Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до механ≥чноњ вентил€ц≥њ
ћехан≥чна вентил€ц≥€ Ц це примусове видаленн€ з прим≥щень забру- дненого пов≥тр€ ≥ зам≥на його на св≥же за допомогою вентил€ц≥йних агре- гат≥в. —укупн≥сть вентил€ц≥йного агрегату, пов≥тровод≥в, регулювальних, пускових та ≥нших пристроњв складаЇ вентил€ц≥йну систему дл€ конкрет- ного виробничого прим≥щенн€.

Ўтучна вентил€ц≥€ може бути загально обм≥нною, м≥сцевою та ком-

б≥нованою.


«агально обм≥нна вентил€ц≥€ забезпечуЇ створенн€ необх≥дного м≥к- рокл≥мату та чистоти пов≥тр€ного середовища у всьому обТЇм≥ робочоњ зони прим≥щенн€. ¬она застосовуЇтьс€ дл€ видаленн€ надлишкового теп- ла, нормал≥зац≥њ х≥м≥чного складу пов≥тр€ при в≥дсутност≥ його токсично- го забрудненн€, а також коли неможливо використати м≥сцеву вентил€- ц≥ю.

¬ентил€ц≥йн≥ системи бувають вит€жними, припливними ≥ приплив-

но-вит€жними (комб≥нованими).

¬иб≥р системи залежить в≥д призначенн€ виробничого прим≥щенн€, особливостей виробничого процесу, ≥нтенсивност≥ вид≥ленн€ шк≥дливих речовин та ≥нших причин. Ќаприклад, у прим≥щенн€х, де ≥нтенсивно вид≥- л€ютьс€ шк≥длив≥ речовини, дл€ запоб≥ганн€ њх поширенню в ≥нш≥ прим≥- щенн€ застосовують вит€жну систему вентил€ц≥њ. якщо у виробничих прим≥щенн€х вид≥л€ютьс€ пари або гази з густиною, що перевищуЇ густи- ну пов≥тр€(пари кислот тощо), то штучна вентил€ц≥€ повинна забезпечува- ти видаленн€ 60% пов≥тр€ з нижньоњ зони прим≥щенн€ та 40% - з верхньоњ. якщо ж густина речовин, що забруднюють виробниче прим≥щенн€, менше за густину пов≥тр€, то потр≥бно видалити забруднене пов≥тр€ у верхн≥й зо- н≥. ” х≥м≥чних лаборатор≥€х, акумул€торних цехах, де встановлен≥ вит€жн≥ шафи, асп≥рац≥йн≥ установки та пристроњ, необх≥дно забезпечити в≥дпов≥д- ний приплив у прим≥щенн€ св≥жого пов≥тр€.

ѕри робот≥ припливно-вит€жноњ вентил€ц≥њ необх≥дно, щоб к≥льк≥сть

пов≥тр€, що надходить ззовн≥, не перевищувала або була на 10-15% мен-

шою в≥д к≥лькост≥ пов≥тр€, що видал€Їтьс€ вит€жними пристро€ми.

≈фективн≥сть вентил€ц≥њ залежить в≥д р≥зниц≥ зовн≥шньоњ ≥ внутр≥- шньоњ температури, в≥д правильного розм≥щенн€ ≥ площ≥ поперечного пе- ретину вит€жних ≥ припливних канал≥в. ѕрипливн≥ канали розм≥щуютьс€ у верхн≥й частин≥ поздовжн≥х ст≥н на 40-45 см нижче горищного пере- критт€ у шаховому пор€дку м≥ж в≥кнами, а вит€жн≥ Ц у стел≥ з виходом на греб≥нь покр≥вл≥.

ѕотребу в чистому пов≥тр≥ на одного прац≥вника на годину можна визначити за формулою:

а = к /р Ц g,

де: а Ц необх≥дний вентил€ц≥йний обТЇм пов≥тр€; к Ц к≥льк≥сть л≥тр≥в

вуглекислого газу, що вид≥л€Ї людина за 1 годину; р Ц допустима концен- трац≥€ вм≥сту вуглекислого газу в прим≥щенн≥ (0,1 %) Ц 1,0 л в 1 м3 пов≥тр€; g Ц вм≥ст вуглекислого газу в пов≥тр≥ (0,03%) Ц 0,03 л в 1 м3 пов≥тр€.

Ўвидк≥сть руху пов≥тр€ маЇ становити:

дл€: видаленн€ газ≥в з холодних прим≥щень Ц 0,5-1 м/с, з теплих Ц

1,0-1,5 м/с;

дл€ видаленн€ пилу Ц в≥дпов≥дно 0,8-1,5 м/с ≥ 1,5-2,5 м/с.


якщо у виробниче прим≥щенн€ не поступають шк≥длив≥ та так≥, що дурно пахнуть речовини з сус≥дн≥х прим≥щень ≥ за умови, що на одного прац≥вника припадаЇ 20 м3 прим≥щенн€, вентил€ц≥€ повинна забезпечити подачу зовн≥шнього пов≥тр€ не менше 20 м3/год. ѕриточне (припливне) пов≥тр€ маЇ поступати в робоче прим≥щенн€ в теплий пер≥од року на р≥вн≥ близько 1,8 м в≥д п≥длоги, а в холодну Ц не нижче 4 м в≥д п≥длоги. ѕри цьому в холодну пору року при в≥дкритих двер€х може надходити велика к≥льк≥сть холодного пов≥тр€. ƒл€ запоб≥ганн€ цьому використовують по- в≥тр€но-теплов≥ зав≥си на двер≥, що мають забезпечити необх≥дну темпе- ратуру у прим≥щенн€х:

14∞— Ц при легк≥й ф≥зичн≥й робот≥;

12∞— Ц при робот≥ середнього навантаженн€;

8∞— Ц при важк≥й робот≥.

ћ≥сцева вентил€ц≥€ забезпечуЇ нормал≥зац≥ю пов≥тр€ного середови-

ща на робочих м≥сц€х. ¬она може бути припливною (пов≥тр€н≥ душ≥, по- в≥тр€н≥ та пов≥тр€но-теплов≥ зав≥си) ≥ вит€жною(вловлюванн€ шк≥дливих речовин безпосередньо б≥л€ м≥сць њх утворенн€).

ƒл€ створенн€ та автоматичного п≥дтримуванн€ в прим≥щенн≥ зада-

них або таких, що зм≥нюютьс€ за певною програмою умов м≥крокл≥мату використовують кондиц≥юванн€.

 ондиц≥юванн€ пов≥тр€ може бути повним, коли регулюютьс€ вс≥ параметри пов≥тр€(волог≥сть, температура, очищенн€ в≥д пилу, дез≥нфек- ц≥€, озонуванн€ тощо) ≥ неповним, коли регулюютьс€ лише частина пара- метр≥в пов≥тр€ного середовища прим≥щенн€.

ƒл€ кондиц≥юванн€ пов≥тр€ у виробничих прим≥щенн€х використо-

вують так≥ кондиц≥онери:

а) центральн≥, що встановлюютьс€ за межами робочих прим≥щень;

б) м≥сцев≥, розм≥щенн≥ безпосередньо у прим≥щенн≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 536 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2297 - | 1912 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.