Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 оротк≥ в≥домост≥ з ≥стор≥€ видобутку вуг≥лл€
«ћ≤—“

¬—“”ѕ................................................................................................................................................................................. 4

–озд≥л 1. «агальн≥ питанн€ технолог≥њ видобутку вуг≥лл€................................................... 5

1.1.  оротк≥ в≥домост≥ з ≥стор≥€ видобутку вуг≥лл€....................................................................................... 6

1.2.  оротк≥ в≥домост≥ про вуг≥льн≥ родовища ”крањни............................................................................... 8

1.3. ¬углевидобуток в ”крањн≥ та перспективи його розвитку.............................................................. 11

1.4. ”творенн€ родовищ корисних копалин................................................................................................... 12

1.5. ”творенн€ вуг≥лл€.............................................................................................................................................. 13

1.6. ≈лементи зал€ганн€ вуг≥льних пласт≥в ≥ рудних т≥л......................................................................... 15

1.7. √оловн≥ технолог≥чн≥ властивост≥ г≥рничих пор≥д ≥ масив≥в......................................................... 19

1.8. Ўахта, шахтне поле, запаси........................................................................................................................ 24

1.9. ƒ≥ленн€ шахт на категор≥њ за метаном................................................................................................... 26

1.10. √≥рнич≥ виробки.................................................................................................................................................... 27

–озд≥л 2. ѕроведенн€ та кр≥пленн€ г≥рничих виробок............................................................. 32

2.1. ѕро€ви г≥рського тиску у одиночн≥й виробц≥........................................................................................ 33

2.2. ‘орми ≥ розм≥ри поперечного перетину виробок.  онструкц≥њ кр≥пленн€................................ 34

2.3. —пособи ≥ схеми буд≥вництва виробок..................................................................................................... 43

2.4. ѕроведенн€ горизонтальних виробок буроп≥дривним способом................................................. 43

2.5. ѕроведенн€ виробок за допомогою г≥дромехан≥зац≥њ...................................................................... 57

2.6. ѕроведенн€ виробок за допомогою комбайн≥в................................................................................... 59

2.7. ѕроведенн€ горизонтальних виробок у неоднор≥дних породах.................................................. 62

2.8. ќсобливост≥ буд≥вництва похилих виробок.......................................................................................... 65

2.9. ѕроведенн€ ствол≥в........................................................................................................................................... 66

–озд≥л 3. “ехнолог≥чний комплекс поверхн≥ шахти................................................................ 69

–озд≥л 4. ѕриствольний дв≥р............................................................................................................................. 72

–озд≥л 5. ѕ≥дготовка шахтних пол≥в........................................................................................................ 77

5.1. –озпод≥л шахтного пол€ на основн≥ частини...................................................................................... 78

5.2.  ласиф≥кац≥€ способ≥в п≥дготовки............................................................................................................ 81

5.3. ѕоверховий спос≥б п≥дготовки.................................................................................................................... 82

5.4. ѕанельний спос≥б п≥дготовки....................................................................................................................... 83

5.5. ѕогоризонтний спос≥б п≥дготовки............................................................................................................. 85

5.6. —пос≥б п≥дготовки головними штреками............................................................................................... 87

5.7.  омб≥нований спос≥б п≥дготовки............................................................................................................... 88

–озд≥л 6. –озкритт€ шахтних пол≥в........................................................................................................... 89

6.1. ‘актори, що впливають на спос≥б розкритт€. ¬имоги до способ≥в розкритт€...................... 90

6.2. ќсновн≥ способи розкритт€............................................................................................................................ 90

6.3. –озкритт€ вертикальними стволами......................................................................................................... 91

6.4. –озкритт€ похилими стволами................................................................................................................... 95

6.5. –озкритт€ штольн€ми....................................................................................................................................... 98

6.6.  омб≥нований спос≥б розкритт€.................................................................................................................. 99

6.7. „исло ствол≥в та њх розм≥щенн€ в шахтному пол≥........................................................................... 100

–озд≥л 7. —истеми розробки пластових родовищ....................................................................... 104

7.1. «агальн≥ в≥домост≥.......................................................................................................................................... 105

7.2. ¬имоги до систем розробки........................................................................................................................ 105

7.3. ‘актори, що впливають на виб≥р системи розробки........................................................................ 106

7.4.  ласиф≥кац≥€ систем розробки вуг≥льних пласт≥в........................................................................... 109

