Лекции.Орг


Поиск:
Штучне освітлення та його види залежно від призначення та джерела світла
Штучне освітлення створюється, як правило, електричними джерелами світла. При недостатньому за нормами природному освітленні використову-

ють додатково і штучне. Таке освітлення називається суміщеним.

Штучне освітлення може бути загальним, місцевим та комбінованим. Система загального освітлення приміщень передбачає розміщення світиль- ників під стелею, таким чином, щоб забезпечити рівномірний світловий по- тік або його локалізацію над певною групою обладнання.

Місцеве освітлення забезпечує концентрацію світлового потоку від сві-

тильників безпосередньо на робочі місця.

Комбіноване освітлення – це поєднання загального та місцевого освіт-

лення.

Штучне освітлення здійснюється лампами розжарювання або газорозря- дними лампами. Спектральний склад світла люмінесцентних ламп найбільш наближений до природного світла, бо в ньому переважають синьо-зелені промені, на відміну від червоно – оранжевих у лампах розжарювання. Газо-


розрядні лампи більш економічні, володіють більш високою світловою від- дачею та дають менше тепла у порівнянні з лампами розжарювання. Проте, люмінесцентні лампи мають і суттєві вади. Так, в їхньому світловому випро- мінюванні при експлуатації в мережах змінного струму можуть з’являтись пульсація світлового потоку, що може зумовити виникнення стробоскопіч- ного ефекту – явища спотворенні зорового сприйняття об’єктів, створення чисельних уявних зображень предмету, що рухається, а також ілюзії зупинки рухомих частин обладнання, що може стати безпосередньою причиною не- щасного випадку. До недоліків цих ламп також відносяться: мала потужність при великих розмірах, значне зниження світлового потоку в кінці терміну служби та обмеженість температурних умов для нормальної пра- ці(оптимально 18....250С, а при низьких температурах вони не спалахують) та ін.

Люмінесцентні лампи виготовляються кількох типів: денного світ- ла(ЛД), білого світла (ЛБ), холодно-білого світла(ЛХБ), тепло-білого світла (ЛТБ), з виправленою кольористістю (ЛДП). Найбільш природним спектром володіють лампи денного світла і з виправленою кольористістю.

Усі люмінесцентні лампи є низького тиску і застосовуються як на виро-

бництві, так і в побуті.

В умовах, коли необхідна висока світлова віддача при компактності джерел світла та стійкості до умов зовнішнього середовища, використову- ються газорозрядні лампи високого тиску: метало генні (МГЛ), дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві(ДНаТ).

Для захисту джерела світла від впливу пожежо- та вибухонебезпечного середовища, впливу хімічно активних речовин, механічних ушкоджень, пи- лу, атмосферних осадів, бруду, а також захисту очей працівника від засліплю вальної дії ламп застосовують світильники – лампа разом з арматурою.

За характером розподілу світлового потоку світильники бувають прямо-

го, розсіяного та відбитого світла.

Залежно від конструктивного виконання світильники бувають відкриті

(захист відсутній), захищені(мають захист від попадання в них пилу або кра-

плин води), непроникаючі, вибухозахищені.

Велике значення набуває висота встановлення світильників над підло- гою. Найбільш раціональна висота для світильників з числом люмінесцент- них ламп до чотирьох – 2,5 м, а при чотирьох і більше – 3,2 м.

Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на робоче, аварійне, чергове, ремонтне, евакуаційне та охоронне.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 775 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

226 - | 216 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.