Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘≥нансуванн€ охорони прац≥
„инним законодавством передбачено, що ф≥нансуванн€ охорони прац≥

зд≥йснюЇтьс€ роботодавцем, але ф≥нансуванн€ проф≥лактичних заход≥в з охорони прац≥, виконанн€ загальнодержавноњ, галузевих та рег≥ональних програм, спр€мованих на запоб≥ганн€ нещасним випадкам та профес≥йним захворюванн€м, передбачаЇтьс€ пор€д з ≥ншими джерелами ф≥нансуванн€, визначеними законодавством, у державному ≥ м≥сцевих бюджетах.

ƒл€ п≥дприЇмств, незалежно в≥д форм власност≥, або ф≥зичних ос≥б, €к≥ використовують найману працю, витрати на охорону прац≥ становл€ть не менше 0,5 в≥дсотка в≥д суми реал≥зованоњ продукц≥њ.

Ќа п≥дприЇмствах, що утримуютьс€ за рахунок бюджету, витрати на охорону прац≥ передбачаютьс€ в державному або м≥сцевих бюджетах ≥ ста- новл€ть не менше 0,2 в≥дсотка в≥д фонду оплати прац≥.

—еред стимулюючих заход≥в, передбачених «аконом, сл≥д в≥дзначити:

визначенн€ можливост≥ запровадженн€ п≥льгового оподаткуванн€ ц≥льових витрат на заходи щодо охорони прац≥;

започаткуванн€ принцип≥в диференц≥ац≥њ внеск≥в на державне со- ц≥альне страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профза- хворювань ≥з застосуванн€м заохочувальних тариф≥в дл€ п≥дприЇмств з належною орган≥зац≥Їю роботи ≥ високим р≥внем охорони прац≥ (≥ навпаки

Ц зб≥льшенн€ тариф≥в дл€ п≥дприЇмств з незадов≥льним станом умов ≥ безпеки прац≥);

заходи ≥ндив≥дуального заохоченн€ прац≥вник≥в за активну роботу та ≥н≥ц≥ативу у вир≥шен≥ проблем охорони прац≥ (повинн≥ в≥дображатис€ у колективному договор≥ ≥ включати п≥двищенн€ розм≥ру зароб≥тноњ плати, призначенн€ прем≥њ, в тому числ≥ запровадженн€ спец≥альних прем≥й за дос€гненн€ в галуз≥ безпеки прац≥, разових за конкретно виконану роботу, винах≥дництво ≥ рац≥онал≥заторськ≥ пропозиц≥њ; р≥зн≥ види морального за- охоченн€).

 ошти фонду охорони прац≥ п≥дприЇмства використовуютьс€ лише на ви- конанн€ комплексних заход≥в, забезпечуючи дос€гненн€ встановлених норма- тив≥в з охорони прац≥, узгоджених з м≥сцевими органами ƒержпромг≥рнагл€ду, а також на подальше п≥двищенн€ р≥вн€ охорони прац≥ на виробництв≥.

÷≥ кошти повинн≥ витрачатись на ремонтн≥ й ≥нш≥ роботи, повТ€зан≥ з п≥д- тримкою основних фонд≥в (включаючи ≥нженерно-техн≥чн≥ засоби безпеки; за- соби колективного та ≥ндив≥дуального захисту працюючих) в належному тех- н≥чному стан≥, на придбанн€ спецод€гу, молока, мийних засоб≥в; наданн€ передбачених п≥льг ≥ компенсац≥й працюючим, упор€дкован≥сть та озелененн€ територ≥њ, а також на природоохоронн≥ заходи.


¬итрачати кошти, передбачен≥ на заходи по охорон≥ прац≥, на ≥нш≥ ц≥л≥ за-

борон€Їтьс€ (ст. 162  «пѕ).

—уми витрат з охорони прац≥, що належать до валових витрат юридичноњ чи ф≥зичноњ особи, €ка в≥дпов≥дно до законодавства використовуЇ найману

працю, визначаютьс€ зг≥дно з перел≥ком заход≥в та засоб≥в з охорони прац≥, що затверджуЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 506 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

615 - | 479 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.