Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Штучне освітлення та його види залежно від призначення та джерела світла
Штучне освітлення створюється, як правило, електричними джерелами світла. При недостатньому за нормами природному освітленні використову-

ють додатково і штучне. Таке освітлення називається суміщеним.

Штучне освітлення може бути загальним, місцевим та комбінованим. Система загального освітлення приміщень передбачає розміщення світиль- ників під стелею, таким чином, щоб забезпечити рівномірний світловий по- тік або його локалізацію над певною групою обладнання.

Місцеве освітлення забезпечує концентрацію світлового потоку від сві-

тильників безпосередньо на робочі місця.

Комбіноване освітлення – це поєднання загального та місцевого освіт-

лення.

Штучне освітлення здійснюється лампами розжарювання або газорозря- дними лампами. Спектральний склад світла люмінесцентних ламп найбільш наближений до природного світла, бо в ньому переважають синьо-зелені промені, на відміну від червоно – оранжевих у лампах розжарювання. Газо-


розрядні лампи більш економічні, володіють більш високою світловою від- дачею та дають менше тепла у порівнянні з лампами розжарювання. Проте, люмінесцентні лампи мають і суттєві вади. Так, в їхньому світловому випро- мінюванні при експлуатації в мережах змінного струму можуть з’являтись пульсація світлового потоку, що може зумовити виникнення стробоскопіч- ного ефекту – явища спотворенні зорового сприйняття об’єктів, створення чисельних уявних зображень предмету, що рухається, а також ілюзії зупинки рухомих частин обладнання, що може стати безпосередньою причиною не- щасного випадку. До недоліків цих ламп також відносяться: мала потужність при великих розмірах, значне зниження світлового потоку в кінці терміну служби та обмеженість температурних умов для нормальної пра- ці(оптимально 18....250С, а при низьких температурах вони не спалахують) та ін.

Люмінесцентні лампи виготовляються кількох типів: денного світ- ла(ЛД), білого світла (ЛБ), холодно-білого світла(ЛХБ), тепло-білого світла (ЛТБ), з виправленою кольористістю (ЛДП). Найбільш природним спектром володіють лампи денного світла і з виправленою кольористістю.

Усі люмінесцентні лампи є низького тиску і застосовуються як на виро-

бництві, так і в побуті.

В умовах, коли необхідна висока світлова віддача при компактності джерел світла та стійкості до умов зовнішнього середовища, використову- ються газорозрядні лампи високого тиску: метало генні (МГЛ), дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві(ДНаТ).

Для захисту джерела світла від впливу пожежо- та вибухонебезпечного середовища, впливу хімічно активних речовин, механічних ушкоджень, пи- лу, атмосферних осадів, бруду, а також захисту очей працівника від засліплю вальної дії ламп застосовують світильники – лампа разом з арматурою.

За характером розподілу світлового потоку світильники бувають прямо-

го, розсіяного та відбитого світла.

Залежно від конструктивного виконання світильники бувають відкриті

(захист відсутній), захищені(мають захист від попадання в них пилу або кра-

плин води), непроникаючі, вибухозахищені.

Велике значення набуває висота встановлення світильників над підло- гою. Найбільш раціональна висота для світильників з числом люмінесцент- них ламп до чотирьох – 2,5 м, а при чотирьох і більше – 3,2 м.

Штучне освітлення за функціональним призначенням поділяється на робоче, аварійне, чергове, ремонтне, евакуаційне та охоронне.Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 643 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.