Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬плив ≈ќћ на стан здоровТ€ людини
 

 омпТютерна техн≥ка у наш час знайшла широке використанн€ у д≥ло- водств≥, промисловост≥, науц≥, навчальному процес≥, але при недотриманн≥ вимог безпеки, вона може завдавати значноњ шкоди працюючим.

ќсоблив≥стю негативного впливу компТютерних технолог≥й на праце- здатн≥сть ≥ здоровТ€ людини Ї комплексна одночасна д≥€ дек≥лькох шк≥д- ливих фактор≥в, при значн≥й ≥нтенсивност≥ €ких в≥дбуваЇтьс€ накопичен- н€ ≥ акумулюванн€ њх впливу, що викликаЇ суттЇв≥ зм≥ни в орган≥зм≥ людини, розлад функц≥й окремих орган≥в ≥ систем.

ƒо основних негативних фактор≥в належать: випром≥нюванн€ р≥зних д≥апазон≥в електромагн≥тного спектру (рентген≥вське та оптичне випро- м≥нюванн€, високочастотн≥ та низькочастотн≥ ≈ћѕ, ≈ћѕ з надто низь- кими частотами, електростатичн≥ пол€), шум у джерел≥ ¬ƒ“, психосоц≥а- льн≥ фактори виробничого середовища, нервово-емоц≥йна напруга та ≥нш≥.


–обота ≈¬ћ ≥ ¬ƒ“ призводить до зм≥ни фоновоњ концентрац≥њ ≥он≥в пов≥тр€. “ак, приблизно через 5 хвилин роботи мон≥тору концентрац≥€ ле- гких негативних ≥он≥в знижуЇтьс€ в 5-10 раз≥в (фонове значенн€ цього показнику становить 350-620 ≥он≥в/см3), а через 3 години роботи њх кон- центрац≥€ наближаЇтьс€ до нул€. «нижуЇтьс€ також концентрац≥€ серед- н≥х ≥ т€жких негативних ≥он≥в, натом≥сть концентрац≥€ позитивного зар€- джених ≥он≥в р≥зко зростаЇ, що дуже негативно в≥дбиваЇтьс€ на газообм≥н≥ в леген€х, загальному почутт≥ людини. «начна к≥льк≥сть позитивних ≥он≥в, особливо т€жких, призводить до п≥двищенн€ артер≥ального тиску, тах≥ка- рд≥њ, про€ву болю в област≥ серц€, затрудненню диханн€, прискоренню швидкост≥ ос≥данн€ еритроцит≥в, розладу функц≥й центральноњ нервовоњ системи (драт≥влив≥сть, головний б≥ль, порушенн€ сну, тонусу мТ€з≥в ≥ ≥н.), порушенн€ травленн€.

ќптимальним р≥внем аеро≥он≥зац≥њ на робочому м≥сц≥ рахуЇтьс€ вм≥ст легких ≥он≥в в≥д 150 до 5000 в 1 см3, пов≥тр€ (—анитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и об- щественных помещений є2152-80).

Ќормал≥зувати ≥онний склад пов≥тр€ виробничоњ зони можна р≥зними способами: механ≥чна вентил€ц≥€, застосуванн€ ≥он≥затор≥в, заземлених захисних екран≥в тощо.

ƒоза рентген≥вського випром≥нюванн€ перед екраном мон≥тора на в≥дстан≥ 50 см в≥д його поверхн≥ Ї безпечною, вона не дос€гаЇ меж≥ допу- стимого р≥вн€ (50 мк–/год), але не вивчена д≥€ цих промен≥в у поЇднанн≥ з ≥ншими, €к≥ генеруютьс€ ≈ќћ на людину, що не дозвол€Ї говорити в≥д- носно безпечноњ њх д≥њ.

«г≥дно даних ¬ќќ«, електромагн≥тн≥ випром≥нюванн€ викликають розвиток катаракти. ѕотенц≥йно спри€ють розвитку катаракти ≥он≥зуюче, ультраф≥олетове Ц ј, ≥нфрачервоне ≥ м≥крохвильове випром≥нюванн€.

Ќа працездатн≥сть та самопочутт€ людини негативно впливаЇ шум в≥д роботи електронно-обчислювальних машин. ѕри цьому тривала д≥€ шуму призводить до зниженн€ розумовоњ працездатност≥ на 10-15%, швидкоњ зоровоњ втоми, послабленн€ уваги, порушенн€ психоф≥з≥олог≥ч- них процес≥в. ¬плив шуму ¬ƒ“ Ї одн≥Їю ≥з причин розвитку стресу, пог≥- ршенн€ настрою, сенсорного перевантаженн€, зм≥н кровопостачанн€ тка- нин ≥ орган≥в у звТ€зку з≥ спазмами кап≥л€р≥в.

ѕрофес≥йна д≥€льн≥сть прац≥вника на ¬ƒ“ Ї причиною функц≥ональ- них зм≥н нервово-мТ€зового апарата ≥ кровопостачанн€ ока, €к≥ призво- д€ть до розвитку астеноптичних скарг. ¬становлено, що ж≥нки част≥ше, н≥ж чолов≥ки, скаржатьс€ на зоровий дискомфорт. ѕри цьому в≥дм≥чено, що в б≥льшост≥ випадк≥в частота аетеноп≥њ зростаЇ з≥ зб≥льшенн€м трива- лост≥ роботи за ¬ƒ“.


јстноптичн≥ скарги повТ€зан≥ також з осв≥тленн€м робочого м≥сц€, в≥дблиском екрану, тремт≥нн€м та мерехт≥нн€м зображенн€, сух≥стю пов≥- тр€ тощо. ¬становлено, що у 72% користувач≥в ¬ƒ“ мають м≥сце скарги на б≥ль в очах. –езультатом напруженоњ тривалоњ зоровоњ роботи на ≈ќћ може бути не лише специф≥чний зоровий дискомфорт, але ≥ виникненн€ головного болю.

—тресов≥ стани, €к≥ розвиваютьс€ при довготривал≥й напружен≥й ро-

бот≥ за ≈ќћ, Ї одн≥Їю ≥з причин виникненн€ соматичних, ф≥з≥олог≥чних,

психолог≥чних зм≥н в орган≥зм≥.

‘≥з≥олог≥чн≥ порушенн€ супроводжуютьс€ розладами функц≥й шлун- ково-кишкового тракту, серцево-судинноњ системи, скелетних мТ€з≥в, за- лоз внутр≥шньоњ секрец≥њ, шк≥ри, статевоњ системи. ¬становлено, що ц≥ розлади част≥ше мають м≥сце у прац≥вник≥в з високою та середньою три- вал≥стю роботи за ≈ќћ.

ƒо психолог≥чних ≥ повед≥нкових розлад≥в в≥днос€тьс€: агресивн≥сть,

фрустрац≥€, нервозн≥сть, драт≥влив≥сть, порушенн€ сну, швидкий розви-

ток втоми тощо.

«м≥ни на соматичному, ф≥з≥олог≥чному, психолог≥чному ≥ повед≥нко- вому р≥вн€х прац≥вник≥в на електронно-обчислювальних машинах та в≥д- еодисплейних терм≥налах повТ€зан≥ з високим навантаженн€м при вико- нанн≥ завдань, високою емоц≥онально-психолог≥чною напружен≥стю та д≥Їю негативних виробничих фактор≥в.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 747 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1918 - | 1741 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.