Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”рок 3
“ема. –озвТ€зуванн€ задач за допомогою р≥вн€нь

ћета. ѕродовжити формувати навички розв'€зуванн€ задач з елементами письмово≠го по€сненн€.

“ип уроку. ”рок формуванн€ ум≥нь ≥ навичок.

’≥д уроку

I. ѕерев≥рка домашнього завданн€.

«адача 1280

Ќехай одне число Ц х, а ≥нше - 3х, а њх р≥зниц€3х-х, що за умовою маЇмо132

ќтримаЇмо р≥вн€нн€

3х-х=132,

2х=132,

х=132:2,

х=66.

отже перше число 66, а ≥нше 198

¬≥дпов≥дь: 66 ≥ 198 дан≥ числа.

ѕодумай уважно ≥ знайди в≥дпов≥дь.

яке з р≥вн€нь в≥дпов≥даЇ умов≥ задач≥: Ђ” перш≥й шаф≥ було у 4 рази менше книжок, н≥ж у друг≥й.  оли в першу шафу поклали 17 книжок, а з другоњ вз€ли 25, то в обох шафах книжок стало пор≥вну. —к≥льки кни≠жок було в кожн≥й шаф≥ спочатку?ї

(«а х позначимо початкову к≥льк≥сть книжок у перш≥й шаф≥.)

а)х+25 = 4х-17; б) х+17 = 4х-25; в) х+17 = х-25; г) 4х+17 = х-25

¬≥дгадай загадку.

«агадкове, нам знайоме,

¬ ньому Ї щось нев≥доме.

…ого треба розвТ€зати,

“обто кор≥нь в≥дшукати.

 ожен легко, без ваганн€

¬≥дпов≥сть, що це - Е

ѕригоди ѕосп≥шайка

 ажуть: Ђѕосп≥шиш Ч людей насм≥шишї. “ак трапилос€ ≥ цього разу. ”читель дав завданн€ розв'€зати р≥вн€нн€: 2 х - 4 = 5 х - 10.

ѕосп≥шайко пригадав розпод≥льний закон множенн€ ≥ миттю перетво≠рив це р≥вн€нн€ так: 2 Ј (х - 2) = 5 Ј (х - 2).

ѕот≥м под≥лив обидв≥ його частини на х - 2 ≥ вийшло 2 = 5(!) « того, що 2 ≠ 5, ѕосп≥шайко зробив висновок, що задане р≥вн€нн€ не маЇ розв'€зку.

„и правильно це?

ѕодумай над цим завданн€м, €к би ти розвТ€зав це р≥вн€нн€? ѕригадай!!!

7. ўо називаЇтьс€ р≥вн€нн€м?

8. ўо називаЇтьс€ розвТ€зком, або коренем р≥вн€нн€?

II. ‘ормуванн€ ум≥нь ≥ навичок.

–озв'€зуванн€ задач ≥ вправ.

ѕрогл€нь зразки розвТ€занн€ задач≥ запиши њх в зошит.

є 1283.

”мова

” двох цистернах збер≥гаЇтьс€ 64т бензину, до того ж, маса бензину в перш≥й цистерн≥ становить маси в друг≥й. —к≥льки бензину в кожн≥й цистерн≥?

Ќехай у друг≥й цистерн≥ Ї х т бензину, тод≥ в перш≥й буде х т. –азом у двох цистернах Ї т, що за умовою задач≥ становить 64 т. ќдержали р≥вн€нн€: х + х = 64. –озв'€жемо його:

1 х = 64;

х = 64: 1 ;

х = 36.

ќтже, у друг≥й цистерн≥ Ї 36 т бензину, а в перш≥й Ч 36 Ј =28 (т).

¬≥дпов≥дь. 28 т, 36 т.

є 1285.

”мова

“урист 3 год њхав на велосипед≥ ≥ 2 год йшов п≥шки, до того ж, п≥шки в≥н пройшов на 6 пов≥льн≥ше, н≥ж њхав на велосипед≥. « €кою швидк≥стю ≥шов турист, €кщо всього в≥н подолав 38км?

Ќехай швидк≥сть туриста на велосипед≥ дор≥внюЇ х км/год, тод≥ швидк≥сть туриста п≥шки Ч (х - 6) км/год. ¬елосипедом в≥н проњхав 3 х км, а п≥шки прой- шов 2(х - 6) км. –азом турист подолав 3 х + 2(х - 6) (км), що за умовою задач≥ дор≥внюЇ 38 км. ќдержимо р≥вн€нн€: 3 х + 2(х - 6) = 38. –озв'€жемо його:

3 х + 2 х - 12 = 38;

5 х = 38 + 12;

5 х = 50;

х = 10.

