Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. ƒер кез≥нде ем жүрг≥з≥лмеген жағдайда болжамы нашар, ол жүрекшелер фибрилл€ци€сымен
ƒер кез≥нде ем жүрг≥з≥лмеген жағдайда болжамы нашар, ол жүрекшелер фибрилл€ци€сымен, жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥мен, арықтаумен (марантикалық тиреотоксикоз) анықталады. ҚЅ қызмет≥ қалыптасқан кезде тиреотоксикалық кардиомиопати€ болжамы оңтайлы- науқастардың басым көпш≥л≥г≥нде кардиомегали€ның регресс≥ дамып, синусты ырғақ қалыптасады. 12Ц18-айға созылған тиреостатикалық терапи€ курсынан кей≥н тиреотоксикозд≥ң рецидив беру мүмк≥нд≥г≥ - науқастардың 70Ц75%.

 

3.5. ЁЌƒќ –»Ќƒ≤ ќ‘“јЋ№ћќѕј“»я

 

Ёндокринд≥ офтальмопати€ (Ёќѕ, √рейвс офтальмопати€сы, аутоиммунды офтальмопати€) Ч √рейвс ауруымен патогенетикалық байланысты, ≥с≥нумен және лимфоцитарлы инфильтраци€мен, кей≥н ретробульбарлы шелмай мен көзқозғалтқыш бұлшықеттерд≥ң фиброзды өзгер≥стер≥мен сипатталатын аутоиммунды ауру.

 

3.6 кесте. Ёндокринд≥ офтальмопати€

 

Ётиологи€сы √рейвс ауруындағыдай
ѕатогенез≥ √рейвс ауруының жүйел≥к аутоиммунды үрд≥с≥н≥ң шеңбер≥нде дамитын ребробульбарлы шелмай мен көзқозғалтқыш бұлшықеттерд≥ң иммунды қабынуы.
Ёпидемиологи€сы √рейвс ауруымен сырқаттанған науқастардың 50Ц75 %-да дамиды.
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ Ђ өзге құм к≥ргендейї сез≥м, көзд≥ң ауыруы, диплопи€, қабақтың ≥с≥ну≥, экзофтальм, көз жүйкес≥н≥ң нейропати€лық көр≥н≥стер≥, қитарлық.
ƒиагностикасы ќфтальмологи€лық қарау, экзофтальмометри€, орбиталардың ”ƒ«-с≥ мен ћ–“-с≥.
—алыстырмалы диагностикасы –етробульбарлы ≥с≥ктер (б≥р жақты экзофтальм кез≥нде), көз алмасының инфильтративт≥ аурулары, миастени€.
≈м≥ ∆ең≥л дәрежес≥ кез≥нде көрсет≥лмеген, ауыр және орташа ауырлықта белсенд≥ фазада тағайындайды: глюкокортикоидтар (per os немесе пульс-терапи€), көз алмасының рентгенографи€сы, соматостатин туындылары, орбитаның хирурги€лық декомпресси€сы, белсенд≥ емес фазада: қажет болған жағдайда косметикалық операци€лар орындалады.
Ѕолжамы 98 % жағдайда ремисси€ дамиды (өзд≥г≥нен немесе емнен кей≥н), 2 % жағдайда- белсенд≥ емес фазасы орнағаннан кей≥н Ёќѕ-ның қалдық белг≥лер≥мен ауыр ағым.

 

95 % жағдайда Ёќѕ √рейвс ауруымен б≥рге дамып, бұл жүйел≥к аутоиммунды аурудың ажырамастай бөл≥г≥ болып табылады (оның Ђвизитт≥ картасыї), б≥рақ Ёќѕ тиреотоксикоздан бұрын басталуы мүмк≥н. Ўамамен 5% жағдайда Ёќѕ аутоиммунды тиреоидитпен ұштасады, ал қалған 5%-да Ч жекеленген ауру рет≥нде, €ғни √ј кез≥нде дамитын аутоиммунды аурудың дара компонент≥ рет≥не дамиды. “үс≥н≥кс≥з себеппен 5Ц10 % жағдайда Ёќѕ-ға б≥ржақты сипат тән (3.6 кесте).

 

3.14 сурет. Ёндокринд≥ офтальмопати€ның даму сатылары

3.14 сурет јктивность- Ѕелсенд≥л≥г≥ “€жесть- јуырлығы ќстаточные €влени€- Қалдық белг≥лер % от максимальной активности и т€жести- Ѕелсенд≥л≥г≥ мен ауырлығының максимальды %

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 680 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2200 - | 2113 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.