Лекции.Орг

Поиск:
Допустимі рівні напруженості електромагнітних полів радіочастотного діапазону при тривалості дії 8 годин
 

  Діапазон частот, Гц Допустимі рівні напруженості ЕМП Допустима поверхнева густина пото- ку енергії, Вт/м²
  За електричною складовою (Е), В/м   За магнітною складовою (Н), А/м
60 кГц до 3 МГц 3 МГц до 30 МГц 30 МГц до 50 МГц 50 МГц до 300 МГц 300 МГц до 3000 МГц – 0,3 – – – – – –

 

 

Є відомості про те, що «електронний смог» в Англії, який створюють радіостанції (передачі на ультракоротких хвилях), радарні установки, те- левізійні транслятори, щорічно забирає життя 60-80 тис. людей.

Довготривала дія ЕМП промислової частоти (50 Гц) призводить до виникнення у людини головного болю, млявості, розладу сну, апатії, бо- лю в області серця. Хронічні враження супроводжуються аритмією серця та брадикардією, порушенням складу крові. Для довгих і середніх хвиль оцінка впливу ЕМП проводиться за величиною напруги електричного по- ля. Норма напруги на робочому місці – 5 В/м, в санітарно-гігієнічних зо- нах – 10 В/м.

Високочастотне випромінювання порушує вищу нервову діяльність людини, функції серцево-судинної системи, фіксуються зміни показників білкового та вуглеводного обмінів. Ранні ознаки впливу ВЧ, УВЧ і НВЧ полів – зниження точності робочих рухів, зміна артеріального тиску, пульсу, біль в області серця, аритмія, зміни у крові. Найбільша біологічна дія має місце в діапазоні НЗВЧ (окрім вищезазначених патологій вини- кають шкірні захворювання – поява низки послідовно розташованих пу- хирців, наповнених мутнуватою рідиною – «ефект перлинної нитки»).

Органи, тканини тіла людини, які мають слабо виражені механізми терморегуляції – мозок, очі, нирки, кишечник, сім’яники – є більш чутли- вими до опромінювання, ніж інші органи і тканини людського організму.

Вплив ЕМП на зір і слух робить цей фактор дуже небезпечним для працівників. Кришталик ока руйнується при діапазоні частот від 1 до 10

ГГц.

Вплив НВЧ на біологічні об’єкти залежить від інтенсивності випро-


мінювання, від часу дії та віддаленості від джерела випромінювання. Те- плова дія характеризується загальним підвищенням температури тіла або локалізованим нагріванням тканин. Впливаючи на живу тканину організ- му, випромінювання НВЧ викликають зміну поляризації молекул і ато- мів, що призводить до порушення функції клітинних мембран, відбува- ється перегрівання клітин, а це завдає шкоди окремим органам і всьому організму людини. Особливо шкідливим є перегрівання для таких орга- нів, як мозок, нирки, очі.

Електромагнітні поля сантиметрового і міліметрового діапазонів ви- кликають зміни в крові, катаракту, погіршення нюху і смаку, алопецію, ламкість нігтів, дерматити та інші патології.

Функціональні порушення в організмі, викликані дією ЕМВ, зворот- ні, але ця зворотність має межі, що залежать від індивідуальних особли- востей, інтенсивності опромінення та тривалості дії ЕМВ.

При дії ЕМВ з частотами 300 МГц – 300 ГГц сумарна дія не повинна перебільшувати 1000 мкВт/см2, а при наявності рентгенівського випро- мінювання і високої температури повітря в робочих приміщеннях (вище

280С) – 100 мкВт/см2.

Контроль інтенсивності опромінення має проводитись не рідше од- ного разу на рік, а також при введенні в дію нових чи реконструйованих старих генераторних установок і при зміні умов праці.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 549 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

269 - | 184 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.