7.5. —уц≥льн≥ системи розробки.......................................................................................................................... 110

7.6. —товпов≥ системи розробки......................................................................................................................... 115

7.7.  омб≥нован≥ системи розробки................................................................................................................. 118

7.8. «агальн≥ пон€тт€ про системи розробки потужних пласт≥в........................................................ 120

–озд≥л 8. ќчисн≥ роботи...................................................................................................................................... 125

8.1. ¬ийманн€ вуг≥лл€............................................................................................................................................ 126

8.2. ƒоставка вуг≥лл€ в лавах............................................................................................................................. 133

8.3.  р≥пленн€ очисних вибоњв............................................................................................................................ 134

8.4. ”правл≥нн€ г≥рничим тиском в очисному вибоњ................................................................................ 136

–озд≥л 9. ѕ≥дземний транспорт.................................................................................................................... 149

9.1. –ейковий транспорт........................................................................................................................................ 150

9.2.  онвеЇрний транспорт.................................................................................................................................. 153

–озд≥л 10. Ўахтний п≥дйом................................................................................................................................ 157

–озд≥л 11. –удникова атмосфера. —пособи пров≥трюванн€ г≥рничих виробок. 162

11.1. Ўахтне пов≥тр€................................................................................................................................................. 163

11.2. –ух пов≥тр€ в г≥рничих виробках. ¬ентил€ц≥йн≥ пристроњ. ѕров≥трюванн€ виробок.......... 171

–озд≥л 12. ќсобливост≥ розробки рудних родовищ...................................................................... 179

12.1. «агальн≥ положенн€........................................................................................................................................ 180

12.2. “ехнолог≥чн≥ схеми основних виробничих процес≥в при вињмц≥ руди.................................... 183

12.3. —истеми розробки рудних родовищ........................................................................................................ 188

–озд≥л 13. ѕон€тт€ про розробку корисних копалин в≥дкритим способом.......... 206

13.1. ѕринцип в≥дкритоњ розробки........................................................................................................................ 207

13.2. ≈лементи уступу............................................................................................................................................. 208

13.3. ≈тапи в≥дкритоњ розробки............................................................................................................................. 209

13.4. ѕереваги ≥ недол≥ки в≥дкритого способу розробки........................................................................... 220

–озд≥л 14. «багачуванн€ вуг≥лл€.................................................................................................................. 222

14.1. «агальн≥ в≥домост≥ про копальнев≥ вуг≥лл€......................................................................................... 223

14.2. ¬углезбагачувальн≥ фабрики...................................................................................................................... 225

14.3. ¬углеприйом ≥ п≥дготуванн€ вуг≥лл€ до збагаченн€...................................................................... 229

14.4. √рохоченн€ вуг≥лл€......................................................................................................................................... 233

14.5. –оздр≥бненн€ вуг≥лл€...................................................................................................................................... 239

14.6. ѕад≥нн€ твердих т≥л у середовищ≥........................................................................................................... 242

14.7. √≥дравл≥чна класиф≥кац≥€............................................................................................................................ 243

14.8. ‘ракц≥йний анал≥з ≥ збагаченн≥сть вуг≥лл€.......................................................................................... 246

14.9. ќснови грав≥тац≥йного збагаченн€ вуг≥лл€......................................................................................... 250

14.10. «багаченн€ у важких середовищах........................................................................................................ 251

14.11. «багаченн€ вуг≥лл€ в≥дсадженн€м.......................................................................................................... 256

14.12. «багаченн€ вуг≥лл€ у протитечних грав≥тац≥йних апаратах...................................................... 261

14.13. ‘лотац≥€ вуг≥лл€.............................................................................................................................................. 262

14.14. «везводнюванн€ продукт≥в збагаченн€................................................................................................ 268

14.15. ‘≥льтруванн€ продукт≥в флотац≥њ ≥ шлама.......................................................................................... 272

14.16. —гущенн€ шлам≥в ≥ осв≥тленн€ оборотноњ води................................................................................ 274

14.17. «непилюванн€, знешламуванн€ ≥ пиловловленн€........................................................................... 276

14.18. —уш≥нн€ вуг≥лл€................................................................................................................................................ 277

–озд≥л 15. ќсв≥тленн€ п≥дземних виробок........................................................................................... 279

–озд≥л 16. ќхорона прац≥ ≥ техн≥ка безпеки......................................................................................... 282

