Лекции.Орг


Поиск:




Технологічні операції при збагаченні вугілля




Операції обробки, яким піддають на фабриці гірничу масу, підрозділяють на: основні (власне збагачувальні); підготовчі і допоміжні.

Всі існуючі, методи збагачення засновані на розходженні у фізичних або фізико-хімічних властивостях окремих компонентів корисної копалини.

Гравітаційні методи збагачення вугілля одержали в даний час найбільше поширення. Вони засновані на розходженні в щільності, крупності і швидкості прямування шматків вугілля і породи у водяному або повітряному середовищі. При поділі у важких середовищах переважне значення має різниця в щільності компонентів що розділяються.

Для збагачення самих дрібних часток вугілля застосовують метод флотації, заснований на різниці в поверхневих властивостях компонентів що розділяється (виборчої змочуваності водою, прилипанні вугільних часток до бульбашок повітря).

До підготовчих операцій обробки вугілля відносять операції просівання і роздрібнення.

Грохочення має на меті поділ палива на різноманітні класи по крупності шматків.

Дробіння вугілля роблять із метою кращого його підготування перед збагаченням, а також для одержання готової продукції заданого складу по крупності.

До допоміжних операцій відносять обезпилювання, знешламлювання і збезводнювання вугілля.

Обезпилювання полягає у виділенні з вугілля сухим засобом часток пилу розміром 0-0,5 мм. Цю операцію роблять віддувкою струменем повітря. Виділення дрібних часток вугілля на грохоті за допомогою струменю води називається знешламлювання.

Збезводнювання продуктів мокрого збагачення вугілля роблять різноманітними засобами в залежності від крупності оброблюваного матеріалу. Вугілля розміром більш 13 мм легко збезводнюється на грохотах, в елеваторах із перфорованими ковшами, а також у дренажних бункерах. Для звезводнювання дрібних класів вугілля застосовують крім перерахованих засобів центрифугування і термічну сушку. Звезводнювання шламу і флотаційного концентрату подає найбільші трудності. Для цієї мети приходиться застосовувати стадіальне сгущення, фільтрування або центрифугування, іноді тривале відстоювання, а також термічну сушку.

Для оцінки процесу збагачення використовують такі показники:

вихід продукту, %

де Q1 і Q - маса відповідно отриманого продукту і вихідного живлення, т;

витяг , %, даних фракцій у якийсь продукт - відношення маси що витягаються фракцій до маси цих же фракцій у вихідному живленні:

де – вихід продукту від вихідного живлення,%;

– утримання даних фракцій у продукті, %;

– утримання даних фракцій у вихідному живленні, %.

 





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 514 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

620 - | 518 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.