Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна характеристика електромагн≥тних пол≥в та джерела њх утворенн€
—пектр електромагн≥тних коливань за частотою с€гаЇ 1021 √ц. «алеж- но в≥д енерг≥њ фотон≥в (квант≥в) його под≥л€ють на не≥он≥зуюч≥ й ≥он≥зуюч≥ випром≥нюванн€. ƒо не≥он≥зуючих в≥днос€ть електромагн≥тн≥ пол€ й еле- ктромагн≥тне випром≥нюванн€, ≥нфрачервоне, видиме, ультраф≥олетове та лазерне випром≥нюванн€. ƒо ≥он≥зуючих Ц альфа- ≥ бета-частинки, нейт- ронне, гамма-випром≥нюванн€ та рентген≥вське випром≥нюванн€.


≈лектромагн≥тн≥ пол€ (≈ћѕ) можуть завдати значноњ шкоди здо- ровТю людини. „асто люди недооц≥нюють ц≥Їњ небезпеки або не волод≥- ють в≥дпов≥дною ≥нформац≥Їю. ÷е по€снюЇтьс€ ≥ тим, що п≥сл€д≥€ такого впливу Ї довготривалою, а органи чутт€ не здатн≥ ви€вити опром≥ненн€.

Ѕ≥осфера завжди перебуваЇ п≥д впливом електромагн≥тних пол≥в так званого фонового випром≥нюванн€, спричиненого природою. “ак≥ ≈ћѕ в≥д≥грають ун≥версальну роль нос≥њв ≥нформац≥њ; €к зас≥б звТ€зку у б≥осфе- р≥ пор≥вн€но з≥ звуковою, св≥тловою ≥ х≥м≥чною ≥нформац≥Їю вони мають так≥ переваги:

а) поширюютьс€ в будь-€кому середовищ≥: вод≥, пов≥тр≥, ірунт≥ та тканинах орган≥зму;

б) мають максимальну швидк≥сть поширенн€ Ц 300 000 км/с;

в) можуть поширюватис€ на будь-€ку в≥дстань;

г) на них реагують ус≥ б≥осистеми.

¬они також здатн≥ нагр≥вати метали, взаЇмод≥€ти з речовинами та ≥н. ÷≥

властивост≥ ≈ћѕ широко використовуютьс€ у промисловост≥, науц≥, техн≥- ц≥, медицин≥ тощо. «азначен≥ ≈ћѕ природного походженн€ прот€гом ево- люц≥њ спонукали жив≥ орган≥зми виробл€ти механ≥зми захисту в≥д њх негати- вного впливу. јле вчен≥ все ж спостер≥гають корел€ц≥ю м≥ж зм≥нами сон€чноњ активност≥ (магн≥тн≥ бур≥) та станом здоровТ€ людей.

‘онове електричне поле «емл≥ маЇ напружен≥сть у середньому

130 ¬/м, а магн≥тне поле Ц 19,9-47,3 ј/м.

¬насл≥док науково-техн≥чного розвитку виникли штучн≥ ≈ћѕ, що п≥дсилило фонове випром≥нюванн€ ≥ перетворило ≈ћѕ на небезпечний еколог≥чний чинник дл€ людей, €к≥ безпосередньо працюють з джерелами випром≥нюванн€, а також дл€ населенн€, що мешкаЇ поблизу цих джерел.

” сучасному техногенному св≥т≥ джерелом штучних ≈ћѕ Ї л≥н≥њ еле- ктропередач (Ћ≈ѕ), засоби рад≥озвТ€зку р≥зного призначенн€, телев≥з≥йн≥ центри, ретрансл€тори, рад≥олокац≥йн≥ станц≥њ тощо. ѕри њх робот≥ у на- вколишньому середовищ≥ створюютьс€ ≈ћѕ.

Ќавколо пров≥дника з≥ струмом виникаЇ ≈ћѕ, €ке прийн€то характе- ризувати двома нерозривно повТ€заними складовими: електричною та ма- гн≥тною.

