Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«датн≥сть речовин ≥ матер≥ал≥в до загоранн€
ќдним ≥з основних показник≥в пожежовибухонебезпечност≥ речовин

(матер≥ал≥в) Ї здатн≥сть до гор≥нн€. «а горюч≥стю речовини под≥л€ютьс€ на горюч≥, важкогорюч≥ ≥ негорюч≥, а буд≥вельн≥ матер≥али Ц на горюч≥ та негорюч≥.

Ќегорюч≥ речовини (матер≥али) не гор€ть, не тл≥ють ≥ не обвуглю-

ютьс€. ƒо них належать переважно природн≥ ≥ штучн≥ неорган≥чн≥ матер≥-

али (гран≥т, п≥сок, металев≥, цегл€н≥ конструкц≥њ й ≥н.).

¬ажкогорюч≥ речовини (матер≥али) Ц це речовини (матер≥али), €к≥ п≥д д≥Їю вогню або високоњ температури не спалахують, але тл≥ють ≥ обвуглю- ютьс€ (асфальт, г≥псов≥ та бетонн≥ матер≥али ≥з вм≥стом орган≥чного напов- нювача, глин€но-солом'€н≥ матер≥али щ≥льн≥стю не менш €к 900 кг/м3, це- ментний ф≥брол≥т, деревина, глибоко просочена антип≥ренами, тощо).

√орюч≥ речовини Ц речовини (матер≥али) здатн≥ самозайматис€, а та-

кож займатис€ в≥д джерела запалюванн€ ≥ самост≥йно гор≥ти п≥сл€ його вилученн€. ƒо них належать ус≥ орган≥чн≥ матер≥али. ” свою чергу, горю- ч≥ речовини (матер≥али) под≥л€ютьс€ на легкозаймист≥ без попереднього нагр≥ванн€ (пап≥р, бензин та ≥н.) та важкозаймист≥, €к≥ займаютьс€ в≥д по- р≥вн€но потужного джерела запалюванн€ п≥сл€ нагр≥ванн€ (дерево, пре- сований картон, вуг≥лл€ тощо).

ѕил, що утворюЇтьс€ в прим≥щенн€х з найдр≥бн≥ших частинок спа-

лених речовин ≥ перебуваЇ у стан≥ аерозолю, при певних сп≥вв≥дношенн€х з пов≥тр€м може ставати пожежовибухонебезпечним.

ѕожежна безпека речовин (газопод≥бних, твердих, р≥дких) залежить в≥д њх здатност≥ до самозайманн€.

”с≥ речовини за њх небезпекою стосовно самозайманн€ под≥л€ютьс€ на чотири групи:

1) речовини, здатн≥ до самозайманн€ при контакт≥ з пов≥тр€м при звичайн≥й температур≥ (б≥лий фосфор, сланц≥ й ≥н.);

2) речовини, здатн≥ до самозайманн€ при п≥двищених температурах навколишнього середовища (п≥роксил≥новий ≥ н≥трогл≥цериновий порох та ≥н.);

3) речовини, при контакт≥ €ких з водою виникаЇ гор≥нн€ (карб≥ди лужних метал≥в ≥ ≥н.);

4) речовини, що викликають самозайманн€ горючих речовин при контакт≥ з ними (азотна, хлориста й ≥нш≥ кислоти, гази-окислювач≥ Ц ки-

сень та ≥н.).

«датн≥сть речовин ≥ матер≥ал≥в до загоранн€ залежить в≥д температу- ри ≥ концентрац≥њ њх у середовищ≥. “емпература займанн€ Ц це найниж- ча температура речовини, при €к≥й вона вид≥л€Ї горючу пару ≥ гази з та-


кою швидк≥стю, що п≥сл€ займанн€ њх виникаЇ ст≥йке гор≥нн€. Ќаприклад,

температура спалаху бензину марки ј-76 становить 36 ∞—, гасу +27 ∞—.

—туп≥нь гор≥нн€ та вибуху визначаЇтьс€ також концентрац≥йними межами поширенн€ полум'€. –озр≥зн€ють нижню ≥ верхню концентра- ц≥йн≥ меж≥ поширенн€ полум'€, тобто м≥н≥мальний та максимальний вм≥ст палива в однор≥дн≥й сум≥ш≥ з окислювальним середовищем, за €кого можливе поширенн€ полумТ€ по сум≥ш≥ на будь-€ку в≥дстань в≥д джерела запалюванн€. ѕри цьому в замкнутому об'Їм≥ спалахуванн€, €к правило, носить вибуховий характер. ѕов≥тр€н≥ сум≥ш≥, що м≥ст€ть паливо нижче нижньоњ чи вище верхньоњ концентрац≥йних меж, гор≥ти не можуть. Ќиж- н≥ ≥ верхн≥ концентрац≥йн≥ меж≥ враховують при вир≥шенн≥ питань поже- жо- та вибухонебезпечност≥.

ƒе€к≥ гази (азот, вуглекислий газ та ≥нш≥ дефлегматизатори) можуть робити сум≥ш≥ нездатними до поширенн€ полум'€ при будь-€кому сп≥в- в≥дношенн≥ палива ≥ окислювача.

–озр≥зн€ють також нижню та верхню температурн≥ меж≥ поши- ренн€ полум'€ Ц це так≥ температури горючих речовин, за €ких насичен≥ пари утворюють в окислювальному середовищ≥ концентрац≥њ, р≥вн≥ в≥дпо- в≥дно нижн≥й ≥ верхн≥й концентрац≥йним межам поширенн€ полум'€. ƒо- м≥шки, спроможн≥ викликати спов≥льненн€ х≥м≥чних реакц≥й поширенн€ полум'€, використовують дл€ безпечного збер≥ганн€ горючих речовин у тар≥. Ќижн€ концентрац≥йна межа поширенн€ полумТ€ де€ких речовин наведена у табл. 16.

 

 


 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 727 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

1346 - | 1291 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.