Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћазерне випром≥нюванн€
Ћазерне випром≥нюванн€ (Ћ¬) Ц особливий вид електромагн≥тного

випром≥нюванн€ з довжиною хвил≥ 0,1-1000 мкм. ¬≥др≥зн€Їтьс€ Ћ¬ в≥д ≥нших вид≥в випром≥нюванн€ монохроматичн≥стю, потужн≥стю ≥ високим ступенем направленост≥. ¬исока потужн≥сть лазерного випром≥нюванн€ у поЇднанн≥ з високою направлен≥стю дозвол€Ї одержати за допомогою фокусуванн€ св≥тлов≥ потоки величезноњ потужност≥ (1011 Ц 1014 ¬т/см2). ¬одночас, лазерне випром≥нюванн€ може негативно впливати на жив≥ ор- ган≥зми. —туп≥нь впливу Ћ¬ на орган≥зм людини залежить в≥д довжини хвил≥, ≥нтенсивност≥ (потужност≥ та щ≥льност≥) випром≥нюванн€, тривалост≥ ≥мпульсу, частоти ≥мпульс≥в, часу д≥њ, б≥олог≥чних особливостей тканин ≥ орган≥в.

 

÷€ д≥€ обумовлена тепловим, механ≥чним й електрох≥м≥чним ефек- том. Ќайб≥льш чутливими до Ћ¬ Ї оч≥ та шк≥ра, пошкодженн€ €ких мають характер оп≥к≥в. ќпром≥ненн€ шк≥ри лазерною енерг≥Їю може також при- звести до утворенн€ пухлин. ѕри передозуванн≥ лазерних промен≥в на- стають функц≥ональн≥ зм≥ни ÷Ќ—, серцево-судинноњ, ендокринноњ систе- ми, зростаЇ втомлен≥сть, зТ€вл€Їтьс€ головний б≥ль, роздратован≥сть, порушуЇтьс€ сон.

Ћазерн≥ установки мають високу напругу (10 к¬т), њх також назива- ють квантовими генераторами. «алежно в≥д робочоњ речовини лазери бу- вають газов≥, нап≥впров≥дников≥, р≥динн≥, твердот≥л≥. ќсновними елемен- тами лазер≥в, кр≥м робочоњ речовини, Ї джерело накачки й оптичний резонатор.

«а характером генерац≥њ випром≥нюванн€ лазери д≥л€тьс€ на ≥мпульс-


н≥ (тривал≥сть випром≥нюванн€ 0,25 с) ≥ безперервноњ д≥њ. √енератори не- переривного випром≥нюванн€ характеризуЇтьс€ потужн≥стю (¬т). ≤мпу- льсн≥ лазери характеризуютьс€ енерг≥Їю (ƒж). ≈нергетична експозиц≥€ Ц це в≥дношенн€ енерг≥њ випром≥нюванн€, що падаЇ на в≥дпов≥дну д≥л€нку поверхн≥, до площ≥ ц≥Їњ д≥л€нки.

Ќормативними величинами Ћ¬ Ї потужн≥сть до площ≥ поверхн≥

(¬т/см2) або концентрованого пучка енерг≥њ до одиниц≥ площ≥ (ƒж/см2)

 

 

“аблиц€ 10

 

 

ƒовжина хвил≥, ћкм Ќуф, ƒж/см²
¬≥д 0,290 до 0,300 ¬≥д 0,300 до 0,370 ¬≥д 0,370 до 0,400 1х10ˉ5 1х10ˉ4 1х10ˉ3

 

√ƒ– лазерного випром≥нюванн€ залежно в≥д довжини хвил≥

 

ƒовжина хвил≥, ћкм Ќуф, ƒж/см²
¬≥д 0,200 до 0,210 ¬≥д 0,210 до 0,215 ¬≥д 0,215 до 0,290 1х10ˉ8 1х10ˉ7 1х10ˉ6

 

 

≈нергетична експозиц≥€ нормуЇтьс€ окремо дл€ ока та шк≥ри. √рани- чно допустимий р≥вень лазерного випром≥нюванн€ встановлюЇтьс€ в за- лежност≥ в≥д тривалост≥ д≥њ ≥мпульсу, довжини хвил≥ та частоти ≥мпульс≥в, площ≥ опром≥ненн€ на с≥тк≥вц≥ тощо(—анЌиѕ є 58 Ц 04-91). ¬ таблиц≥ 10 наведен≥ √ƒ– енергетичноњ експозиц≥њ Ќуф при опром≥ненн≥ ≥мпульсним та неперервним лазерним променем в межах ультраф≥олетовоњ област≥ спектра рог≥вки ока або шк≥ри.