≈ћѕ мають певну потужн≥сть, енерг≥ю ≥ поширюютьс€ у вигл€д≥ електромагн≥тних хвиль. ќсновними параметрами електромагн≥тних ко- ливань Ї: довжина хвил≥ (λ), частота коливань (√ц) ≥ швидк≥сть розповсю- дженн€, а також напруга електричного ≥ магн≥тного пол≥в. ƒовжина хвил≥ електромагн≥тних пол≥в вим≥рюЇтьс€ под≥лом швидкост≥ њњ розповсю- дженн€ (300000 км/с) на частоту (√ц). ќбласть поширенн€ ≈ћѕ в≥д дже- рела випром≥нюванн€ под≥л€ють на три зони: ближню (зона ≥ндукц≥њ), пром≥жну (зона ≥нтерференц≥њ) ≥ далеку (хвильова зона).


–ад≥ус зони (R) визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до довжини хвил≥ (λ):

рад≥ус ближньоњ зони R = 1/6λ; рад≥ус пром≥жноњ зони R = λ; рад≥ус далекоњ зони R = 6λ.

” зон≥ ≥ндукц≥њ електромагн≥тна хвил€ не сформована, а тому на лю-

дину д≥Ї незалежно одна в≥д одноњ напруга електричного ≥ магн≥тного по- л≥в. ” зон≥ ≥нтерференц≥њ одночасно д≥ють на людину напруга електрич- ного, магн≥тного пол≥в, а також густина потоку енерг≥њ. ” хвильовий зон≥ на людину д≥Ї лише енергетична складова електромагн≥тного пол€ Ц гус- тина потоку енерг≥њ.

 

 

“аблиц€ 6

 

 

Ќоменклатура д≥апазон≥в частот

 

Ќомер     ƒ≥апазон частот (виключаючи ниж- ню, включаючи верхню межу)   ƒ≥апазон хвиль (виключаючи ни- жню, включаючи верхню межу)   ¬≥дпов≥дний метричний роз- под≥л д≥апазон≥в
  в≥д 30 к√ц до 300 к√ц в≥д 10 до 103 м  ≥лометров≥ хвил≥ (низькоњ частоти, Ќ„)
  в≥д 300 к√ц до 3000 к√ц в≥д 10 до 102 м √ектометров≥ хвил≥ (серед- ньоњ частоти, —„)
  в≥д 3 ћ√ц до 30 ћ√ц в≥д 10 до 10 м ƒекаметров≥ хвил≥ (високоњ частоти, ¬„)
  в≥д 30 ћ√ц до 300 ћ√ц в≥д 10 до 1 м ћетров≥ хвил≥ (дуже високоњ частоти, ƒ¬„)
  в≥д 300 ћ√ц до 3000 ћ√ц в≥д 1 до 0,1 м ƒециметров≥ хвил≥ (ультра- високоњ частоти, ”¬„)
  в≥д 3 √√ц до 30 √√ц в≥д 10 до 1 см —антиметров≥ хвил≥ (надви- сокоњ частоти, Ќ¬„)
      в≥д 30 √√ц до 300 √√ц   в≥д 1 до 0,1 см ћ≥л≥метров≥ хвил≥ (надзви- чайно високоњ частоти, Ќ«¬„)

 

«нанн€ довжини хвиль, що њх формуЇ джерело випром≥нюванн€, до- звол€Ї обирати прилади контролю електромагн≥тного випром≥нюванн€. ƒл€ д≥апазон≥в частот в≥д 30 к√ц до 300 м√ц необх≥дно використовувати


прилади, €к≥ вим≥рюють електричну ≥ магн≥тну складов≥ ≈ћѕ, а дл€ д≥а- пазон≥в частот в≥д 300 м√ц до 300 √√ц Ц прилади, що дозвол€ють вим≥- рювати густину потоку ≈ћѕ.

Ќоменклатура д≥апазон≥в частот подана у табл. 6.

≈лектромагн≥тне поле у 5-8 д≥апазонах частот в≥д 30 ћ√ц до 300 ћ√ц оц≥нюЇтьс€ напружен≥стю електричного ≥ силою магн≥тного пол≥в. ќди- ницею вим≥ру напруженост≥ пол€ дл€ електричноњ складовоњ Ї вольт на метр (¬/м), а магн≥тноњ складовоњ Ц ампер на метр (ј/м).

≈лектромагн≥тне поле у 9-11 д≥апазонах частот в≥д 300 ћ√ц до 300

√√ц оц≥нюЇтьс€ поверхневою густиною потоку енерг≥њ (√ѕ≈), одиницею вим≥ру чого Ї ват на квадратний метр (¬т/м2), або м≥кроват на квадрат- ний сантиметр (мк¬т/см2).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1080 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

1369 - | 1211 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.