ќтже, швидк≥сть туриста на велосипед≥ дор≥внюЇ 10 км/год,

а п≥шки Ч 10 Ц 6 = 4 (км/год).

¬≥дпов≥дь. 4 км/год.

є 1286.

”мова

јвтомоб≥ль проњхав де€кий шл€х за 2,5год. якби в≥н њхав швидше на 15 км/год, то проњхав би цей шл€х за 2год. « €кою швидк≥стю њхав автомоб≥ль ≥ €кий шл€х в≥н проњхав?

Ќехай початкова швидк≥сть автомоб≥л€ дор≥внюЇ х км/год, тод≥ за 2,5 год в≥н проњхав шл€х 2,5 х якщо швидк≥сть становитиме (х+ 15) км/год, то в≥н проњде за 2 год шл€х 2(х+ 15). «а умовою, ц≥ шл€хи р≥вн≥. ќдержимо р≥вн€нн€: 2,5 х = 2 Ј (х + 15). –озв'€жемо його:

2,5 х = 2 х + 30;

2,5 х - 2 х = 30;

0,5 х = 30;

х = 60.

ќтже, автомоб≥ль њхав з≥ швидк≥стю 60 км/год ≥ проњхав шл€х 60 Ј 2,5 = 150 (км).

¬≥дпов≥дь. 60 км/год; 150 км.

є 1288.

”мова

ћагазин продав за 3 дн≥ 460кг овоч≥в. «а перший день було продано овоч≥в на 20кг менше, а за трет≥й Ц в 1,2 разу б≥льше, н≥ж за другий. —к≥льки овоч≥в продав магазин за кожен день?

Ќехай за другий день продали х кг овоч≥в, тод≥ за перший день продали (х - 20) кг, а за трет≥й Ч 1,2 х кг овоч≥в. «а три дн≥ продали х + х - 20 + 1,2 х, що за умовою становить 460 кг овоч≥в. ќдержимо р≥вн€нн€: х + х - 20 + 1,2 х = 460. –озв'€жемо його:

3,2 х - 20 = 460;

3,2 х = 460 + 20;

3,2 х = 480;

х = 150.

ќтже, другого дн€ продали 150 кг, першого Ч 150 - 20 = 130 (кг), а тре≠тього Ч 1,2 Ј 150 = 180 (кг) овоч≥в.

¬≥дпов≥дь. 130 кг; 150 кг; 180 кг.

є 1290.

”мова

ѕериметр трикутника дор≥внюЇ 32см. ѕерша сторона вдв≥ч≥ довша в≥д другоњ, а друга Ц на 4 см коротша в≥д третьоњ. «найд≥ть довжину кожноњ сторони трикутника.

Ќехай друга сторона трикутника дор≥внюЇ х см, тод≥ перша дор≥внюва≠тиме 2 х см, а трет€ Ч (х + 4) см. ѕериметр трикутника дор≥внюЇ х + 2 х + х + 4, що за умовою задач≥ становить 32 см. ќдержимо р≥вн€нн€: х + 2 х + х + 4 = 32. –озв'€жемо його:

х + 2 х + х + 4 = 32;

4 х = 32 - 4;

4 x = 28;

x = 7

ќтже, друга сторона трикутника дор≥внюЇ 7 см, перша Ч 7 Ј 2 = 14 (см), а трет€ Ч 7 + 4 = 11 (см).

¬≥дпов≥дь. 14 см; 7 см; 11 см.

–озвТ€ж≥ть задач≥ самост≥йно ≥ зроб≥ть в≥дпов≥дн≥ записи в зошит≥.

 

 

ѕерев≥р себе:

¬≥дпов≥дь: 65т, 50т.

якщо ти отримав такий результат, ти молодець! ѕравильно розвТ€зав задачу.

≤≤≤. ѕо€сненн€ домашнього завданн€

єє 1284, 1287.

”мова

є1284.ƒва трактори зорали 64га пол€, до того ж, перший трактор зорав 0,8 того, що зорав другий. —к≥льки земл≥ зорав кожний трактор?

є1287. ѕерший поњзд долаЇ шл€х м≥ж двома м≥стами за 2,5год, а другий Ц за 3,5 год. Ўвидк≥сть першого поњзда б≥льша в≥д швидкост≥ другого поњзда на 24км/год. «найд≥ть швидк≥сть кожного поњзда ≥ в≥дстань м≥ж м≥стами.

1. ” вправ≥ 1284 подумай, роботу €кого трактора ти приймеш за х, пот≥м звернись до завданн€ 1283 ≥ подумай €ку частину пол€ зорав другий трактор.

я спод≥ваюсь, що ти знайдеш правильну в≥дпов≥дь.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1022 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2212 - | 2148 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.