Лекции.Орг

Поиск:
Статична електрика та захист від неї
 

Статична електрика – особливий вид зарядів, що виникають при терті двох діелектриків або діелектрика і провідника. При терті двох діе- лектриків на одному з них, що має вищі діелектричні характеристики, виникає позитивний, а на іншому, з іншими діелектричними властивос- тями, – негативний заряд. Такі заряди виникають при терті твердих діеле- ктриків (пластмаси, синтетичні і вовняні тканини, гумові матеріали, суха деревина, сухе зерно, папір тощо), рідких (нафтопродукти, спирти, ети- ловий ефір тощо) і газоподібних (сухе повітря та газоподібні суміші то- що). Ці заряди можуть виникати при заправці незаземлених резервуарів і цистерн рідкими діелектриками, транспортуванні нафтопродуктів по гу- мових шлангах, перевезенні бензину в незаземлених автоцистернах і зли- ванні з них, випусканні повітря чи газів з ресиверів або пневмосистем, пневмотранспортуванні сухого зерна, борошна, механічній обробці плас- тмаси, терті гумових шин об асфальт та в інших випадках.

Заряди статичної електрики мають властивості накопичуватися на окремих об’єктах. Так, при заповненні бензином резервуара методом па- даючого струменя заряд може досягти 18000-20000 В, а на тілі людини, ізольованої від підлоги, 7000 В і більше. Нагромадження заряду призво- дить до іскрових розрядів.

Іскрові розряди статичної електрики пожежо- і вибухонебезпечні. Іс- кра від потенціалу на тілі людини може досягти 2,5-7,9 мДж, що достат- ньо для спалаху багатьох речовин (парів ацетону, метану, оксиду вуглецю і інших).

Згідно з Правилами захисту від статичної електрики електростатична безпека вважається задовільною, якщо максимальна енергія зарядів не перевищує 40% мінімальної енергії спалаху речовини.

Іскрові розряди статичної електрики викликають відчуття уколу чи незначного поштовху, які самі по собі не становлять небезпеки для лю-


дини, оскільки сила струму дуже мала. Однак, враховуючи несподіва- ність такого розряду, у людини може виникнути переляк, що може при- звести за небезпечних обставин до нещасного випадку.

Систематичний вплив статичної електрики на тіло людини викликає порушення фізіологічних процесів, функціональні розлади центральної нервової системи, органів кровообігу. Відповідно до ГОСТ 12.10.4584 гранична допустима напруженість електричного поля на робочих місцях не повинна перевищувати 60 кВ/м, якщо час впливу не перевищує 1 го- дини.

Основні засоби захисту від статичної електрики полягають у відве- денні зарядів у землю (заземлення цистерни з паливом, компресорних та котельних установок, трубопроводів), запобіганні виникненню та нако- пиченню статичної електрики, її нейтралізації.

Зменшенню заряду статичної електрики сприяє: підвищення волого- сті повітря до 70%, напилення на діелектричній поверхні електропровід- них плівок, добавка до нафтопродуктів спеціальних присадок (АСП-1, СИГБОЛ та ін.), що знижують електричний опір у 1000 разів і більше.

Графіт, сажа, металевий порошок, що додаються до виготовлення гуми, знижують заряди статичної електрики. В окремих випадках статич- ну електрику нейтралізують за допомогою спеціальних приладів – іоніза- торів.

Працюючим у вибухонебезпечних приміщеннях рекомендується ко-

ристуватись антистатичним взуттям, їм забороняється носити синтетич-

ний одяг; підлогу таких приміщень вкривають антистатиками.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1259 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

278 - | 183 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.