Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алыстырмалы диагностикасы. 1. Ѕасқа генезд≥ гиперкальциеми€:
1. Ѕасқа генезд≥ гиперкальциеми€:

Ч Қатерл≥ ≥с≥ктер (көптеген миелома, сүт без≥н≥ң қатерл≥ ≥с≥г≥, сүйек метастаздары); ѕ“√ деңгей≥ әдетте төмен болады;

Ч D дәрумен≥н шек тыс мөлшерде қабылдау;

Ч —аркоидоз және басқа гранулематозды аурулар;

Ч —ирек себептер (тиреотоксикоз, тиазидт≥ диуретиктерд≥ қабылдау, иммобилизаци€, јддисон ауруы, ј дәрумен≥н шектен тыс қабылдау, бүйрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥);

2. ≈к≥нш≥л≥к гиперпаратиреоз (нормокальциеми€ көр≥н≥с≥нде дамиды).

3.  өптеген эндокринд≥ неоплази€ синдромын жоққа шығару мақсатында жүрг≥з≥лген скринингт≥ зерттеулер (10 бөл≥мд≥ қараңыз).

 

8.6 сурет. —олитарлы паратирома кез≥ндег≥ технетрилмен сцинтиграфи€

 

≈м≥

∆алғыз радикалды емдеу әд≥с≥ хирурги€лық ем болғандықтан сырқаттың ем≥ Ѕ√ѕ айқындылығымен, науқастың жасы мен физикалық жағдайымен анықталады.

1. ’ирурги€лық ем: солитарлы паратирома Ч оны алып тастау, б≥рнеше

ҚћЅ-н≥ң гиперплази€сы кез≥нде парциальды немесе тотальды паратиреоидэктоми€ жасалады, кей≥н гипопаратиреоз терапи€сымен жалғастырылады.

2. ƒинамикалық бақылау орташа айқындылықтағы Ѕ√ѕ көр≥н≥с берген

егде жастағы науқастарға жүрг≥з≥лед≥. ƒинамикалық бақылау оперативт≥ емге абсолютт≥ көрсетк≥штер болмағанда орындалады (8.3 кесте). ƒинамикалық бақылау кез≥нде кальций деңгей≥, бүйрек қызмет≥, әрб≥р 6Ц12 ай сайын артери€лық қан қысымы, әрб≥р 2Ц3 жыл сайын сүйек денситометри€сы мен бүйрек ”ƒ«-с≥ жүрг≥з≥лед≥.

 

8.3 кесте. Ѕ√ѕ-ны хируги€лық жолмен емдеуге көрсетк≥штер

 

јбсолютт≥ көрсетк≥штер —алыстырмалы көрсетк≥штер
1. јйқын гиперкальциеми€ (> 3 ммоль/л) 2. Ѕұрын болған айқын гиперкальциеми€ эпизодтары 3. Ѕүйрек қызмет≥н≥ң бұзылуы 4. Ѕүйректег≥ тастар (симптоммен немесе симптомсыз) 5. Ќефрокальциноз 6. јйқын гиперкальциури€ (> 10 ммоль/тәу) 7. ќстеопороз 1. јуыр ≥леспел≥ патологи€ 2.ƒинамикалық бақылаудың қиындықтары 3. ∆ас науқастар (< 50 жас). 4. Ќауқастың т≥лег≥

 

3. ћедикаментозды ем ойластырылмаған. ќстеопорозды емдеуде

тағайындалатын таңдау дәр≥лер≥ транзиторлы гипокальциеми€лық әсер көрсетет≥н бисфосфонаттар болып табылады. ќны регидратаци€лы терапи€мен ұштастырып, гиперкальциеми€лық кризд≥ емдеуге болады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 702 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2014 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.