16.1. ¬≥домост≥ про правила охорони ≥ техн≥ки безпеки на п≥дземних г≥рничих роботах....... 283

16.2. «асоби ≥ндив≥дуального захисту роб≥тник≥в, що працюють на п≥дземних роботах........ 285

16.3. ѕравила поводженн€ з електроустаткуванн€м................................................................................ 285

16.4. ѕовед≥нка людей п≥д час авар≥њ................................................................................................................ 286

Ћ≥тература......................................................................................................................................................................... 288

 


¬—“”ѕ

 урс Ђќснови г≥рничого виробництваї ставить перед собою мету зобразити студентов≥ молодших курс≥в еск≥зну панораму складноњ схеми п≥дземного видобутку вуг≥лл€ шахтою в≥д розкритт€ пласт≥в, њхньоњ п≥дготовки ≥ видобутку вуг≥лл€ до видач≥ його на поверхню, збагаченн€ ≥ в≥дправленн€ його споживачев≥.

÷€ еск≥зна панорама на старших курсах буде поповнена вивченн€м п'€тнадц€ти спец≥альних дисципл≥н, що ц≥лком завершать п≥дготовку г≥рського ≥нженера-технолога або г≥рського електромехан≥ка.

“аким чином, курс Ђќснови г≥рничого виробництваї Ї абеткою г≥рськоњ справи, фундаментом дл€ наступного вивченн€ спец≥альних дисципл≥н ≥ складаЇтьс€ з њхн≥х основ. ÷им порозум≥ваЇтьс€ його складн≥сть, €к у викладенн≥, так ≥ в освоЇнн≥.

ќсновою дл€ п≥дготовки даного навчального пос≥бника послужили лекц≥њ, що читаютьс€ викладачами кафедри розробки пластових родовищ  расноарм≥йськоњ ф≥л≥њ ƒонецького нац≥онального техн≥чного ун≥верситету.

ѕос≥бник п≥дготовлений п≥д загальною редакц≥Їю доц. Ќосача ќ.  .

ќкрем≥ глави ≥ частини пос≥бника п≥дготовлен≥:

Ќосач ќлександр  ост€нтинович, доцент, к.т.н. Ц вступ, 6

 остоманов ѕанас ≤ванович, професор, к.т.н. Ц 1, 3, 4, 9, 10 та 13

Ћ€шок ярослав ќлександрович, доцент, к.т.н. Ц 8

Ќестеренко ¬асиль ћиколайович, доцент, к.т.н. Ц 11

Ѕулава ёр≥й ≤ванович, доцент, к.т.н. Ц 12

ѕопов ёр≥й ≤ванович, доцент, к.т.н. Ц 15

ѕрис€жний ƒмитро ћиколайович Ц 5, 7

≤саЇнков ќлександр ќлександрович Ц 13, 14

–€занцева Ќад≥€ јрсент≥њвна Ц 1

Ѕачур≥н Ћеон≥д Ћеон≥дович Ц 2, оформленн€ ≥ верстка

 


–озд≥л 1. «агальн≥ питанн€ технолог≥њ видобутку вуг≥лл€


 

 оротк≥ в≥домост≥ з ≥стор≥€ видобутку вуг≥лл€

” б≥льшост≥ крањн вуг≥лл€ Ї основною енергетичною сировиною.

«гадуванн€ про вуг≥лл€ знаходимо у јристотел€ (340 р≥к до н. е.); про використанн€ Ђг≥рничоњ речовиниї в ковальськ≥й справ≥ писали “еофраст ≥ ѕл≥н≥й (320 р≥к до н. е.). —кор≥ш всього це було буре вуг≥лл€, що видобуваЇтьс€ на п≥вноч≥ √рец≥њ або в ≤тал≥њ (в Ћ≥гур≥њ). ¬  итањ про вуг≥лл€ знали ще ран≥ше. ” II в≥ц≥ до н. е. китаЇць Ћю јн описав застосуванн€ вуг≥лл€ дл€ виплавлюванн€ м≥д≥, випалюванн€ фарфору, випарюванн€ сол≥ ≥ окалюванн€.  итайське вуг≥льне родовище ‘ушунь розробл€лос€ вже за 1000 рок≥в до н. е.

