Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√ипотиреоз
 

√ипотиреоз Ч тиреоидты гормондардың тапшылығынан дамитын клиникалық синдром. ѕатогенез≥ бойынша гипотиреоз б≥р≥нш≥л≥к (ҚЅ өз≥нде дамитын патологи€) және ек≥нш≥л≥к (““√ тапшылығынан) болып ж≥ктелед≥ (3.11 кесте). 99 % жағдайда б≥р≥нш≥л≥к жүре пайда болған гипотиреоз дамиды. √ипотиреоздың жалпы попул€ци€да таралуы 2 %-ды құрайды, ал жеке жасқа байланысты топтарда (егде жастағы әйелдер адамдарда) 6Ц8 %-ға жетед≥.

 

3.11 кесте. √ипотиреоздың этиологи€сы

 

√ипотиреоз Ѕасты аурулар
Ѕ≥р≥нш≥л≥к (қалқанша без аурулары) јутоиммунды тиреоидит ҚЅ хирурги€лық алып тастау –адиобелсенд≥ 131I-пен терапи€ јуыр йод тапшылығы Қалқанша безд≥ң даму ақаулары (дисгенези€ және эктопи€)
≈к≥нш≥л≥к (гипоталамус-гипофизарлы патологи€) √ипофизарлы жетк≥л≥кс≥зд≥к (Ўиен-—иммондс синдромы) √ипоталамус-гипофизарлы аймақтың ≥р≥ ≥с≥ктер≥ √ипофизд≥ң сәулелену≥ ““√ шектелген тапшылығы

 

3.6.1. ∆үрек пайда болған гипотиреоз

 ең таралған эндокринд≥ ауру болып табылады (3.12 кесте). “ұрақты б≥р≥нш≥л≥к гипотиреоздың басты себеб≥не созылмалы аутоиммунды тиреоидит (ј»“) жатады, одан кей≥н таралуы жөн≥нен ҚЅ-ге орындалған хирурги€лық операци€лардан және радиобелсенд≥ 131I-пен терапи€дан кей≥н дамитын €трогенд≥ гипотиреоз дамиды.

 

3.12 кесте. Ѕ≥р≥нш≥л≥к жүре пайда болған гипотиреоз

 

Ётиологи€сы —озылмалы аутоиммунды тиреоидит, ҚЅ-ге жүрг≥з≥лген операци€лық араласулар, 131I-пен терапи€.
ѕатогенез≥ јғзаның жасушалық жүйес≥н≥ң метаболизм≥ мен нег≥зг≥ алмасудың төмендеу≥.
Ёпидемиологи€сы ≈рлер, әйелдерЧ 1:10. ∆алпы попул€ци€да - 2 %. –епродуктивт≥ жастағы әйелдер арасында 2 Ч 5 %. 60 жастан асқан егде адамдар арасында 6 Ч 12 %.  
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ —пецификалық емес немесе болмайды: жалпы әлс≥зд≥к, депресси€, тер≥н≥ң құрғауы, шаштың артық түсу≥, ≥ш қату, гипохромды анеми€, перикардта сұйықтықтың жиналуы, диастолалық гипертензи€, атерогенд≥ дислипидеми€, менструальд≥ циклд≥ң өзгеру≥, бедеул≥к, либидоның төмендеу≥.
ƒиагностикасы ћанифест≥ б≥р≥нш≥л≥к гипотиреоз: ““√↑, “4↓ —убклиникалық гипотиреоз: ““√↑, “4-қалыпты деңгейде. ≈к≥нш≥л≥к гипотиреоз: ““√↓, “4↓.
—алыстырмалы диагностикасы —имптоматикасы ұқсас б≥рқатар аурулар. √ипотиреоздың дамуына әкелет≥н аурулардың өзара ажырату диагностикасы.
≈м≥ Ћевотироксин препараттарымен орынбасушы терапи€ (жалпы орынбасушы мөлшер≥ дене массасына 1,4 мкг/кг), терапи€ның мақсаты- қалыпты деңгейде ““√ ұстау.
Ѕолжамы ќрынбасушы терапи€ көр≥н≥с≥нде ““√ деңгей≥н тұрақты мөлшерде ұстау- симптомдар мен көр≥н≥стер≥н≥ң толық регресс≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 699 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1907 - | 1821 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.