ƒл€ вим≥рюванн€ лазерного випром≥нюванн€ використовують при-

лад »Ћƒ-2.

«а ступенем небезпеки лазери под≥л€ютьс€ на 4 класи:

1-й клас - абсолютно безпечн≥ лазери;

2-й клас - небезпечн≥ лазери у раз≥ опром≥ненн€ очей ≥ шк≥ри ц≥лес- пр€мованим потоком, але безпечн≥ при дифузному в≥ддзеркаленн≥ њх про- мен≥в €к дл€ очей, так ≥ дл€ шк≥ри;

3-й клас - небезпечн≥ лазери у раз≥ ц≥леспр€мованого потоку про- мен≥в дл€ очей ≥ шк≥ри, а у раз≥ дифузного в≥ддзеркаленн€ Ц лише дл€ очей;

4-й клас - небезпечн≥ лазери дл€ очей ≥ шк≥ри на в≥дстан≥ 10 см в≥д в≥ддзеркалюючоњ поверхн≥, €к при ц≥леспр€мованому потоку, так ≥ при дифузному в≥ддзеркаленн≥.

ћетоди захисту в≥д лазерного опром≥ненн€ под≥л€ютьс€ на орган≥за- ц≥йн≥, ≥нженерно-техн≥чн≥ та планувальн≥, а також включають викорис- танн€ засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту.

ћета орган≥зац≥йних метод≥в захисту Ц не дати можливост≥ люд€м


потрапл€ти до зони, де працюЇ лазерна установка. Ќебезпечна зона маЇ бути ч≥тко обмеженою й огородженою непрозорими екранами, а операто- ри повинн≥ дотримуватись сан≥тарних норм ≥ правил при робот≥ з лазера- ми.

ƒо обслуговуванн€ лазер≥в допускаютьс€ особи не молодше 18 рок≥в, €к≥ пройшли ≥нструктаж ≥ навчанн€ методам безпечноњ роботи. ¬они п≥дл€гають при прийн€тт≥ на роботу ≥ пер≥одично (1 раз в р≥к) медичному огл€ду.

≤нженерно-техн≥чн≥ методи захисту передбачають зменшенн€ по-

тужност≥ лазерного промен€ та його екран≥зац≥ю кап≥тальною, нев≥ддзер-

калюючою, вогнест≥йкою ст≥ною.

ќптичн≥ квантов≥ генератори повинн≥ в≥дпов≥дати експлуатац≥йн≥й доку- ментац≥њ. ¬ паспорт≥ мус€ть бути вказан≥: довжина хвил≥(мкм); потужн≥сть ене- рг≥њ(¬т, ƒж); тривал≥сть ≥мпульсу(с); частота ≥мпульсу(√ц); початковий д≥а- метр(см); росходим≥сть пучка(р€д); клас лазера. ќкр≥м паспорта на лазер повинна бути ≥нструкц≥€ з експлуатац≥њ, техн≥ки безпеки, виробничоњ сан≥та- р≥њ(дл€ лазер≥в II Ц IV клас≥в).

ѕланов≥ методи захисту ірунтуютьс€ на створенн≥ умов, за €ких св≥-

тловий лазерний пром≥нь втрачав би свою шк≥дливу д≥ю на око (€скраве осв≥тленн€ прим≥щенн€, св≥тл≥ тони фарбуванн€ ст≥н та стел≥).

Ћазер IV класу небезпеки повинен розм≥щуватись в окремому при- м≥щенн≥, ст≥ни ≥ стел€ повинн≥ мати покритт€ з високим коеф≥ц≥Їнтом по- глинанн€, а в прим≥щенн≥ не повинно бути предмет≥в в≥ддзеркалюванн€.

ƒо засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту належать захисн≥ окул€ри ≥з св≥т-

лоф≥льтрами, маски, щитки, рукавички, спецод€г.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 882 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

761 - | 586 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.