¬ середн≥ в≥ки перш≥ згадки про вуг≥лл€ в≥днос€тьс€ до X стор≥чч€ у звТ€зку з видобутком його у —аксон≥њ. ” 1113 роц≥ згадуЇтьс€ про розробки родовища у јкв≥згран≥, а з 1183 року Ц у Ўеф≥лд≥ (јнгл≥€). ¬ XIII стор≥чч≥ почато видобуток вуг≥лл€ у Ѕельг≥њ. ѕочаток експлуатац≥њ родовища у —≥лез≥њ в≥дноситьс€ до к≥нц€ XV стор≥чч€.

«а в≥домост€ми археолог≥в, населенн€ на територ≥њ нин≥шнього ƒонбасу було знайоме з властивост€ми камТ€ного вуг≥лл€ ще в бронзовому в≥ц≥ (к≥нець VI Ц початок I тис€чол≥тт€ до н. е.). ” процес≥ розкопок на м≥сц≥ м≥дних розробок б≥л€ јртем≥вська було знайдено куски вуг≥лл€.

ѕерш≥ оф≥ц≥йн≥ в≥домост≥ про на€вн≥сть вуг≥лл€ в –ос≥њ над≥йшли в XVII в≥ц≥ з якут≥њ ≥ ”крањни. ўодо донецького вуг≥лл€ в≥домий висл≥в ѕетра I (1696 р≥к): Ђ—ей минерал, если не нам, то нашим потомкам зело полезен будетї.

” 1721 роц≥ п≥дд€чий √.  апуст≥н п≥дтвердив на€вн≥сть промислових скупчень камТ€ного вуг≥лл€ поблизу р≥чки —≥верський ƒонець.

ѕерш≥ розробки вуг≥лл€ в –ос≥њ дл€ промислових ц≥лей розпочато за наказом ѕетра I у ƒонбас≥. ¬ район≥ урочища —келевате (25 км на п≥вн≥чний сх≥д в≥д јртем≥вська) ≥ р≥чки Ѕ≥линка 50Ч60 км на п≥вн≥чний сх≥д в≥д јртем≥вська) у 1723 роц≥ було споруджено шахти. √≥рнич≥ роботи виконувались п≥д кер≥вництвом ћ. ¬епрейського ≥ —. „иркова. ¬уг≥лл€ використовувалось дл€ випарюванн€ сол≥ з ропи ≥ в ковадлах.

” 80-90-х роках XVIII стор≥чч€ г≥рничий чиновник ћ. јврамов в≥дкрив нов≥ чисельн≥ скупченн€ камТ€ного вуг≥лл€, у тому числ≥ ≥ в район≥ Ћис€чоњ балки (Ћисичанськ). « цього часу почалос€ ≥нтенсивне промислове освоюванн€ ƒонбасу, €ке було обумовлене необх≥дн≥стю забезпеченн€ вуг≥лл€м „орноморського флоту (з 1789 року) ≥ Ћуганського ливарного заводу (з 1796 року).

” XVIII стор≥чч≥ почали розробл€тись також  узнецький,  изеловський басейни, у XIX в≥ц≥ Ц родовища ѕ≥дмосковТ€, √руз≥њ, —ахал≥ну,  араганди, „ел€б≥нську, ƒальнього —ходу, ≤ркутського ≥ Ћенського басейн≥в.

«агальн≥ ресурси вуг≥лл€ в св≥т≥ становл€ть 9440 млрд. т. ѕереважна частина вуг≥лл€ зосереджена в јз≥њ (54 %) та јмериц≥ (30 %), 90 % загальних ресурс≥в твердого палива зосереджено в пТ€ти крањнах: колишн≥й —–—– Ц 6806 млрд. т., —Ўј Ц 3600 млрд. т.,  итай Ц 1465 млрд. т., јвстрал≥€ Ц 783 млрд. т.,  анада Ц 582 млрд. т, ”крањна Ц 115 млрд. т.

¬сього в св≥т≥ в≥домо понад 2900 вуг≥льних басейн≥в ≥ родовищ.

Ќа 1.01.2003 року видобуток вуг≥лл€ в ƒонбас≥ зд≥йснюють 38 структурних п≥дрозд≥л≥в, €к≥ обТЇднують 169 шахт ≥ 3 розр≥зи з виробничою потужн≥стю 98,835 млн. т вуг≥лл€ на р≥к. « них 62 шахти видобувають кокс≥вне вуг≥лл€ з виробничою потужн≥стю 39,34 млн. т. јнтрацити в≥дробл€Ї 41 шахта з загальною потужн≥стю 22,815 млн. т.

