Лекции.Орг

Поиск:
Вуглевидобуток в Україні та перспективи його розвитку
Вугільні родовища у Донбасі відкрив 1721 року Григорій Капустін. Послідовники Капустіна – Іван Поліцин і Марк Титов 1722 року відкрили пласти у Підмосков’ї. Тоді ж Михайлом Волковим знайдені зразки вугілля у Кузбасі.

У 1743 році Микита Вепрейський та Семен Чирков організували розробку кам’яного вугілля в урочищі Скелевате поблизу Бахмута (тепер – м. Артемівськ) в Донбасі для цілей його використання при солеварінні.

На кінець XVIII ст. був накопичений достатній досвід розвідки і розробки викопного вугілля. Проте розміри видобування були ще незначні, лише в останні роки століття (1795р.) в зв’язку з будівництвом Луганського чавуноливарного заводу вони зросли. Основна маса вугілля для заводу добувалась в районі Лисичанська. Так, у 1806 році із 1661 тис. пудів вугілля, спожитих заводом, 1520 тис. були доставлені з Лисичанського.

Значне зростання видобутку вугілля в Донецькому басейні сталося після того, як почали будувати залізниці в 70 рр. XIX ст. В 1913 році в Донбасі було видобуто 25,3 млн. т вугілля, а в 1916 р. – 28,6 млн. т.

В зв’язку з початком першої світової війни, жовтневої революції 1917 р. кількість добуваємого вугілля знизилася до 5,6 млн. т у 1919 р. і до 4,5 млн. т у 1920 р. В роки відбудови народного господарства країни, вуглевидобуток зростав і у 1949 р. досяг 83,8 млн. т (табл. 1-1).

Таблиця 1‑1 – Видобуток вугілля в Україні, млн. т

Роки
Видобуток, млн. т 25,3 4,5 24,5 83,8 78,0 222,3 215,7 161,8 83,6 71,7

В часи Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. шахти і вугільна промисловість були порушені. Відродження їх почалося у 1943 р. і на кінець 1950 р. уже було видобуто 78.0 млн. т вугілля, а в 1968 р. 222,3 млн. т. Потім почався спад промисловості. В 1996 р. в Україні було видобуто тільки 71.7 млн. т вугілля при його потребі 100-110 млн. т на рік.

Вугілля з одного із експортних товарів країни перейшло до категорії імпортних. Україна кожен рік повинна була закупати 20-30 млн. т вугілля із-за кордону.

Причиною спаду (крім об’єктивних – розробка вугілля на великих глибинах, ускладнення умов розробки пластів) явились: старіння шахтного фонду, зношеність обладнання, відсутність високоефективної виймальної техніки, незадовільне матеріально-технічне забезпечення, неплатоспроможність споживачів вугілля і самих вугледобувних підприємств.

В 1996 році в Україні нараховувалось біля 230 вугледобувних підприємств. І тільки 25 % з них були беззбитковими і добували більше 50 млн. т вугілля на рік. Ще біля 30 % шахт могли робити рентабельно. Останні підприємства існували за рахунок дотацій країни. Вартість 1т видобуваємого вугілля на них на 45-110 грн. (8-22 доларів США) вище світової оптової вартості.

В 1995 році міністерство вугільної промисловості прийняло рішення закрити 40 шахт, що повинно було знизити вартість 1 т добуваємого вугілля на 4,3 %. Закриття шахт – складний процес, який потребує рішення фінансових, технічних і соціальних проблем.

В зв’язку з вибуттям шахт, треба компенсувати їх потужність за рахунок діючих шахт, що залишилися, та за рахунок вводу в експлуатацію нових шахт.

Програмою розвитку вугільної промисловості України передбачено будівництво нових шахт на розвіданих вугленосних площах Західного, Південного і Північного Донбасу, Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну, родовищ бурого вугілля для відкритих робіт Дніпровського басейну і Дніпровсько-Донецької впадини. Для цього в Донбасі підготовлено 49 ділянок для закладки нових шахт, у Львівсько-Волинському – 4, Дніпровському – 8 родовищ, з них 4 для відкритих робіт.

Нові і реконструйовані шахти оснащені сучасною технікою і технологією робіт, повинні забезпечити значне підняття безпеки і продуктивності праці гірників, знизити вартість видобуваємого вугілля, покращити техніко-економічні показники гірничих підприємств.

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 660 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

64 - | 58 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.