаци€сы мен остеоартропати€ дамиды. —үйек өзгер≥стер≥ сирек дамиды
–ентгенографи€ ќстеопени€, остеолиз, табан буындарының спонтанды фрактурасы, табан күмбез≥ құрылымының өзгер≥с≥ “≥зе мен тобық қантамырларының медиасклерозы (tunica media қантамырларының кальцификаци€сы)  

 

ƒ“—-ның ишеми€лық түр≥н≥ң ем≥ нег≥зделед≥:

Х Қƒ компенсаци€сын оңтайландыру, €ғни инсулин мөлшер≥н жоғарылату, ал Қƒ-2 кез≥ндеЧ инсулинге көш≥ру;

Х ойық жара-некроздық зақымданулардың болмауы кез≥нде эрготерапи€ (коллатеральд≥ айналымның қалыптасуы үш≥н тәул≥г≥не 1Ц2-сағат жа€у жүру);

Х зақымданған қантамырларға реваскул€ризаци€лық операци€лар;

Х консервативт≥ терапи€: антикоагул€нттар, қажет болғанда аспирин (100 мг/тәу) Ч фибринолитиктер, простагландин E1 және простациклин препараттары.

ƒ“— барлық түр≥нде кең таралған ≥р≥ңд≥-некротикалық үрд≥с кез≥нде ампутаци€ жөн≥нде сұрақ қойылады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 702 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2081 - | 1932 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.