ѕромислов≥ запаси по д≥ючим шахтам Ц 7247 млн. т, розкрит≥ Ц 2222 млн. т, п≥дготовлен≥ Ц 248 млн. т. Ќа б≥льшост≥ шахт розкрит≥ запаси в≥дроблено.

¬ державних п≥дприЇмствах Ђ”крвуглереструктуризац≥€ї, ЂЋуганськвуглебудреструктуризац≥€ї ≥ в Ђ”глеторфреструктуризац≥€ї нал≥чуЇтьс€ 119 техн≥чних одиниць без виробничих потужностей, що будуть закрит≥ в найближчий час (112 шахт ≥ 7 розр≥з≥в). « них шахти, що видобували камТ€не вуг≥лл€ Ц 106, в тому числ≥ антрацити Ц 34; буре вуг≥лл€ Ц 13 (6 шахт ≥ 7 розр≥з≥в). б≥льш≥сть шахт, що закриваЇтьс€ (98), розташован≥ в ƒонбас≥. в робот≥ залишаЇтьс€ 154 шахти. ѕри цьому шахт з виробничою потужн≥стю 1 млн. т на р≥к ≥ б≥льше Ц всього 30.

“аким чином, забезпечен≥сть промисловими запасами д≥ючих шахт у ƒонбас≥ в≥дносно невисока (особливо по ƒонецьк≥й област≥).

Ќа 2000 р≥к практично в≥дробили своњ запаси 91 шахта з загальною виробничою потужн≥стю 44 млн. т. ¬ основному це невелик≥, нетипов≥ шахти з середньою потужн≥стю 500 тис. т вуг≥лл€ на р≥к.

Ќайб≥льшими запасами волод≥ють Ђƒонецьквуг≥лл€ї, Ђƒоброп≥лл€вуг≥лл€ї, Ђ расноарм≥йськвуг≥лл€ї (4,38; 3,3; 1,7 млрд. т), причому розкрит≥ запаси складають б≥льше 30 %, а в≥дроблен≥ Ц менше 50 % (кр≥м Ђƒонецьквуг≥лл€ї). Ѕ≥льше 1 млрд. т запас≥в мають також Ђ—елид≥ввуг≥лл€ї, Ђћак≥њввуг≥лл€ї, Ђ“орезантрацитї (разом з Ђ—н≥жн€нськантрацитї), але менше 50 % запас≥в з п≥дготовлених в≥дроблено лише у Ђћак≥њввуг≥лл≥ї ≥ Ђ“орезантрацит≥ї. –ешта рег≥он≥в (Ђ—елид≥ввуг≥лл€ї, Ђ—овЇтськвуг≥лл€ї, Ђјртемвуг≥лл€ї, Ђƒзержинськвуг≥лл€ї, Ђќрджон≥к≥дзевуг≥лл€ї, Ђ∆овтеньвуг≥лл€ї, Ўахтарськантрацитї) розкрит≥ ≥ п≥дготовлен≥ запаси практично в≥дробили ≥ без буд≥вництва нових шахт, або реконструкц≥њ старих з прир≥зкою запас≥в, видобуток вуг≥лл€ в цих рег≥онах згасаЇ. в 2003 роц≥ в ц≥лому по ƒонбасу вибуваЇ 98 (40 %) шахт, в тому числ≥ по ƒонецьк≥й област≥ Ц 57 (40 %), по Ћуганськ≥й област≥ Ц 41 (41 %). Ќайб≥льш вибуваЇ антрацитових шахт (45 %).  р≥м того на антрацитових шахтах практично в≥дсутн≥й резерв дл€ нового шахтного буд≥вництва.

«начн≥ можливост≥ буд≥вництва шахт ≥ п≥дготовки нових д≥л€нок мають по газовому кокс≥вному вуг≥ллю виробнич≥ обТЇднанн€: Ђѕавлоградвуг≥лл€ї, Ђƒонецьквуг≥лл€ї, Ђ расноарм≥йськвуг≥лл€ї.

Ќайб≥льш≥ перспективи розвитку вуглевидобутку повТ€зан≥ з енергетичним вуг≥лл€м марок ƒ ≥ √ (ѕетрик≥вський, Ќовомосковський, Ћозовський, —таробельський вугленосн≥ райони).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 668 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1885 - | 1805 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.044 с.