Лекции.Орг

Поиск:
Переваги і недоліки відкритого способу розробки
У колишньому Радянському Союзі відкритим способом добували близько 20 % вугілля, приблизно 50 % руд кольорових металів, більш 55 % залізної руди, 85 % неметалічних корисних копалин і 100 % будівельних матеріалів і флюсів. Приблизно таке ж співвідношення у видобутку корисних копалин відкритим способом і в Україні.

Широкий розвиток відкритого способу розробки пояснюється перевагами його в порівнянні з підземним:

більш безпечні і гігієнічні умови праці гірників;

більш висока продуктивність праці – вона в три-шість разів вище, ніж підземних робітників;

більш низька собівартість видобутку 1 т/м³ корисні копалини (у 2-4 рази);

більш повний витяг корисної копалини;

менші терміни будівництва кар'єрів у порівнянні з термінами будівництва шахт (у 2-3 рази).

Відкритому способу розробки властивий і ряд недоліків:

залежність робіт від кліматичних умов;

обмеженість застосування по глибині розробки;

з обороту виводяться великі земельні площі, відновити які в їхньому первісному вигляді не представляється можливим;

ускладнення провітрювання глибоких кар'єрів.

Основний показник, що характеризує економічну ефективність, а, отже, і область застосування відкритого способу розробки є так званий коефіцієнт розкриву, що являє собою відношення обсягу порожньої породи розкриву, отриманої в кар'єрі, до обсягу корисної копалини, що добувається.

kв=Qп. п/Qк. к

Розмірність коефіцієнта розкриву може бути м³/м³ чи м³/т. Зрозуміло, що чим менше величина цього коефіцієнта, тим економічніше робота кар'єру. При розробці горизонтальних покладів величина коефіцієнта розкриву згодом мало змінюється, а при розробці похилих чи крутих покладів вона постійно збільшується, отже, збільшується собівартість видобутку корисної копалини. Коефіцієнт розкриву досягає граничної величини, при якій витрати на видобуток корисної копалини відкритим способом стають рівними при видобутку корисної копалини в тих же умовах підземним способом, тобто настає момент часу, коли розробку родовища необхідно робити підземним способом.

Питання для самоконтролю.

1. У чому принцип відкритого способу розробки?

2. Етапи відкритого способу розробки.

3. Розкриття кар'єрних полів.

4. Елементи уступу.

5. Підготовка тривких порід до виїмки.

6. Виїмка м'яких порід.

7. Транспортування кар'єрних вантажів.

8. Відвалоутворення і рекультивація.

9. Переваги і недоліки відкритого способу розробки.Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 795 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

285 - | 184 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.